Covid-19: Záručná doba

Pre zákazníkov, ktorých záruka na produkt už vypršala a požadovaná oprava nebola možná z dôvodu súčasných obmedzení, spoločnosť Honda zabezpečí (po preverení), že akékoľvek oprávnené nároky uplatnené na tieto opravy budú akceptované po opätovnom otvorení našich predajcov. Aby sa zohľadnila meniaca sa povaha situácie ohľadne Corona vírusu, tak tieto kritériá sa preskúmajú každých 30 dní.