Bezpečná jazda

Hoci nie je možné zaistiť úplnú ochranu, používaním správneho vybavenia môžete znížiť riziko poranenia a minimalizovať hrozbu vážnej ujmy, ak sa počas jazdy niečo stane.

Sediaci jazdec, ktorý si uťahuje pravú rukavicu. Napravo od jazdca sa nachádza motocykel – pohľad zozadu.

Užite si jazdu, dobre sa bavte a hlavne myslite na bezpečnosť.

Prirodzene, nie je možné uviesť všetky riziká spojené s prevádzkou a jazdou na motocykli. Vo väčšine situácii musíte použiť vlastný úsudok.

Vždy používajte prilbu schválenú pre jazdu na motocykloch, ochranu očí, topánky, rukavice, dlhé nohavice a vhodnú bundu. Kvalitné motorkárske oblečenie sa oplatí. Okrem lepšej ochrany v prípade nehody vás aj dobre ochráni pred vplyvmi počasia.

Nižšie nájdete informácie, ktoré vám pomôžu správne si vybrať:

Ochrana hlavy

Dbajte na to, aby ste vy aj váš spolujazdec vždy používali kvalitnú prilbu správnej veľkosti s dostatočnou ochranou očí. Otvorená prilba poskytuje istú úroveň ochrany, ale celotvárová prilba je v tomto ohľade lepšia. Tónované plexisklá sú skvelé počas dňa, ale v noci výrazne znižujú viditeľnosť.

Dbajte o svoju viditeľnosť

Buďte neprehliadnuteľní – noste jasné reflexné oblačenie, jazdite na ceste tak, aby vás ostatní účastníci premávky dobre videli, a pred odbočovaním alebo zmenou jazdných pruhov použite správnu signalizáciu v dostatočnom predstihu. Použite klaksón, ak pomôže iným účastníkom lepšie vás spozorovať.

Stačí rýchla kontrola

Pred každou jazdou pozorne prezrite váš motocykel. Môžete mať napríklad pomalý defekt. Nízky tlak v pneumatikách môže mať negatívny vplyv na jazdné vlastnosti (pozrite si časť Údržba). Nikdy neprekračujte nosnosť motocykla, a ak prevážate nejaké predmety, dbajte na ich bezpečné pripevnenie k motocyklu. Skontrolujte, či batožina nezakrýva svetlá a nenachádza sa v blízkosti výfuku.

Berte ohľad na svojho spolujazdca.

Vždy sa snažte zaistiť bezpečnosť vášho spolujazdca. Spolujazdec by mal vždy používať schválenú motorkársku prilbu, ochranu očí a výrazné ochranné oblečenie. Nejazdite agresívne a berte do úvahy počasie a stav vozovky.

Pred jazdou nepite

Ak ste pili alkohol, nejazdite. Aj jeden pohárik môže znížiť vašu schopnosť reagovať na zmenu podmienok a s každým ďalším pohárikom sa zhoršuje váš reakčný čas. Preto to nikdy nerobte a nedovoľte to ani vašim priateľom.

Vždy dbajte na bezpečnosť

Pri jazde nikdy neprekračujte svoje osobné schopnosti ani nejazdite rýchlejšie, ako umožňujú aktuálne podmienky. Nezabúdajte na to, že alkohol, niektoré lieky a únava môžu výrazne znížiť vašu schopnosť správne sa rozhodovať a jazdiť bezpečne.