Honda Adventure roads celebration with riders

Zaregistrujte sa

Teraz sú otvorené registrácie na účasť na nadchádzajúcom podujatí Honda Adventure Roads, Rím až Istanbul. Toto podujatie sa uskutoční v máji 2025 s 30 miestami pre jazdcov.

Informácie o nákladoch na podujatia, konkrétnych dátumoch podujatí a jazdných plánoch budú čoskoro sprístupnené na webovej stránke Honda Adventure Roads koncom tohto leta.

Please select at least one
This form could not be submitted because there are errors.
Please enter your first name (max 100 characters)
Please enter your surname (max 100 characters)
Please enter your email address (max 100 characters)
Please enter your Birth Year
Please enter your country of residence (max 100 characters)
Please enter your phone number
Please provide some further detail in order to proceed.

Prečítajte si prosím zmluvné podmienky registrácie spoločnosti Honda a doplnkové prehlásenie o ochrane osobných údajov:

Poskytnutím svojich údajov a kliknutím na tlačidlo Odoslať súhlasíte s tým, aby vás Honda a pridružené spoločnosti usporiadajúce zákaznícke akcie kontaktovali e-mailom a telefonicky ohľadom "Honda Adventure Roads" eventov.

Kliknutím na tlačidlo Odoslať potvrdzujete, že ste si prečítali a prijali podmienky registrácie a ustanovenia oznámenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Honda a doplnkového oznámenia o ochrane osobných údajov "Honda Adventure Roads". 

Please select to proceed.
This form could not be submitted because there are errors.
Please enter your first name (max 100 characters)
Please enter your surname (max 100 characters)
Please enter your email address (max 100 characters)

Prečítajte si prosím zmluvné podmienky registrácie spoločnosti Honda a doplnkové prehlásenie o ochrane osobných údajov:

Poskytnutím svojich údajov a kliknutím na tlačidlo Odoslať súhlasíte s tým, aby vás Honda a pridružené spoločnosti usporiadajúce zákaznícke akcie kontaktovali e-mailom a telefonicky ohľadom "Honda Adventure Roads" eventov.

Kliknutím na tlačidlo Odoslať potvrdzujete, že ste si prečítali a prijali podmienky registrácie a ustanovenia oznámenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Honda a doplnkového oznámenia o ochrane osobných údajov "Honda Adventure Roads". 

Please select to proceed.