5 spôsobov, ako spoločnosť Honda bojuje za čistejšiu budúcnosť

Spoločnosť Honda plánuje do roku 2022 v Európe elektrifikáciu svojich mainstreamových modelov. Do roku 2040 chce na celom svete predávať iba vozidlá s nulovými emisiami. A do roku 2050 bude Honda ako spoločnosť a tiež jej výrobky uhlíkovo neutrálne.

Je to veľká výzva, no Honda má však ekologickú tradíciu: v roku 1999 uviedla na trh prvý celosvetovo dostupný hybridný automobil Insight. V roku 2014 sa stala prvým výrobcom automobilov, ktorý zverejnil emisie COsvojich výrobkov.

Keď rýchlo preskočíme do súčasnosti, spoločnosť Honda naďalej robí malé aj veľké kroky smerom k svojim veľkým cieľom. Prečítajte si päť spôsobov, ktorými spoločnosť Honda určuje štandardy udržateľnosti, pretože sa usiluje o „nulový vplyv na životné prostredie“.

1. Akumulátory elektrických a hybridných automobilov dostávajú druhý šancu

Spoločnosť Honda sa zaviazala, že do roku 2022 bude každý z jej modelov v ponuke vybavený elektrifikovanou pohonnou jednotkou - to sú napríklad elektromobily alebo samonabíjacie hybridné vozidlá. Dôvod je jasný.

Elektromobily sú súčasnosťou aj budúcnosťou – EÚ očakáva, že do roku 2030 ich bude na európskych cestách jazdiť 30 miliónov a ekológovia zo skupiny Climate Brief tvrdia, že sú „dôležitou súčasťou plnenia globálnych cieľov v oblasti zmeny klímy“.

Recyklácia elektromobilov, ktoré majú uhlíkovo neutrálne emisie, má zásadný význam pre zachovanie týchto ekologických prínosov. Väčšinu dielov elektromobilu možno recyklovať rovnakým spôsobom ako štandardné vozidlá.

Lítium-iónové akumulátory však vyžadujú iný prístup. Od roku 2013 spoločnosť Honda Motor Europe spolupracuje so spoločnosťou SNAM, ktorá je odborníkom na opätovné použitie a recykláciu akumulátorov. Keď je akumulátor vo vozidle nepoužiteľný (na konci životnosti), spoločnosť ho pripraví na „druhý život“.

Tento druhý život využíva akumulátory na ukladanie obnoviteľnej energie. Vytvárajú sa aj nové akumulátory – cenné materiály ako je kobalt a lítium, získavajú pomocou zložitých chemických postupov a vracajú ich späť do výroby.

Rad hybridných vozidiel Honda
Rad hybridných vozidiel Honda S rastúcim dopytom po rozširujúcej sa ponuke hybridných a elektrických vozidiel spoločnosti Honda rastú aj požiadavky na čo najekologickejšiu správu akumulátorov. Tom Gardner, výkonný viceprezident spoločnosti Honda Motor Europe

2. Preprava dielov po ceste, železnici a vode

Od diaľnic po vodné toky – spoločnosť Honda využíva tie najlepšie spôsoby dopravy, čo jej pomáha vyrábať vozidlá ekologickejším spôsobom.

Odborníci na udržateľnosť ocenili, že spoločnosť nedávno využila belgické kanály na prepravu dielov medzi svojimi závodmi. Organizácia Spojených národov udelila status SDG Pioneer dvom európskym logistickým centrám spoločnosti Honda ako uznanie ich trvalého záväzku v oblasti udržateľnosti, bezpečnosti a spoločenskej zodpovednosti spoločnosti (CSR).

Výrobky a diely sa dovážajú do Antverp, jedného z troch najrušnejších európskych prístavov. Využívanie remorkérov namiesto nákladných vozidiel na ich prepravu do závodov spoločnosti Honda v mestách Gent a Aalst znižuje emisie skleníkových plynov na cestách. Táto iniciatíva od júna 2019 znížila emisie CO2 o viac než 14 ton.

