Honda, X-ADV, displej

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Ak svoju otázku nájdete nižšie, kliknutím si zobrazte odpoveď, alebo vyjadrite svoj záujem a kontaktujte nás, aby sme vám poskytli ďalšie podrobnosti.

O aplikácii Honda RoadSync

Inštalácia aplikácie Honda RoadSync

Pripájanie aplikácie Honda RoadSync

Používanie aplikácie Honda RoadSync

Poruchy a ich odstránenie

Rôzne

O aplikácii Honda RoadSync

Otázka Čo je to systém hlasového ovládania smartfónu Honda?

Systém hlasového ovládania smartfónu Honda vám umožňuje ovládať smartfón pomocou prepínača na riadidlách na motocykli a hlasového ovládania prepojením smartfónu a motocykla pomocou funkcie Bluetooth. Nainštalujte si aplikáciu „Honda RoadSync“ do smartfónu a systém môžete začať používať.

Otázka Čo je to Honda RoadSync?

Honda RoadSync je aplikácia určená pre smartfóny, ktorá spojí smartfón s motocyklom. Vďaka nej môžete používať systém hlasového ovládania smartfónu Honda.

Otázka Aké funkcie má aplikácia Honda RoadSync?

Počas jazdy na motocykli môžete využívať celý rad skvelých funkcií aplikácie Honda RoadSync: navigáciu, odosielanie správ, hands-free telefonovanie, prehrávanie hudby, ako aj predpoveď počasia pre aktuálnu polohu aj cieľovú destináciu. Aktualizujú sa aj funkcie, ktoré možno použiť, aj keď nejazdíte.

Otázka Musím používať systém hlasového ovládania smartfónu Honda?

Potrebujete kompatibilný motocykel a aplikáciu Honda RoadSync nainštalovanú na svojom smartfóne. Potrebujete aj náhlavnú súpravu Bluetooth vhodnú na jazdu na motocykli. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na niektorého z obchodných zástupcov značky Honda u miestneho predajcu, ktorý vám rád pomôže.

* Ak chcete používať funkciu rozpoznávania hlasu, potrebujete náhlavnú súpravu so zvukovým vstupom.

Otázka Ktoré náhlavné súpravy sú s ním kompatibilné? Odporúča Honda nejaké náhlavné súpravy?

Vyberte náhlavnú súpravu ktorá je kompatibilná s vaším smartfónom. Porozprávajte sa s obchodným zástupcom u miestneho predajcu Honda.

Otázka Vlastním model, ktorý nie je kompatibilný so systémom hlasového ovládania smartfónu Honda. Môžem pridať funkciu neskôr?

Spoločnosť Honda nepredáva tieto systémy na dodatočnú montáž systému hlasového ovládania smartfónu Honda.

Otázka V ktorých krajinách môžem aplikáciu Honda RoadSync používať?

Bližšie informácie nájdete na tejto stránke: https://global.honda/voice-control-system/

Otázka Ktoré jazyky sú podporované?

Aplikácia Honda RoadSync v súčasnosti podporuje vyše 20 jazykov. Pozrite si časť „Jazyk aplikácie“ v rámci rozšíreného nastavenia aplikácie Honda RoadSync.

Len Android – Podporovaný jazyk zvukovej spätnej väzby závisí od nástroja prevodu textu na reč vo vašom smartfóne. Predvolený nástroj je Google TTS. Jazyk zvukovej spätnej väzby možno zmeniť v rozšírenom nastavení „Jazyk prevodu textu na reč" v aplikácii Honda RoadSync.

Otázka Je aplikácia Honda RoadSync kompatibilná so zariadeniami iPhone (iOS)?

Aplikácia Honda RoadSync je teraz kompatibilná s telefónmi iPhone (platí pre modely novšie než iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE) od systému iOS™ 14.

Inštalácia aplikácie Honda RoadSync

Otázka Kde si môžem stiahnuť aplikáciu Honda RoadSync?

