Vyhlásenie o podujatí Isle of Man TT

V roku 1954 Soichiro Honda predstavil svetu svoju ambíciu vyhrať najprestížnejšiu motocyklovú pretekársku súťaž. S plnou podporou všetkých svojich zamestnancov stavil pán Honda budúcnosť spoločnosti na víťazný motocykel. Prečítajte si jeho list.

Vyhlásenie

20. marec 1954

Od založenia našej spoločnosti Honda Motor Co. prešlo už takmer päť rokov a stále ma nesmierne teší, že úsilie našich zamestnancov sa dokonale odráža v našich epochálnych úspechoch.

Už od detstva bolo mojím snom pretekať po celom svete na motorovom vozidle, ktoré sám postavím, a vyhrať. Ale ak mám zvíťaziť nad celým svetom, musím najskôr prirodzene zaistiť bezpečnosť tohto podnikania, získať presné prístroje a zariadenia a vytvoriť prvotriedne návrhy. Preto celé svoje úsilie venujem práve dosiahnutiu týchto cieľov a pracujem na vytvorení praktických vozidiel pre zákazníkov v tejto krajine. Práve preto som do dnešného dňa nemal žiaden voľný čas, ktorý by som mohol venovať motocyklovému pretekaniu.

Teraz som však zo správ o nedávnych medzinárodných motocyklových pretekoch v São Paule dozvedel podrobné informácie o situácii v európskych a amerických krajinách. Bol som presvedčený, že svet vnímam dostatočne realisticky a nebrzdia ma fixné idey, ale teraz som si uvedomil, že som bol zaslepený prehnanými citmi, ktoré prechovávam voči Japonsku a jeho súčasnej situácii. Svet sa aj dnes hýbe dopredu, a to nesmiernou rýchlosťou.

Na druhej strane som však stále plný neoblomnej viery, že dokážem vyhrať. Bojovný duch je mi vlastný a viac mi nedovolí cúvnuť.

V súčasnosti máme výrobný systém, ktorému absolútne dôverujem, nastal čas príležitostí. Pevne som sa rozhodol, že budúci rok sa zúčastním pretekov TT.

Do týchto pretekov sa nikdy nezapojil Japonec na motocykle vyrobenom v Japonsku. Je samozrejmé, že víťaz pretekov bude známy po celom svete, to isté však platí aj pre vozidlo, ktoré bezpečne dokončí celé preteky. Sláva vyplývajúca z takéhoto úspechu teda automaticky zaručuje istý objem exportu, a práve preto sa všetci veľkí výrobcovia v Nemecku, Anglicku, Taliansku a Francúzsku zo všetkých síl sústreďujú na prípravu.

Pre tieto preteky vytvorím model s objemom 250 cm3 (strednej triedy) a ako zástupca našej spoločnosti Honda Motor Co. ho vystavím pozornosti celého sveta. Som si istý, že toto vozidlo dosiahne vyššiu rýchlosť ako 180 km/h.

Aj najvýkonnejšie letecké motory majú výkon 0,55 konskej sily na liter, ale tento motocykel bude mať takmer dvakrát silnejší výkon, až 1 konskú silu na liter. Keď tento motor vďaka kreativite našej spoločnosti dokončíme, nebude vôbec prehnané tvrdiť, že sa bude radiť medzi špičkové výdobytky konštrukčného inžinierstva.

Keďže výroba motocyklov, toto mimoriadne úspešné odvetvie súčasného ťažkého priemyslu, predstavuje veľmi komplexný druh podnikania, bude si vyžadovať najvyššiu úroveň konštruktérskych zručností nielen na výrobu motora, ale aj pneumatík, reťazí, karburátora a ďalších dielov. Ak sa to má podariť, musíme venovať dôkladnú pozornosť každému detailu a do svojej práce vkladať vytrvalé úsilie.

Oslovujem všetkých zamestnancov!

Zapojme všetky sily spoločnosti Honda Motor Co., aby sme dosiahli tento fantastický úspech. Závisí od toho budúcnosť spoločnosti Honda Motor Co. a toto bremeno spočíva na vašich pleciach. Chcem, aby ste všetko svoje zanietenie vložili do tejto úlohy, dôsledne plnili všetky drobné požiadavky, ktoré sa vyskytnú počas práce a výskumu, a pritom túto cestu prijali za svoju vlastnú. Pokrok spoločnosti Honda Motor Co. je rozvoj, ktorý dosahujete ako jednotlivci, a tento rozvoj je zárukou budúcnosti spoločnosti Honda Motor Co..

Svedomitosť, ktorú vyžaduje dotiahnutie čo i len jedinej skrutky, a odhodlanie neminúť zbytočne ani jediný hárok papiera – práve tieto vlastnosti vám budú otvárať dvere a pripravia aj cestu pre spoločnosť Honda Motor Co.

Naši externí zmluvný partneri, zástupcovia a banky nám ponúkli veľkorysú spoluprácu. Navyše máme šťastie na zákazníkov, ktorí nás tiež podporujú v tom, aby sme všetko svoje úsilie sústredili na tento cieľ.

Vidím, že aj keď bolo Nemecko tak ako my vo vojne porazené, má mnoho odvetví priemyslu, ktoré opäť ožívajú, a som neoblomne presvedčený, že Honda Motor Co. sa musí v prvom rade zapojiť do týchto pretekov a dokončiť ich.

Musíme zmerať skutočnú cenu japonského strojárenstva a vyzdvihnúť ho tak, aby sme sa ním mohli pýšiť pred celým svetom. Poslaním spoločnosti Honda Motor Co. je osvietiť japonský priemysel.

Týmto oznamujem svoje odhodlanie a sľubujem vám, že celé svoje srdce i dušu a všetku svoju tvorivosť a zručnosti vložím do snahy splniť predsavzatie zapojiť sa do pretekov TT a vyhrať ich.

Toto potvrdzujem.

Soichiro Honda
Prezident spoločnosti
Honda Motor Co., Ltd.