Konzorcium

Spoločnosť Honda podpísala vyhlásenie o spoločnom zámere s firmami KTM, Piaggio a Yamaha Motor s cieľom vytvoriť konzorcium pre vývoj vymeniteľných batérií pre motocykle a ľahké elektrické vozidlá.

Pondelok, 2021, marca 1

Spoločné vyhlásenie motocyklových spoločností

1. marca 2021 – Spoločnosť Honda dnes oznámila, že podpísala vyhlásenie o spoločnom zámere s firmami KTM AG, Piaggio & C SpA a Yamaha Motor Motor Co., Ltd. s cieľom vytvoriť konzorcium pre vymeniteľné batérie určené pre motocykle a ľahké elektrické vozidlá.

V kontexte Parížskej dohody o klíme a plánovaného prechodu na elektromobilitu sú zakladajúci členovia konzorcia presvedčení, že dostupnosť systému štandardizovaných výmenných batérií by mohla prispieť nielen k väčšiemu rozšíreniu ľahkých elektrických vozidiel, ale tiež k udržateľnejšiemu riadeniu životného cyklu batérií využívaných v sektore dopravy.

Predĺžením dojazdu, skrátením času nabíjania a znížením nákladov na vozidlá a infraštruktúru sa výrobcovia chcú pokúsiť rozptýliť hlavné obavy zákazníkov týkajúce sa elektromobility. 

Cieľom konzorcia preto bude definovať štandardizované technické parametre systému vymeniteľných batérií pre vozidlá spadajúce do kategórie L: mopedy, motocykle, trojkolky a štvorkolky. Formou tesnej spolupráce so zainteresovanými subjektmi a s národnými, európskymi a medzinárodnými štandardizačnými orgánmi sa budú zakladajúci členovia konzorcia podieľať na vytváraní medzinárodných technických noriem.

Konzorcium začne svoju činnosť v máji 2021. Štyria zakladajúci členovia vyzývajú všetky zainteresované subjekty, aby sa zapojili do spolupráce a rozšírili tak odbornú základňu konzorcia.

Noriaki Abe | vedúci predstaviteľ divízie motocyklov v spoločnosti Honda Motor Co., Ltd.

 „Celosvetový rozvoj elektrifikácie s cieľom znížiť globálne emisie CO2 postupuje stále rýchlejšie, a to najmä v Európe. Pre rýchle rozšírenie elektrických motocyklov je potrebné vyriešiť predovšetkým problémy spočívajúce v krátkom dojazde a v dlhom čase nabíjania. Ako sľubné riešenie sa tu javia práve vymeniteľné batérie. So zreteľom na pohodlie zákazníkov je nevyhnutné dosiahnuť štandardizáciu vymeniteľných batérií a čo najväčšie rozšírenie batériových systémov. To je tiež dôvod, prečo sa štyria výrobcovia uchýlili k založeniu konzorcia.

Spoločnosť Honda vníma zlepšenie podmienok pre používanie technológie zákazníkmi ako priestor na spoluprácu s ďalšími výrobcami. Výsledkom tohto procesu budú lepšie výrobky a služby pre zákazníkov vzniknuté vďaka konkurencii. Značka Honda plánuje na oboch frontoch tvrdo bojovať o to, aby sa práve ona stala „vybraným“ výrobcom pre mobilitu zákazníkov.“