Batérie hybridných a elektrických vozidiel Honda dostávajú druhý život v novej recyklačnej iniciatíve

Štvrtok, 2020, apríla 16

Honda rozširuje svoje partnerstvo so spoločnosťou SNAM o recykláciu batérií po dobe životnosti z hybridných a elektrických vozidiel v Európe

·       SNAM skúma možnosť použitia batérií po „druhý krát“ na skladovanie obnoviteľnej energie v priemyselných aplikáciách. Nové hydrometalurgické procesy umožňujú extrakciu a recykláciu materiálov z batérií, ktoré nie sú vhodné na aplikáciu po druhý krát.

·       Dedikovaná webová platforma predajcom umožňuje zber použitých batérií v celej Európe

Honda Motor Europe rozširuje svoje partnerstvo v oblasti recyklácie batérií so spoločnosťou SNAM (Société Nouvelle d'Affinage des Métaux), aby pokročila v udržateľnej využiteľnosti svojich trakčných batérií s ukončenou životnosťou. Celoeurópska dohoda umožní spoločnosti SNAM zbierať a recyklovať batérie z rastúceho počtu hybridných a elektrických vozidiel značky Honda a buď ich potenciálne pripraviť na „druhé“ využitie energie z obnoviteľných zdrojov alebo extrahovať cenné materiály na recykláciu, ak nie sú na tento účel vhodné.

Spoločnosti Honda a SNAM spolupracujú od roku 2013, aby zabezpečili vysledovateľnosť batérií po dobe životnosti a zlikvidovali ich v súlade s environmentálnymi normami Európskej únie. Rozšírením tejto dohody bude spoločnosť SNAM zbierať lítium-iónové a nikel-metalhydridové (NiMH) batérie z celej siete predajcov spoločnosti Honda a autorizovaných spracovateľských zariadení (ATF) v 22 krajinách, predtým ako sa vyhodnotí, do akej miery sú vhodné na recykláciu a ich príslušné spracovanie.

Tom Gardner, senior viceprezident spoločnosti Honda Motor Europe, uviedol: „S rastúcim dopytom po rozširujúcom sa sortimente hybridných a elektrických automobilov Honda sa zvyšuje aj požiadavka na správu batérií spôsobom, ktorý je najšetrnejší k životnému prostrediu. Posledný vývoj na trhu nám môže umožniť využitie týchto batérií v rámci aplikácie ich druhého využitia pre energetické podniky alebo pomocou najnovších vylepšených recyklačných techník na získanie užitočných surovín, ktoré sa môžu použiť ako východisková surovina pri výrobe nových batérií.“

Bezpečná a nízkouhlíková preprava sa využíva na zber použitých trakčných batérií. Pri prijímaní spoločnosť SNAM vyhodnotí, ktoré batérie sú vhodné pre zaradenie do nového zariadenia na uchovávanie energie. Tieto potom spoločnosť SNAM prispôsobí na iné použitie a sprístupní pre domáce a priemyselné aplikácie.

Ak sú články batérií poškodené a nevhodné na „druhé použitie“, materiály ako kobalt a lítium, sa hydrometalurgickými metódami, za použitia vodných chemických postupov, môžu extrahovať. Môžu sa opätovne použiť pri výrobe nových batérií, farebných pigmentov alebo ako užitočné prísady do malty. Ostatné bežne používané materiály vrátane medi, kovu a plastov sa recyklujú a ponúkajú na trh na použitie pri výrobe rôznych aplikácií.

Predajcovia môžu požiadať a zariadiť zber batérií po skončení životnosti na spracovanie a recykláciu prostredníctvom špecializovanej online platformy spoločnosti SNAM. Zber môže byť zabezpečený z centralizovaných skladovacích centier do 15 pracovných dní, takže predajcovia nemusia ukladať batérie vo svojich priestoroch. Dohoda sa uplatňuje na veľké „trakčné“ batérie používané na pohon motorov hybridných a elektrických vozidiel, na rozdiel od menších batérií používaných na zapaľovanie v benzínových alebo naftových automobiloch.

Spoločnosť SNAM podporuje aktivity spoločnosti Honda týkajúce sa ekologického dizajnu budúcich batérií, aby bolo možné zaručiť environmentálne spracovanie týchto batérií na konci ich životnosti.