3. Zníženie emisií počas životného cyklu na polovicu do roku 2050

Spoločnosť si stanovila ambiciózny cieľ výrazne znížiť emisie v rámci svojho širšieho prístupu k zmene klímy. Náš cieľ? Znížiť do roku 2050 celkové emisie CO2 počas životného cyklu výrobku na polovicu (v porovnaní s rokom 2000), čo zodpovedá zníženiu emisií výfukových plynov o 80 – 90 %.

Transparentnosť v oblasti emisií nie je pre spoločnosť Honda ničím novým. V roku 2012 ako prvá v odvetví zverejnila odhadované emisie CO2 z používania jej výrobkov. Od tej doby sa v súvislosti so zmenou klímy zintenzívnila nutnosť znižovať emisie.

Ďalším spôsobom, akým spoločnosť Honda reagovala, bol záväzok k elektrifikovanej budúcnosti. Nedávna štúdia Cambridgeskej univerzity odhalila, že v krajinách, kde väčšina energie pochádza z obnoviteľných a jadrových zdrojov, napríklad vo Francúzsku a Švédsku, majú elektromobily až o 70 % nižšie emisie za priemernú dobu životnosti než vozidlá so vznetovými motormi.

Spoločnosť Honda prijala záväzok, že do roku 2040 bude mať 100 % jej vozidiel elektrický pohon (elektromobily a vozidlá s palivovými článkami). Plne elektrický automobil Honda e je jedným z vozidiel najnovšej generácie, ktoré neprodukuje žiadne lokálne emisie, čo značke Honda pomôže do roku 2050 o polovicu znížiť emisie počas životného cyklu.

Trojštvrťový pohľad spredu na Hondu e počas nabíjania

4. Výsadba stromov od 60. rokoch 20. storočia

Spoločnosť Honda sa angažuje v oblasti ochrany prírody a biodiverzity, teda rastlín a živočíchov v určitej časti sveta.

Stromy sú nesmierne dôležité pre biodiverzitu, pretože od nich závisí veľké množstvo života – od vtákov a hmyzu až po drobné živočíchy. V 60. rokoch 20. storočia začala spoločnosť Honda sadiť stromy vo svojej domovine – v Japonsku. V polovici 70. rokov na to nadviazala programom komunitných lesov.

V roku 2011 spoločnosť Honda svoj záväzok podporila zavedením vlastných smerníc o biodiverzite. Tie uvádzali, že „iniciatívy na ochranu biodiverzity sú nevyhnutnou súčasťou nášho záväzku k zachovaniu globálneho životného prostredia“.

5. Hľadanie palív pre budúcnosť

Spoločnosť Honda nehľadá len jedno riešenie pre pohonné jednotky budúcnosti. Vypracovala plán, podľa ktorého môžu byť všetky jej výrobky poháňané obnoviteľnou energiou.

Napríklad solárnou, vodnou a veternou energiou. Najsamozrejmejším palivom je elektrická energia, ktorá sa môže dodávať do akumulátorov elektromobilov, ako je to v prípade nového automobilu Honda e.

Elektrinu však možno využiť aj na výrobu iných palív. Pri prechode elektrického prúdu vodou – pri elektrolýze – sa uvoľňuje vodík a kyslík. Takto získaný vodík možno použiť na pohon vozidiel s palivovými článkami (FCV), ako je napríklad model Honda Clarity, ktorý na niektorých trhoch už testujú vybraní zákazníci.

Tým sa však potenciál vodíka nekončí. Kombináciou s rekuperovaným CO2 vzniká syntetické palivo známe ako e-palivo, ktoré možno použiť vo vozidlách so spaľovacími motormi, od úplne nového hybridného modelu HR-V až po lietadlo HondaJet a aj vo všetkých motocykloch, snehových frézach a generátoroch. Rovnakým spôsobom možno využiť biopalivá z biomasy.

Od výsadby stromov v Japonsku v 60. rokoch minulého storočia až po priekopnícke využitie akumulátorov pre elektromobily – záväzok spoločnosti Honda k ochrane životného prostredia siaha ešte ďalej za elektromobily.