Je benzín E10 vhodný pre váš automobil Honda?

Keďže sa palivo E10 stáva štandardným palivom používaným na slovenskom trhu, chceme vás uistiť o bezpečnosti a kompatibilite s vašim vozidlom Honda.

Hybrid SUVs

Benzín E10 a vaše vozidlo Honda

Benzín E10 sa môže používať vo všetkých modeloch Honda vybavených elektronickým vstrekovaním paliva (Honda PGM-FI). Honda PGM-FI je k dispozícii vo všetkých modeloch od roku výroby 1996.

Ak je vaše vozidlo staršie ako modelový rok 1996 alebo si nie ste istí, v ktorom roku bolo vaše vozidlo vyrobené a či môže byť kompatibilné s benzínom E10, obráťte sa na miestneho predajcu.

Čo je palivo E10?

V skratke je to benzín, ktorý obsahuje až 10 % etanolu.

Benzín E10 je nová špecifikácia paliva pre vozidlá a zariadenia poháňané benzínom. Špecifikácia paliva E10 má rovnaké normy kvality ako súčasný bežný bezolovnatý benzín 95, ale umožňuje pridanie až 10 % etanolu, zatiaľ čo súčasný bežný bezolovnatý benzín 95 umožňuje pridanie len do 5 % etanolu.

Čo je etanol?

Etanol je forma alkoholu, ktorá sa získava fermentáciou pri destilácii plodín, tzv. surovín, ako je obilie, cukrová repa alebo slama. Okrem etanolu existuje mnoho ďalších obnoviteľných a udržateľných palív, ktoré majú podobné vlastnosti a účinky na vozidlo ako etanol. Pre zjednodušenie sa všetky označujú ako benzín E10.

Aký je rozdiel medzi E10 a súčasným bezolovnatým benzínom?

Benzín E10 spĺňa rovnaké normy kvality ako súčasný bezolovnatý benzín 95, ale môže sa miešať s viacerými obnoviteľnými palivami. Táto špecifikácia benzínu už bola zavedená v celej Európe a možno ste sa s ňou už stretli na francúzskych alebo nemeckých čerpacích staniciach, kde sa predáva už niekoľko rokov.

Kedy bude E10 na pumpách?

Slovenskí výrobcovia benzínu začali uvádzať na trh benzín s obsahom až 10 % etanolu - známy ako E10 - od začiatku roka 2013, ale je na rozhodnutí výrobcov pohonných hmôt, či túto špecifikáciu paliva zavedú. Rôzni predajcovia sa môžu rozhodnúť zaviesť E10 v rôznom čase, takže dostupnosť E10 sa môže líšiť podľa geografickej oblasti a predajne.

Benzín E10 bude zreteľne označený na výdajnom stojane. Štandardné označenie pre všetky výdajné stojany používajúce novú triedu benzínu E10 je uvedené v platnej norme.

Označenie "95" na etikete sa vzťahuje na minimálne oktánové číslo RON na palive.

Prestane sa predávať palivo E5?

Súčasná trieda bezolovnatého benzínu bude pravdepodobne dostupná, pokiaľ bude po nej dopyt, hoci to nemusí byť na všetkých čerpacích staniciach, pretože je na rozhodnutí dodávateľa paliva, ktorú triedu bude dodávať.

Bude E10 stáť viac alebo menej ako súčasný bezolovnatý benzín?

Ceny pohonných hmôt sú záležitosťou jednotlivých predajcov pohonných hmôt. Nedokážeme predpovedať, koľko bude ktorékoľvek palivo stáť.

Ako ovplyvní benzín E10 spotrebu a výkon?

Benzín E10 obsahuje menej energie ako bežný benzín (E5), ale funguje veľmi podobne, takže akýkoľvek rozdiel vo výkone alebo spotrebe bude pravdepodobne zanedbateľný. Neboli však vykonané žiadne oficiálne testy.

Môžem miešať bezolovnatý benzín Premium, štandardný benzín a benzín E10?

Všetky kompatibilné vozidlá môžu bezpečne miešať rôzne typy bezolovnatého benzínu. Ak máte pochybnosti, naďalej používajte bezolovnatý benzín 95 a/alebo super bezolovnatý benzín ako zvyčajne.

Čo mám robiť, ak omylom natankujem benzín E10?

Pred tankovaním odporúčame skontrolovať kompatibilitu vášho vozidla/výrobku. V prípade nesprávneho natankovania odporúčame prestať používať vozidlo/výrobok a kontaktovať poskytovateľa cestnej asistencie a/alebo zabezpečiť vypustenie paliva z vozidla/výrobku u predajcu Honda a jeho výmenu za správny typ benzínu.

Existuje nejaká dodatočná "súprava", ktorú si môžem zakúpiť na prestavbu vozidla na palivo E10?

Na trhu nie je k dispozícii žiadna doplnková súprava na prestavbu vozidiel/výrobkov Honda, ktoré nie sú kompatibilné s palivom E10.

Prečo niektoré vozidlá a zariadenia poháňané benzínom nie sú kompatibilné s palivom E10?

Niektoré benzínové motory, najmä staršie motory, môžu mať pri používaní benzínu E10 problémy s materiálovou kompatibilitou, ktoré môžu ovplyvniť palivový systém vozidla/zariadenia a/alebo motor. Vozidlá a výrobky poháňané naftou nemôžu používať palivo E10.

Ako môžem pomocou VIN čísla určiť modelový rok svojho vozidla Honda?

VIN číslo vozidla obsahuje zmes 17 číslic a písmen. Desiate číslo/písmeno označuje modelový rok vozidla.

NAPR. 1HFSC47A43A200051. V tomto prípade je modelový rok tohto vozidla 2003.

Kde nájdem sériové číslo a ako vyzerá?

Sériové čísla majú zvyčajne podobu štvormiestneho písmenného kódu, za ktorým nasleduje sedemmiestny číselný kód (napr. ABCD 1234467).

Kde nájdem úplný zoznam vozidiel Honda, ktoré sú a nie sú kompatibilné s palivom E10?

Úplný zoznam s podrobnými informáciami o kompatibilite všetkých vozidiel a výrobkov Honda s palivom E10 neexistuje. Ak si nie ste istí, v ktorom roku bolo vaše vozidlo/výrobok Honda vyrobené a či môže byť kompatibilné s benzínom E10, obráťte sa na miestneho predajcu Honda.

Čo je biopalivo?

Biopalivá sú životaschopnou alternatívou k fosílnym palivám. Väčšinou sa však pojem biopalivo používa na označenie alternatívnych náhrad benzínu, nafty alebo leteckého paliva.

Existuje mnoho zdrojov surovín na výrobu biopalív: plodiny, špecifické prvky plodín, odpadové prúdy a poľnohospodárske procesy. Všetky biopalivá pridávané do benzínu a nafty v Českej republike spĺňajú požiadavky stanovené v príslušných európskych smerniciach.

Bioetanol je jedným z objemovo najudržateľnejších palív a podľa štatistík ministerstva dopravy prináša v porovnaní s fosílnym benzínom minimálne 45 % úsporu uhlíka.

Prečo potrebujeme biopalivá?

Biopalivá z udržateľných zdrojov a s nízkou uhlíkovou náročnosťou predstavujú dôležitý prostriedok na zníženie emisií skleníkových plynov z nových a existujúcich vozidiel a benzínových výrobkov, čím sa zabezpečí aj väčšia bezpečnosť palív v budúcnosti.

Ďalšie informácie vám poskytne váš predajca