Vyšší bezpečnostný štandard

Systém Honda SENSING sa teraz stal štandardnou výbavou každého modelu Honda CR-V a Civic. Tvorí ho súbor pokročilých technologických funkcií, ktoré vám počas jazdy pomáhajú postarať sa o vašu bezpečnosť a bezpečnosť vašich spolujazdcov. 

Posunúť

Váš šiesty zmysel

Systém pre zmiernenie rizika opustenia komunikácie a systém rozpoznávania dopravných značiek

Kamera umiestnená na čelnom skle rozpoznáva, či vozidlo schádza z cesty, a v takom prípade použije elektrický posilňovač riadenia na jemné korekcie a udržanie vozidla v jazdnom pruhu. Za určitých podmienok môže tento systém použiť aj brzdy. Systém rozpoznávania dopravných značiek dokáže identifikovať dopravné značky a zobrazí ich na displeji vozidla. 

Jazdite bezpečne

Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu a systém pre zmiernenie následkov nehody

Systém pre udržovanie v jazdnom pruhu zaistí, že si riadenie vyžaduje menej úsilia. Vďaka tomu je jazda po diaľnici oveľa príjemnejšia. V prípade rizika zrážky s vozidlom alebo chodcom vás systém pre zmiernenie následkov nehody upozorní a zároveň zníži rýchlosť jazdy tak, aby sa minimalizovala závažnosť prípadného nárazu. 

Jazdite s istotou

Adaptívny tempomat s funkciou asistenta pre pomalú jazdu v kolóne a inteligentný adaptívny tempomat

Obidva systémy udržiavajú nastavenú rýchlosť a bezpečnú vzdialenosť od vozidla pred vami. Ak vozidlo pred vami zastaví, vaša Honda s funkciou asistenta pre pomalú jazdu v kolóne spomalí a zastaví bez toho, aby ste museli použiť brzdu. Potom jednoducho stlačte tlačidlo na volante a môžete pokračovať v jazde. Keď sa chystá vozidlo pohybujúce sa v susednom jazdnom pruhu zaradiť pred vás, vaša Honda s funkciou inteligentného adaptívneho tempomatu to predvída a automaticky upraví vašu rýchlosť. Keď žiadne nebezpečenstvo nehrozí, rýchlosť vozidla sa znova vráti na nastavenú hodnotu. 

Ďalší zmysel

Upozornenie na vozidlá blížiace sa z boku a systém na elimináciu mŕtveho uhla

Radarové senzory pre funkciu upozornenia na vozidlá blížiace sa z boku sa nachádzajú v zadnej časti. Upozornia vás na vozidlá približujúce sa zboku pri cúvaní. Systém pre elimináciu mŕtveho uhla využíva radarovú technológiu a automaticky rozpozná prítomnosť vozidiel vo vašom mŕtvom uhle a upozorní vás pomocou výstražného symbolu vo vonkajšom spätnom zrkadle (k dispozícii pre vybrané výbavy).