Výzvy na opravu a aktualizáciu produktov

Zabezpečíme, aby sa k vám dostali všetky potrebné informácie o vašom vozidle značky Honda.

Okrem zaručenia bezpečnosti umožňujú prípadné výzvy na opravu či aktualizáciu produktov zvýšiť dlhodobú kvalitu našich produktov a vašu skúsenosť s vozidlom Honda. Práve preto vám vrelo odporúčame dohliadnuť na ich dodržanie. Ak chcete získať informácie o prípadných výzvach na opravu produktov, ktoré sa vás týkajú, odporúčame sa vždy poradiť s vaším predajcom značky Honda, ako aj sledovať pravidelné aktualizácie na tejto stránke.

Čo je to výzva na opravu?

Bola vydaná výzva na opravu, pretože sa výrobca obáva možnej chyby, ktorá sa týka bezpečnosti. Môže súvisieť s niektorým z prvkov, konštrukciou alebo vyhotovením vozidla, ktoré by mohli viesť k vzniku značného rizika zranenia vodiča, posádky alebo ostatných účastníkov cestnej premávky.

Čo je to aktualizácia produktu?

Aktualizácie produktov nemajú súvis s bezpečnosťou. V rámci postupného technologického vývoja sa môže stať, že výrobca vyvinie nové komponenty alebo procesy, ktoré pomôžu zlepšiť celkovú kvalitu vozidla.

Online kontrola

Vyplňte formulár nižšie a skontrolujte, či sa na váš motocykel nevzťahujú žiadne výzvy na opravu alebo aktualizáciu produktov.

Zadajte vaše číslo VIN

Nepodarilo sa získať údaje.

Na toto vozidlo sa momentálne nevzťahujú žiadne výzvy na opravu ani aktualizácie produktov.

VIN

Jedinečné identifikačné číslo vášho motocykla. Nájdete ho v doklade o registrácii V5 a vyrazené na kovovom štítku v priestore motora.

Online kontrola – zhrnutie informácií o vašom motocykli

Číslo VIN:

Na vaše vozidlo sa vzťahuje existujúca výzva na opravu:

    Vytlačte si túto stránka a kontaktuje svojho miestneho autorizovaného predajcu značky Honda, aby ste si dohodli termín bezplatnej opravy vášho vozidla.

    Vyhľadať predajcu značky Honda

    Skontrolovať ďalší motocykel

    Poznámka: uvedené výsledky vychádzajú z informácií získaných z našej servisnej siete. V prípade budúcich aktualizácií produktov alebo výziev na opravu týkajúcich sa vášho vozidla vám túto skutočnosť oznámime listom. Odporúčame vám však taktiež pravidelne kontrolovať nové informácie o vašom vozidle uvedené na tejto stránke.