Prispôsobené diely Vyhlásenie o zrieknutí sa zodpovednosti

Diely na mieru sú príslušenstvo vyvinuté tretími stranami a ponúkané ako doplnok k originálnemu príslušenstvu Honda.

Pred kúpou akýchkoľvek prispôsobených dielov si pozorne prečítajte toto vyhlásenie.

Výrobca a distribútor každého prispôsobeného dielu ručí za funkciu, výkon a kvalitu, ako sa to uvádza v popise prispôsobeného dielu.

Prispôsobené diely sa musia správne upevniť alebo namontovať v súlade s právnymi predpismi.

Je zodpovednosťou vlastníka/používateľa vozidla zabezpečiť správne upevnenie a montáž prispôsobených dielov, aby pomohli zaistiť bezpečné používanie motocykla, bezpečnosť používateľa vozidla a iných osôb.

Musíte si pozorne prečítať pokyny uvedené v návode/letáku s návodom na upevnenie/montáž a dodržiavať ich.  Pred jazdou na motocykly nezabudnite okrem pravidelných kontrol údržby vykonať aj celkovú prehliadku vozidla.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa upevnenia/montáže, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste prispôsobené diely kúpili.   

Ak počas jazdy zaznamenáte akékoľvek nezvyčajné prejavy, okamžite zastavte motocykel a dohodnite si kontrolu u predajcu.

Ak z našej strany nedôjde k žiadnej nedbalosti či porušeniu povinností, beriete na seba riziko vyplývajúce z používania takýchto prispôsobených dielov. Neovplyvní to vaše zákonné práva.

 • Uvádzané ceny sú odporúčané maloobchodné ceny a majú len informatívny charakter. Skutočné predajné ceny si určuje každé obchodné zastúpenie.
 • Ceny nezahŕňajú cenu motocykla, ani servisnú sadzbu za pripojenie doplnkových dielov atď. Budú sa účtovať samostatne.
 • Špecifikácie, cena atď. Prispôsobené diely sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Dodanie prispôsobených dielov si môže vyžadovať čas, prípadne sa ich výroba môže ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Musíte si pozorne prečítať pokyny a prispôsobené diely sa musia upevniť/namontovať na vozidlá a diely na vozidle v súlade s pokynmi, pričom by sa nemali používať inde, než je uvedené.
 • Pripojenie/montáž prispôsobených dielov môže vyžadovať špeciálnu prípravu (napr. kabeláž). V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na predajcu.
 • Nemôžeme zaručiť, že je možné upevniť/namontovať kombináciu rôznych prispôsobených dielov. Takéto konštrukčné prvky/upevnenia nemusia byť možné alebo si vyžadujú rozsiahlu úroveň prípravných prác.
 • Prispôsobené diely nie sú originálnymi dielmi od spoločnosti Honda, preto platí, že hoci sa niektoré prispôsobené diely môžu na originálne diely Honda podobať, ich životnosť, funkčnosť, kvalita atď. sa môže líšiť.
 • Upevnením prispôsobených dielov sa vystavujete riziku, že dôjde k negatívnemu ovplyvneniu vlastností motora alebo jazdných vlastností vozidla.
 • Niektoré prispôsobené diely môžu vyžadovať pripojenie/montáž v autorizovanej výrobnej prevádzke alebo dielni. V takom prípade dôrazne odporúčame vykonať upevnenie/montáž v autorizovanej výrobnej prevádzke alebo dielni. Podrobnosti o autorizovanej výrobnej prevádzke alebo dielni vám poskytne predajca.
 • Akýkoľvek uvedený čas montáže má len informatívny charakter. Podrobnosti o čase montáže získate od predajcu.
 • Presná farba prispôsobených dielov zobrazená na fotografiách sa nemusí zhodovať so skutočnou farbou prispôsobených dielov.