Pozdravte Hondu

Ako vám dnes môžeme pomôcť?

Chceme, aby ste si pomysleli: „to bol skvelý prístup k zákazníkom“ a urobíme ešte viac preto, aby tomu tak bolo. Tešíme sa na vás.

Email: info.sk@honda-eu.com

Tel. č.: +421 232 131 111

 

Honda Motor Europe Limited Slovensko, 
organizačná zložka 

 

Cesta na Senec 2/A
Bratislava  
821 04
IČO: 46814281
IČ DPH: SK4020376965

Zapísané, okr. Súd Bratislava I, oddiel PO: s.r.o., vložka 2127/B

 

 

NÁHRADNÉ DIELY

Ohľadom požiadaviek na náhradné diely sa prosím obracajte na naších autorizovaných dealerov, ktorých nájdete v sekcii "Vyhľadať dealera"

Nástroj spoločnosti Honda Motor Europe na oznamovanie nezákonných praktík

Email: hme.ethics@honda-eu.com

Spoločnosť Honda Motor Europe Limited berie oznamovanie nezákonných praktík veľmi vážne a preverí všetky podané oznámenia a začne vyšetrovanie, ak je to možné a nutné. Hlásenia sú úplne dôverné a ak sa tak rozhodnete, nemusíte prezrádzať svoju totožnosť.

Upozorňujeme, že nástroj HME whistleblowing je určený len pre etické otázky a akékoľvek otázky týkajúce sa produktov a záruk by mali smerovať na predajcu, od ktorého boli zakúpené, na zákaznícke kontaktné centrum alebo oddelenie pre vzťahy so zákazníkmi, podrobnosti sú uvedené vyššie. Nebudeme odpovedať na otázky týkajúce sa produktov a záruk.

Posielanie obchodných nápadov spoločnosti Honda

Uvažujete o tom, že pošlete spoločnosti Honda nápad na produkt alebo iný obchodný koncept? Najprv si prečítajte tieto informácie.