Aplikáciu Honda RoadSync si môžete stiahnuť buď z obchodu App Store pre zariadenia so systémom iOS™ alebo z obchodu Google Play pre zariadenia so systémom Android™.

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honda.ms.dm.sab)

(https://apps.apple.com/in/app/honda-roadsync/id1575345943)

Otázka S ktorými modelmi smartfónov/operačných systémov je aplikácia Honda RoadSync kompatibilná?*

Aplikácia Honda RoadSync je teraz kompatibilná s telefónmi iPhone (platí pre modely novšie ako iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE) so systémom iOS™ 14 alebo Android™ 8.0 alebo novšou verziou a funkciou Bluetooth BLE 4.2 alebo novšou verziou.

Ak chcete potvrdiť, či aplikácia podporuje váš smartfón, vyberte ikonu zobrazenú nižšie podľa svojho smartfónu.

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honda.ms.dm.sab)

(https://apps.apple.com/in/app/honda-roadsync/id1575345943)

*  Kompatibilné modely smartfónov môžu závisieť od aktualizácií operačného systému.

*  Spoločnosť Honda netestovala všetky modely smartfónov.

Otázka Je aplikácia Honda RoadSync spoplatnená?*

Aplikáciu Honda RoadSync si môžete stiahnuť a používať zadarmo.

*Poplatky sa môžu vzťahovať na použité dáta v smartfóne a používanie hudobných aplikácií pripojených k aplikácii Honda RoadSync.

Pripájanie aplikácie Honda RoadSync

Otázka Ako sa môžem pripojiť cez Bluetooth?

Prečítajte si stručného sprievodcu https://global.honda/voice-control-system/en-top.html#qs

Otázka Musím si v aplikácii Honda RoadSync nastaviť vlastné ID?

Na úvodné prihlásenie do aplikácie potrebujete Apple ID alebo účet Google.

Otázka Prečo musím aplikácii udeliť rôzne oprávnenia?

Aplikácia Honda RoadSync vyžaduje rôzne oprávnenia na prístup k údajom a prácu s nimi, rovnako ako aj k funkciám informačného a zábavného systému, ako napríklad navigácia, hlasové hovory, odosielanie správ a hudba. V prípade, že príslušné oprávnenia neudelíte, nebudú tieto funkcie k dispozícii. Pokiaľ ide o „prístup k polohe zariadenia“, dôvodom, prečo je potrebné „Povoliť vždy“, je to, že aplikácia Honda RoadSync beží na pozadí, aj keď je smartfón zamknutý.

Otázka Možno pripojiť viacero smartfónov súčasne? Koľko smartfónov možno pripojiť?

K jednotke Bluetooth v motocykli môže byť vždy pripojený jeden smartfón. Ak chcete pripojiť smartfóny, ktoré neboli zaregistrované v jednotke Bluetooth v motocykli, najprv obnovte nastavenie Bluetooth v motocykli.

Používanie aplikácie Honda RoadSync

Otázka Môžem počas používania aplikácie Honda RoadSync zobraziť obrazovku smartfónu?

Súhlasom s bezpečnostným upozornením na displeji môžete zobraziť obrazovku smartfónu, ktorý je k motocyklu pripojený pomocou funkcie Bluetooth. 

Otázka Ako môžem ovládať spínače na rukoväti a používať aplikáciu Honda RoadSync?

Pozrite sa na tréningový režim aplikácie Honda RoadSync.

Otázka Má aplikácia Honda RoadSync funkciu rozpoznávania hlasu?

Áno, má. Ak chcete používať rozpoznávanie hlasu v aplikácii Honda RoadSync, musíte si pripraviť náhlavnú súpravu so zvukovým vstupom/výstupom.

* V prípade aplikácie pre systém iOS sú niektoré funkcie rozpoznávania hlasu obmedzené z dôvodu obmedzení systému iOS.

