JAZDA HYBRIDNÝM VOZIDLOM A JEHO ÚDRŽBA

Ak chcete využívať auto vybavené systémom Honda e:HEV Hybrid na maximum, musíte sa zoznámiť so všetkými jeho funkciami.

Dokonale plynulá jazda

Nie je potrebné meniť svoj štýl jazdy len preto, že ste prešli z bežného modelu so zážihovým alebo vznetovým motorom na hybridné vozidlo. Náš hybridný systém e:HEV prináša okrem úspory paliva a nízkych emisií CO2, ktoré sú pre túto inteligentnú technológiu charakteristické, aj maximálny výkon v každej situácii.

Dokonale plynulá jazda

Zoznámte sa s ovládacími prvkami a informačným displejom vodiča. Displej môže zobrazovať spotrebu paliva počas jazdy, čo je užitočný ukazovateľ toho, ako efektívne hybridný systém používate. Navyše môže zobrazovať, kedy je dodávaný výkon z elektromotora a zážihového motora, keď vozidlo prepína medzi elektrickým pohonom, hybridným pohonom a režimom spaľovacieho motora, a tiež množstvo energie, ktoré sa rekuperuje a ukladá v akumulátore. 

Rekuperácia energie  

Keď auto vybavené hybridnou technológiou ide dolu kopcom alebo spomaľuje, elektrický motor a generátor zachytávajú kinetickú energiu, ktorá sa vo forme elektrickej energie následne vracia do akumulátora. Tento proces sa všeobecne označuje ako režim rekuperácie. V prípade hybridného systému Honda možno upraviť úroveň rekuperácie rovnako ako je to v prípade čisto elektrických vozidiel. Potiahnutím ľavého pádla pod volantom sa zvyšuje úroveň rekuperácie - je možné zvoliť jednu zo štyroch úrovní. Vďaka tomu môžete obmedziť používanie bŕzd, a tým predĺžiť životnosť brzdových platničiek a kotúčov.

Spínač úsporného režimu Econ

Econ: stlačte pre maximálnu efektivitu jazdy

Tlačidlo ECON maximalizuje efektivitu vášho modelu Honda e:HEV Hybrid. Režim ECON mení odozvu motora na zošliapnutie plynového pedála alebo výkon systému automatickej klimatizácie.

Tlačidlo Sport

Sport: stlačte pre maximálnu akceleráciu

Ak chcete dosiahnuť maximálny výkon a ten najrýchlejší rozjazd, výber jazdného režimu Sport znamená, že sa systém e:HEV Hybrid nastaví na tú najrýchlejšiu odozvu, čo vám zaistí okamžité zrýchlenie.

Ukazovateľ úspornej jazdy

Používanie zobrazenia úspornej jazdy

Ikona vozidla v kruhu sa bude menej pohybovať, čím plynulejšie a efektívnejšie budete jazdiť. Keď skončíte jazdu, uvidíte vaše skóre, ako úsporne ste jazdili, ktoré sa zobrazí v podobe ikon listov. Čím viac listov sa na displeji zobrazí, tým bola vaša jazda úspornejšia.

Tlačidlo jazdného režimu EV

Výber jazdného režimu EV (elektrický režim)

Jednou z inteligentných funkcií hybridného vozidla je to, že v určitých jazdných podmienkach môže využívať výhradne energiu z akumulátora – režim EV možno tiež manuálne zvoliť jednoduchým stlačením tlačidla EV na stredovej konzole. Tento režim funguje zhruba pri rýchlostiach do 40 km/h v závislosti od nabitia akumulátora a stlačenia plynového pedála.

Trojštvrťový záber zozadu na model CR-V Hybrid.

Údržba hybridného vozidla

Vaše vozidlo Honda vás upozorní, keď potrebuje servis. Systém pripomenutia servisu Honda upozorňuje, že vozidlo potrebuje servis a zobrazí sa na informačnom displeji vodiča. Upozorní vás aj na to, aký druh servisu je potrebný – výmena motorového oleja alebo výmena filtra.

