Podmienky výpravy Honda Adventure Roads.

Podmienky registrácie na výpravu Honda Adventure Roads 2024.

Cieľom výpravy Honda Adventure Roads 2024 bude Maroko. Pripojte sa k nám a 30 jazdcom a prežite s nami vzrušujúcu 10-dňovú expedíciu. Tá bude pokračovaním nášho odkazu, v rámci ktorého dostávame jazdcov na hranice ich vlastných možností. Jazdci začnú na pobreží v Agádír a vydajú sa smerom k Nadoru. Pripravte sa na nezabudnuteľnú cestu zlato-bielym púštnym pieskom, pri ktorej sa budú jazdci zoznamovať s marockou kultúrou. Podnieťte svoju túžbu po objavovaní a pripojte sa k nám, aby sme na strojoch Africa Twin zvládli túto novú obrovskú výzvu.

  • Celkové náklady na podujatie predstavujú 6 000 eur (šesť tisíc eur) vrátane DPH/dane z predaja.  Počet miest na výprave Honda Adventure Roads Maroko 2024 je prísne obmedzený a podlieha výberovému konaniu, ktorého súčasťou je pohovor. Výber jazdcov prebehne podľa uváženia organizátorov podujatia a dôvody na ich nevybratie nebudú uvedené.
 
  • Pokiaľ budú účastníci vybratí na účasť na podujatí, budeme ich o tom informovať prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v procese registrácie a do 7 dní od doručenia tohto e-mailu budú musieť uhradiť 10 % zálohu.  Zvyšná suma sa bude musieť uhradiť najneskôr do 31. januára 2024. Pokiaľ účastník tieto platby neuhradí včas, ponúkne sa jeho miesto inému uchádzačovi.
 
  • Počas konania podujatia v Maroku budete jazdiť na motocykli Honda Africa Twin, ktorý vám poskytnú organizátori podujatia. Aj keď ide o luxusný zážitok, je nutné, aby bol uchádzač každý deň v dobrej fyzickej kondícii tak, aby zvládol prejsť požadovanými kontrolnými bodmi.
 
  • Organizátori hľadajú jazdcov s rozmanitou praxou, ale od účastníkov sa očakáva, že by mali mať zhruba 5 – 10 rokov skúseností s jazdou na terénnych motocykloch. Hoci sa zohľadnia všeobecné skúsenosti uchádzačov s motocyklami, pre organizátorov podujatia sú dôležitejšie skúsenosti s terénnymi strojmi.  
 
  • Na účely výberu a poskytovania podpory počas podujatia zhromažďujú organizátori osobné údaje, z ktorých niektoré môžu byť citlivé. (Ide o číslo pasu, krvnú skupinu, prípadné alergie, zdravotný stav, prípadnú liečbu, číslo vodičského oprávnenia a dátum narodenia.) Vaša registrácia k účasti na výprave Honda Adventure Roads Maroko 2024 podlieha podmienkam spracovania osobných údajov spoločnosti Honda a oznámenia o ochrane osobných údajov v súvislosti s výpravou Honda Adventure Roads. Doplnkové oznámenie o ochrane osobných údajov nájdete nižšie.
 
  • Podujatie bude náročné fyzicky aj psychicky. Organizátori môžu pred povolením na účasť na podujatí požadovať potvrdenie, že ste v dobrej fyzickej aj psychickej kondícii. To zahŕňa akýkoľvek stav, ktorý môže ovplyvniť vašu schopnosť ovládať motocykel v náročnom teréne. Organizátori nemusia zverejňovať dôvody, prečo účastník neuspel vo fáze registrácie.
 
  • Účastníkov výpravy Honda Adventure Roads Maroko 2024 nesmie po celú cestu sprevádzať žiadny sprievodca. Aj keď budú k dispozícii kontrolné body a navádzacie/podporné vozidlá, ktoré jazdcom pomôžu v prípade nehody, jazdci budú navigovať sami pomocou navigačného systému Tripy II. Jazdcom sa poskytnú informácie o trase, k dispozícii bude technická a zdravotnícka podpora.