Otázka Spínač na rukoväti riadidiel neaktivuje aplikáciu.

Najprv skontrolujte pripojenie Bluetooth.

Pri prístrojových paneloch TFT existujú dva typy režimov zariadenia: „Režim Honda RoadSync“ a „Predvolený režim“. Po pripojení k aplikácii Honda RoadSync sa zariadenie automaticky prepne do „režimu Honda RoadSync“. Podržaním pravého tlačidla na riadidlách prejdete do „Predvoleného režimu“. Podržaním ľavého tlačidla na riadidlách prejdete do „režimu Honda RoadSync“. Tieto funkcie sú popísané v tréningovom režime v aplikácii.

Otázka Kam mám umiestniť svoj smartfón?

Aby ste zaistili bezpečnosť a zabránili pádu telefónu, nenechávajte smartfón na motocykli a majte ho pri sebe. Smartfón využíva bezdrôtové pripojenie pomocou funkcie Bluetooth. Vďaka tomu ho môžete ovládať spínačom na rukoväti riadidiel alebo hlasom.

Otázka Aké príkazy môžem použiť v rámci funkcie rozpoznávania hlasu?

Len Android – Pomocou rozpoznávania hlasu môžete vyhľadávať ciele, kontakty a písať správy. Žiadne hlasové príkazy nie sú k dispozícii.

Len iOS – Funkciu rozpoznávania hlasu možno z dôvodu obmedzení systému iOS použiť iba na hlasové zadávanie textu pri vyhľadávaní cieľa.

Otázka Aké navigačné aplikácie sú podporované?

Mapy Google podporuje iba navigácia pre systém Android. 

V prípade systému iOS navigačnú službu poskytuje spoločnosť HERE Technologies a je dostupná v rámci aplikácie. 

Otázka Zobrazuje sa na TFT prístroji podrobná navigácia?

Z bezpečnostných dôvodov sa podrobná navigácia nezobrazuje. Navigačné pokyny sa oznamujú v zvukovej forme.

Otázka Môžem na volanie použiť aplikácie tretích strán (WhatsApp, LINE atď.)?

Pre Android:

Prostredníctvom aplikácie Honda RoadSync nie je možné využívať aplikácie tretích strán na telefonovanie. Volať môžete pomocou predvolenej aplikácie pre hovory.

Pre iOS:

Uskutočnenie hovoru nie je podporované z dôvodu obmedzení systému iOS.

Otázka Aké aplikácie na odosielanie správ možno použiť?

Pre Android:

V rozšírených nastaveniach si pozrite časť „Výber podporovaných aplikácií na odosielanie správ“.

Vytváranie nových správ je podporované iba pri SMS. Na prijatú správu môžete odpovedať pomocou podporovanej aplikácie na prijímanie a odosielanie správ.

Pre iOS:

V rozšírených nastaveniach si pozrite časť „Výber podporovaných aplikácií na odosielanie správ“.

V dôsledku obmedzení systému iOS je k dispozícii iba funkcia čítania prijatých správ.

Otázka Ako môžem zmeniť nastavenie upozornení aplikácie na odosielanie správ?

Aplikáciu na odosielanie a prijímanie správ môžete zmeniť v rozšírených nastaveniach aplikácie Honda RoadSync. Vo výbere nastavení sa zobrazia všetky podporované aplikácie na odosielanie a prijímanie správ nainštalované v smartfóne. Vybraté aplikácie na odosielanie a prijímanie správ vás budú počas jazdy upozorňovať na nové správy. Pozrite si časť „Aké aplikácie na odosielanie a prijímanie správ možno použiť? uvedenú vyššie.

Otázka Aké hudobné aplikácie možno použiť?

Môžete použiť nižšie uvedené hudobné aplikácie.

Amazon Music, Apple Music, Deezer, Player FM, Poweramp, Samsung Music, SoundCloud, Spotify, TuneIn Radio, VLC, YouTube Music, Mp3 Player (so systémom iOS je kompatibilná iba aplikácia Apple Music).

