Crosstar s financovaním Správna voľba

Reprezentatívny príklad financovania Honda Jazz Crosstar, cena 24.790 EUR s DPH.

                                            

Pri financovaní prostredníctvom finančného lízingu Správna voľba s úrokom 6,64% p.a. na 36 mesiacov zaplatíte akontáciu 30% vo výške 7.437 EUR a 35 mesačných splátok vo výške 258,58 EUR. S havarijným poistením vo výške 51,65 EUR a povinným zmluvným poistením Generali vo výške 12,50 EUR je celková mesačná splátka 322,73 EUR. Posledná navýšená 36. splátka s havarijným a povinným zmluvným poistením je vo výške 11.219,65 EUR. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 EUR, predajná cena je 1,20 EUR, poplatok pri ukončení  lízingovej zmluvy je 60 EUR a RPMN 11,7%.

                               

Celková čiastka s havarijným a povinným zmluvným poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte, je vo výške 22.899,13 EUR.

                                     

Pred splatnosťou poslednej splátky sa môžete rozhodnúť pre jednu z možností - (1) poslednú splátku zaplatiť a vozidlo si ponechať, (2) rozložiť poslednú splátku na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi za dohodnutú kúpnu cenu (podmienka max. ročného nájazdu 25 000 km), (4) prenechať vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. za vopred dohodnutých podmienok.

                               

Kalkulácia je platná k 1.1.2023. Pre aktuálnu ponuku financovania kontaktujte svojho dealera vozidiel značky Honda.