 

Účasť na podujatí sa riadi úplnými podmienkami, ktoré budú uchádzačom poskytnuté po skončení pohovoru a v prípade ich výberu a pred zaplatením zálohy na potvrdenie ich účasti.

Tieto podmienky registrácie na podujatie Honda Adventure Roads Maroko 2024 podliehajú právnym predpisom Anglicka a Walesu. Príslušnými súdmi sú anglické a waleské súdy. 

Doplnkové oznámenie o ochrane osobných údajov v súvislosti s výpravou Honda Adventure Roads

Toto doplnkové oznámenie o ochrane osobných údajov platí ako doplnok k oznámeniu o ochrane osobných údajov spoločnosti Honda Motor Europe Ltd, prípadne spoločnosti Ride and Drive s.a.r.l., ku ktorým máte prístup prostredníctvom nižšie uvedených odkazov.

Žiadatelia, ktorí sa chcú zúčastniť výpravy Honda Adventure Roads 2024 (ďalej len podujatia), musia poskytnúť osobné údaje, z ktorých niektoré môžu byť citlivé. Poskytnutím týchto údajov a výslovného súhlasu žiadatelia súhlasia s ich spracovaním v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov. 

Honda Motor Europe Ltd. (ďalej len spoločnosť Honda) je prevádzkovateľom údajov. Hlavným prevádzkovateľom vašich údajov je spoločnosť Ride and Drive s.a.r.l. (ďalej len spoločnosť Ride and Drive), ktorá je usporiadateľom podujatia.  

 Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje, ktoré poskytnete pri podaní prihlášky na účasť na podujatí, môžu obdržať aj títo prevádzkovatelia údajov:

Pre spoločnosť Honda: letecké spoločnosti, hotely, poskytovatelia ubytovania, sprievodcovia, zdravotnícke asistenčné služby, poskytovatelia zdravotného poistenia, poskytovatelia dopravy a miestni dodávatelia.

Pre spoločnosť Ride and Drive: Fresh Desk, Scandola a Infomainiak.   

Fresh Desk – Ide o softvér, ktorý spoločnosť Ride and Drive používa na nábor účastníkov. Fresh Desk uloží iba meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo tých, ktorí uspeli v prvom procese registrácie. 

Scandola – Ide o webovú agentúru, ktorú bude spoločnosť Ride and Drive využívať na pomoc pri nábore a na poskytovanie marketingových služieb tým, ktorí sa prihlásia na odber marketingovej komunikácie na výpravu Honda Adventure Roads. Spoločnosť Scandola nebude mať prístup k žiadnym citlivým alebo osobným údajom.

Infomaniak – ide o zabezpečené serverové úložisko, ktoré spoločnosť Ride and Drive použije na uloženie hlavnej databázy s osobnými aj citlivými osobnými údajmi. Táto služba je určená iba na bezpečné uloženie.

K citlivým osobným údajom budú mať počas trvania výpravy prístup iba zdravotnícki poradcovia a lekárska pomoc. 

Pokiaľ nebudete vybraní na účasť na výprave Honda Adventure Roads Morocco 2024 a neprejavíte záujem o zasielanie marketingových informácií, budú osobné údaje, ktoré ste poskytli v rámci svojej prihlášky, vymazané po 2 rokoch od začatia podujatia.  Pokiaľ budete vybraní na účasť na výprave Honda Adventure Roads Morocco 2024, bude spoločnosť Ride and Drive vami poskytnuté osobné údaje uchovávať 10 rokov po skončení podujatia, aby splnila zmluvné, zdravotné a bezpečnostné povinnosti, povinnosti týkajúce sa poistenia a dodržiavania predpisov o ochrane osobných údajov.

Kontakty na spracovanie údajov 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa obráťte na nasledujúce kontakty:

DPM-UK@honda-eu.com

Odkaz na oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Honda Motor Europe

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Ride and Drive nájdete tu