Otázka Ako môžem zmeniť hudobnú aplikáciu používanú v aplikácii Honda RoadSync?

Len Android – Hudobnú aplikáciu môžete zmeniť v rozšírených nastaveniach aplikácie Honda RoadSync. Všetky podporované hudobné aplikácie nainštalované vo vašom smartfóne sa zobrazia ako možnosti výberu.

Len iOS  – Zariadenia sú kompatibilné iba s Apple Music.

Otázka Môžem stlmiť zvuk?

Hlasitosť môžete stlmiť podržaním stlačeného tlačidla v rámci spínača na rukoväti riadidiel. Opätovným podržaním tohto tlačidla stlmenie zvuku zrušíte.

Otázka Na čo slúži história ciest?

Počas jazdy sa vaša história automaticky zaznamenáva a môžete sa na ňu pozrieť neskôr.

Otázka Ktoré funkcie môžem používať bez náhlavnej súpravy?

Svoj smartfón a motocykel môžete prepojiť cez Bluetooth, zobraziť pokyny na obsluhu v tréningovom režime, pridávať obľúbené položky a upravovať nastavenia aplikácie. Z hľadiska signalizácie v rámci prístrojov sa pri prijatí novej správy alebo hovoru zobrazí kontrolka. Pretože je aplikácia Honda RoadSync určená na prijímanie hlasových pokynov a spätnú väzbu, odporúča spoločnosť Honda používať aplikáciu s vhodnými náhlavnými súpravami.

*V prípade systému iOS možno funkciu hovorov ovládať iba pomocou kompatibilných slúchadiel. 

Otázka Ktoré funkcie sa dajú používať, ak nebude mať smartfón žiadne internetové pripojenie?

Aj bez pripojenia k internetu môžete smartfón a motocykel prepojiť cez Bluetooth, meniť nastavenia aplikácií, prehrávať hudbu na miestnom úložisku a meniť hlasitosť. Funkcie, ktoré vyžadujú pripojenie k internetu, však fungovať nebudú.

Otázka Môžem zastaviť automatické pripájanie funkcie Bluetooth?

Len Andoid – V rozšírených nastaveniach aplikácie Honda RoadSync prepnite položku „Automatické spustenie Bluetooth“ na možnosť OFF (Vypnuté).

Pre iOS – Neexistujú žiadne nastavenia súvisiace s automatickým spúšťaním funkcie Bluetooth.

Otázka Aký je rozdiel medzi „jazykom zvukovej spätnej väzby a „jazykom aplikácie“ v nastaveniach jazyka?

Len Android – „Jazyk aplikácie“ označuje jazyk, ktorý aplikácia využíva na obrazovke. „Jazyk zvukovej spätnej väzby“ označuje jazyk zvukovej spätnej väzby. Skontrolujte obidve nastavenia, pretože vaše požiadavky týkajúce sa jazyka zvukovej spätnej väzby môžu byť k dispozícii aj vtedy, keď daný jazyk nie je k dispozícii ako jazyk aplikácie.

Pre iOS – Neexistuje žiadna položka nastavenia týkajúca sa „Jazyka zvukovej spätnej väzby“ a „Jazyka aplikácie“.

Otázka Ako môžem skontrolovať verziu aplikácie?

Verziu aplikácie môžete skontrolovať v rozšírených nastaveniach aplikácie Honda RoadSync.

Otázka Ako môžem vypnúť aplikáciu Honda RoadSync?

Pre Android – Ak máte zapnutú funkciu automatického pripojenia/odpojenia (ON) (predvolené nastavenie: ON), aplikácia sa automaticky vypne, hneď po vypnutí motocykla a prerušení pripojenia pomocou funkcie Bluetooth. Ak vypnutie vykonávate pomocou obrazovky aplikácie, vyberte v Rýchlych nastaveniach možnosť Vypnúť.

