Jazz s financovaním Správna voľba

Reprezentatívny príklad financovania Honda Jazz Elegance, cena 21.190 EUR s DPH.

                                 

Pri financovaní prostredníctvom finančného lízingu Správna voľba s úrokom 5,85 % p.a. na 36 mesiacov zaplatíte akontáciu 30% vo výške 6.357 EUR a 35 mesačných splátok vo výške 212,63 EUR. S havarijným poistením vo výške 44,15 EUR a povinným zmluvným poistením vo výške 12,50 EUR je celková mesačná splátka s poistením Generalli 269,28 EUR. Posledná navýšená 36. splátka s havarijným a povinným zmluvným poistením je vo výške 9.592,15 EUR. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 EUR, predajná cena je 1,20 EUR, poplatok pri ukončení  lízingovej zmluvy je 60 EUR a RPMN 11,1%.

                            

Celková čiastka s havarijným a povinným zmluvným poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte, je vo výške 19.078,15 EUR.

                               

Pred splatnosťou poslednej splátky sa môžete rozhodnúť pre jednu z možností - (1) poslednú splátku zaplatiť a vozidlo si ponechať, (2) rozložiť poslednú splátku na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi za dohodnutú kúpnu cenu (podmienka max. ročného nájazdu 25 000 km), (4) prenechať vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. za vopred dohodnutých podmienok.

                                                    

Kalkulácia je platná k 1.7.2022. Pre aktuálnu ponuku financovania kontaktujte svojho dealera vozidiel značky Honda.