- Akciové financovanie HR-V e:HEV -

HR-V e:HEV s financovaním Správna voľba

Reprezentatívny príklad financovania Honda HR-V e:HEV 1.5 i-MMD Elegance, cena 29.990 € s DPH.   

                                   

Pri financovaní vozidla Honda HR-V 1.5 i-MMD Elegance prostredníctvom finančného lízingu Správna voľba s úrokom 7,10 % p.a. na 48 mesiacov zaplatíte akontáciu 11.996 € (40%) a 47 mesačných splátok vo výške 246,43 €. S havarijným poistením vo výške 67,48 € a povinným zmluvným poistením vo výške 13,75 € je celková mesačná splátka s poistením Generali 327,66 €. Posledná navýšená 48. splátka s havarijným a povinným zmluvným poistením je vo výške 10.557,73 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN 13,4%.   

                                         

Celková čiastka s havarijným a povinným zmluvným poistením, ktorú 48 splátkami zaplatíte, je vo výške 26.018,95 €.                       

                                                  

Pred splatnosťou poslednej splátky sa môžete rozhodnúť pre jednu z možností - (1) poslednú splátku zaplatiť a vozidlo si ponechať, (2) rozložiť poslednú splátku na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi za dohodnutú kúpnu cenu (podmienka max. ročného nájazdu 25 000 km), (4) prenechať vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. za vopred dohodnutých podmienok.                 

                                         

Kalkulácia je platná k 1.4.2023. Pre aktuálnu ponuku financovania kontaktujte svojho dealera vozidiel značky Honda.