Pre iOS – V aplikácii nie je žiadna ponuka vypnutia. Aplikácia sa automaticky vypne, hneď po vypnutí motocykla a prerušení pripojenia pomocou funkcie Bluetooth.

Poruchy a ich odstránenie

Otázka Nepočujem žiadny zvuk.

Stlmili ste hlasitosť? Ak áno, môžete stlmenie zrušiť podržaním tlačidla na spínači na rukoväti riadidiel.

Otázka Zvuk je slabý, ako môžem zvýšiť hlasitosť?

Uistite sa, že je úroveň hlasitosti smartfónu a náhlavnej súpravy Bluetooth nastavená podľa potreby.

Otázka Zvuk zvukovej spätnej väzby je tichší než iné zvuky.

Len Android – Ak ste už nastavili hlasitosť na 100 % a stále zle počujete zvukovú spätnú väzbu aplikácie, môžete zvýšiť hlasitosť prevodu textu na reč v smartfóne pomocou nastavení telefónu v časti „Zjednodušenie ovládania“ (vo vyhľadávacom riadku nastavení smartfónu vyhľadajte položku „Prevod textu na reč, nájdite položku „Zvýšiť hlasitosť reči“ a aktivujte ju).

(napr.: Pixel4) Nastavenia > Zjednodušenie ovládania > Výstup prevodu textu na reč > ťuknite na ozubené koliesko Nastavenia vedľa položky Preferovaný nástroj > Zvýšiť hlasitosť reči (zapnuté/vypnuté)

Otázka Prevod textu na reč nefunguje.

Len Android – Príčinou môže byť, že v smartfóne Samsung je ako východiskový vybratý mechanizmus prevodu textu na reč Samsung. Skúste namiesto toho použiť prevod textu na reč od spoločnosti Google zmenou nastavenia v aplikácii Honda RoadSync.

Otázka Pomer rozpoznávania hlasu nie je dobrý.

Závisí to od prostredia. Ak chcete zlepšiť rozpoznávanie hlasu, vyskúšajte nasledujúci postup:

 – Skúste zvýšiť úroveň hlasitosti svojich pokynov.

 – Pokúste sa hovoriť po pípnutí, ktoré oznamuje čas spustenia rozpoznávania hlasu.

 – Skontrolujte nastavenie jazyka a nastavte jazyk, ktorým hovoríte.

 – Výkon mikrofónu náhlavnej súpravy môže byť ovplyvnený vetrom. Skúste zmeniť polohu mikrofónu alebo použite integrálnu prilbu.

 – Snažte sa používať náhlavnú súpravu s kvalitným mikrofónom.

Otázka Nepočujem pípnutie signalizujúce spustenie rozpoznávania hlasu.

Len Android – Skontrolujte „Hlasitosť zvonení“ v nastaveniach hlasitosti smartfónu. Pípanie sa ovláda pomocou „Hlasitosť zvonení“ a ostatné funkcie sa ovládajú pomocou „Hlasitosti médií“.

Len iOS – Potvrďte hlasitosť systému, aby ste mohli použiť textový vstup na vyhľadávanie cieľa.

Otázka Rozpoznávanie hlasu nefunguje.

Len Android

Vykonajte nasledujúce kroky:

– Vyskúšajte inú službu rozpoznávania hlasu, napríklad Google Assistant.

– Uistite sa, že náhlavná súprava Bluetooth je správne pripojená a mikrofón je zapnutý. 

– Skúste odpojiť náhlavnú súpravu Bluetooth a zistite, či funguje rozpoznávanie hlasu cez mikrofón vášho smartfónu. 

– Výkon rozpoznávania hlasu môže byť ovplyvnený hlukom vetra počas jazdy. Skúste používať integrálnu prilbu, aby ste sa obmedzili vplyv hluku vetra.

Otázka Nahlas sa predčítajú informácie o počasí, ktoré nesúvisia s aktuálnou polohou.

