Honda E-Clutch

Honda prináša podrobnosti o svetovo prvej spojke Honda E-Clutch pre motocykle.

Utorok, 2023, októbra 10

Svetovo prvá spojka Honda E-Clutch pre motocykle

Honda dnes zverejnila informácie o technológií elektronickej spojky Honda E-Clutch pre motocykle, prvom* systéme automatického ovládania spojky na svete pre viacstupňovú motocyklovú prevodovku, ktorý umožňuje plynulé rozbiehanie, radenie prevodových stupňov a zastavovanie bez toho, aby jazdec musel ovládať spojkovú páku.

Honda E-Clutch využíva technológiu elektronického ovládania, ktorá poskytuje okamžité, jemne vyladené ovládanie spojky pre optimálny výkon v situáciách, keď sa mení hnacia sila, ako je rozbeh, radenie a zastavenie, aby sa dosiahlo plynulé rozbiehanie, radenie a zastavovanie prirodzenejšie ako pri klasickom manuálnom radení.

Pre splnenie širokého spektra požiadaviek jazdca je možné spojku ovládať ako na bežnom motocykli s manuálnym uchopením za páčku spojky, aj keď je spojka ovládaná elektronicky. To umožňuje, aby systém využívalo viacero jazdcov s rôznymi jazdnými skúsenosťami a zručnosťami, ktorí sa môžu sústrediť na zábavu z jazdy vo väčšom pohodlí.

Keďže ľahký a kompaktný systém je možné inštalovať bez väčších zmien v existujúcom usporiadaní motora, Honda vo svojich FUN modeloch motocyklov (s objemom motora 500cm3 a viac) plánuje v priebehu krátkej doby použiť technológiu Honda E-Clutch.

* podľa prieskumu Hondy