Päť jednoduchých úkonov, ktoré môžete vykonať:
1. Skontrolujte kvapalinu do ostrekovačov a v prípade potreby ju doplňte
2. Skontrolujte, či je tlak vzduchu v pneumatikách na odporúčanej úrovni
3. Pomocou mierky skontrolujte hladinu motorového oleja
4. Sledujte hladinu chladiacej kvapaliny motora a frekvenčného meniča
5. Udržujte správnu hladinu brzdovej kvapaliny

1. Postup kontroly kvapaliny do ostrekovačov v prípade hybridného vozidla

Umiestnenie nádrže na kvapalinu do ostrekovačov nájdete v používateľskej príručke k vozidlu Honda. Zvyčajne sa nachádza v motorovom priestore. Odklopte viečko, a ak nevidíte kvapalinu, namiešajte roztok vody a kvapaliny do ostrekovačov v príslušnom pomere podľa poveternostnej situácie. Roztok opatrne nalejte do nádržky, pričom dávajte pozor, aby ste ho nerozliali mimo. Keď sa nádržka naplní až po okraj, zavrite viečko a pevne zatvorte kapotu.

2. Nastavenie tlaku vzduchu v pneumatikách

Spoločnosť Honda odporúča vodičom najmenej raz mesačne alebo pred dlhými cestami kontrolovať tlak vzduchu v pneumatikách. Správny tlak vzduchu v pneumatikách hybridného vozidla sa uvádza v tabuľke na vnútornom ráme dverí vodiča. Pomocou manometra, ktorý je k dispozícii na čerpacích staniciach alebo sa predáva za dostupnú cenu v kompaktnom prevedení skontrolujte, či tlak v každej pneumatike zodpovedá odporúčanému tlaku uvedenému v tabuľke, podľa veľkosti pneumatík, počtu cestujúcich a množstva batožiny.

3. Kontrola hladiny motorového oleja v prípade hybridného vozidla

Rovnako ako v prípade bežného vozidla so zážihovým alebo vznetovým motorom aj pri hybridnom vozidle tvorí základ plynulej prevádzky spaľovací motor so správnym množstvom oleja. Z toho dôvodu sa odporúča pri každom tankovaní paliva skontrolovať aj hladinu oleja.

V ideálnom prípade by sa to malo vykonať niekoľko minút po vypnutí motora. Umiestnenie mierky v motorovom priestore je znázornené v používateľskej príručke k vozidlu Honda. Vezmite si papierovú utierku, vytiahnite mierku a utrite jej koniec dočista. Potom ju zasuňte späť, znova vytiahnite a presvedčte sa, či sa hladina oleja nachádza medzi vyznačeným minimálnym a maximálnym bodom.

4. Sledujte hladinu chladiacej kvapaliny motora a frekvenčného meniča

Chladiaca kvapalina slúži na zabezpečenie udržiavania správnej teploty motora a frekvenčného meniča vo všetkých prevádzkových podmienkach. Rovnako ako v prípade motorového oleja by ste chladiacu kvapalinu mali kontrolovať pri každom čerpaní paliva ideálne niekoľko minút po vypnutí motora. Umiestnenie nádržky chladiacej kvapaliny motora a plniaceho hrdla nádržky chladiaceho média frekvenčného meniča je znázornené v používateľskej príručke k vozidlu Honda. V obidvoch prípadoch je na boku nádržky ryskou vyznačená minimálna a maximálna úroveň. Hladina chladiacej kvapaliny by sa mala nachádzať medzi týmito dvoma bodmi.

5. Udržujte správnu hladinu brzdovej kvapaliny.

Rovnako ako v prípade motorového oleja a chladiacej kvapaliny by ste mali pri každom tankovaní paliva, niekoľko minút po vypnutí motora, skontrolovať aj úroveň brzdovej kvapaliny. V používateľskej príručke k vozidlu Honda je znázornené umiestnenie rezervnej nádržky brzdovej kvapaliny, na boku ktorej je ryskou vyznačená minimálna a maximálna úroveň. Hladina brzdovej kvapaliny by sa mala nachádzať medzi týmito dvoma bodmi.