Pri kontrole počasia v cieli cesty nastavenom v „Navigácii“ budete dostávať notifikáciu o počasí vo vybratom cieli. Ak zrušíte funkciu „Navigácia“, budete dostávať oznámenie o počasí v mieste, kde sa práve nachádzate.

Otázka Zdá sa, že počasie sa nenačítava.

Skontrolujte, či ste pripojení k internetu. Skúste použiť iné aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k sieti, aby ste zistili, či ste online.

Otázka Pri používaní hlasového vyhľadávania v navigácii sa zobrazilo hlásenie „Žiadny výsledok“.

Názov cieľa nemusí byť k dispozícii na vyhľadávanie. Skúste iný cieľ.

Otázka Pri vyhľadávaní navigácie v okolí sa mi zobrazilo hlásenie „Žiadny výsledok“.

Názov cieľa nemusí byť k dispozícii na vyhľadávanie. Skúste iný cieľ.

Otázka Prečo pri pokuse o nastavenie cieľa nastane chyba navigácie?

Len Android – Aktualizujte aplikáciu Mapy Google na verziu 10.65.2 alebo na vyššiu verziu. V prípade operačného systému Android 7.1.1, je možné, že navigačnú funkciu nebude možné použiť. Skontrolujte verziu operačného systému Android a ak ide o verziu 7.1.1, aktualizujte operačný systém Android na verziu 7.1.2 alebo na novšiu verziu. 

Otázka Nedá sa prehrávať hudba.

Na obrazovke nastavení aplikácie vyberte hudobnú aplikáciu Honda RoadSync a uistite sa, že hudobná aplikácia môže začať prehrávať hudbu na pozadí. Ak hudba nie je pripravená na prehrávanie vo vybratej aplikácii, spustite aplikáciu, aby ju bolo možné prehrať, a potom ju ovládajte prostredníctvom aplikácie Honda RoadSync.

Otázka Vyskytla sa chyba siete.

Uistite sa, že je váš smartfón online, a vyskúšajte iné aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k sieti, aby ste zistili, či ste online.

Otázka Aplikácia zamrzla.

Len Android – Skúste aplikáciu „Vynútiť zastavenie“. Nižšie nájdete postup potrebný na vynútené zastavenie.

1. Podržte ikonu aplikácie v zozname aplikácií smartfónu.

2. Otvorte „Informácie o aplikácii“.

3. Vyberte možnosť „Vynútiť zastavenie“.

Len iOS – zatvorte aplikáciu a znova ju otvorte.

Otázka Aplikácia Honda RoadSync nefunguje.

Kontaktujte náš tím podpory – contact@honda-roadsync.com

Otázka Nedokážem vyriešiť problém ani po prečítaní najčastejších otázok.

Kontaktujte náš tím podpory – contact@honda-roadsync.com

Otázka Zistila sa chyba.

Kontaktujte náš tím podpory – contact@honda-roadsync.com

Rôzne

Otázka Čo mám robiť, ak sa presťahujem do iných krajín?

O zmenu krajiny, v ktorej máte bydlisko, požiadajte v časti „Zmeniť krajinu bydliska“ v rámci podpory aplikácie.

Otázka Ukladajú sa v motocykli nejaké osobné údaje?

V motocykli sa neukladajú žiadne osobné údaje.

Otázka Existuje riziko úniku mojich osobných údajov v prípade, že motocykel predám?

Vzhľadom na to, že sa do motocykla neukladajú žiadne osobné údaje, nie je ich únik možný.

Otázka Ako môžem odstrániť údaje svojho účtu z aplikácie Honda RoadSync?

Informujte nás prostredníctvom funkcie podpory v aplikácii. Spracujeme a dokončíme odstránenie vášho účtu.

Otázka Ako môžem poskytnúť údaje svojho účtu z aplikácie Honda RoadSync?

Kontaktujte náš tím podpory – contact@honda-roadsync.com