Obráťte sa na Hondu

Ako vám dnes môžeme pomôcť?

                                           

Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka

Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava

IČO: 46814281
IČ DPH: SK4020376965

E-mail: info.sk@honda-eu.com

Telefón: +421 232 131 111

                                  

 

Zapísané, okr. Súd Bratislava I, oddiel PO: s.r.o., vložka 2127/B

 

                   

 

 

NÁHRADNÉ DIELY

Ohľadom požiadaviek na náhradné diely sa prosím obracajte na autorizovaných dealerov Honda.

 

 

 

 

Nástroj spoločnosti Honda Motor Europe na oznamovanie nezákonných praktík

Email: hme.ethics@honda-eu.com

Spoločnosť Honda Motor Europe Limited berie oznamovanie nezákonných praktík veľmi vážne a preverí všetky podané oznámenia a začne vyšetrovanie, ak je to možné a nutné. Hlásenia sú úplne dôverné a ak sa tak rozhodnete, nemusíte prezrádzať svoju totožnosť.

Upozorňujeme, že nástroj HME whistleblowing je určený len pre etické otázky a akékoľvek otázky týkajúce sa produktov a záruk by mali smerovať na predajcu, od ktorého boli zakúpené, na zákaznícke kontaktné centrum alebo oddelenie pre vzťahy so zákazníkmi, podrobnosti sú uvedené vyššie. Nebudeme odpovedať na otázky týkajúce sa produktov a záruk.