Bezpečnostné upozornenie

Túto aplikáciu nepoužívajte počas šoférovania alebo jazdy na vašom motorovom vozidle ak sa dotýkate alebo držíte vaše zariadenie. Keď používate túto aplikáciu buďte vždy opatrní a sústreďte sa na premávku a na jej okolie. Súhlasíte, že: (a) budete v prvom rade dbať na bezpečnosť šoféra, spolujazdcov, bezpečnosť iných účastníkov a dodržiavanie miestnych pravidiel cestnej premávky, nakoľko (b) v opačnom prípade môže dôjsť k porušeniu pravidiel cestnej premávky, ako aj k zníženiu pozornosti šoféra čo môže mať za následok dopravnú nehodu, poškodenie majetku, vážne zranenie alebo smrť.