Honda hlavnou hviezdou výstavy Vanity Fair "Záhrada nápadov" na milánskom týždni dizajnu 2024

Streda, 2024, marca 27

SUSTAINA-C Concept a Pocket Concept značky Honda budú vystavené pre verejnosť spolu so sériovým skútrom SH125 „Vetro“, aby ukázali výhody dizajnu produktov vyplývajúce z udržateľnejšieho používania materiálov.

·         Produkty slúžia ako úvodný dôkaz prístupu Hondy k dosiahnutiu cieľa uhlíkovej neutrality do roku 2050 prostredníctvom stratégie „Tri kroky k nule“

·         Podujatie Vanity Fair Italia „Záhrada nápadov“ bude od 16. do 21. apríla oslavovať dizajn, inovácie a udržateľnosť v Museo Diocesano

Honda bude hlavnou hviezdou podujatia Vanity Fair Italia „Záhrada nápadov“ na Milánskom týždni dizajnu od 16. do 21. apríla, kde predstaví výhody udržateľnejšieho využívania materiálov v oblasti produktového dizajnu s koncepčnými vozidlami SUSTAINA-C a Pocket spolu so sériovým skútrom 24YM SH125i „Vetro“.

Modely Honda vystavené v Museo Diocesano budú oslavou dizajnu, inovácií a udržateľnosti, pričom budú demonštrovať jedinečné estetické možnosti, dosiahnuteľné opakovaným použitím materiálov, pričom zároveň pomáhajú znižovať emisie CO2 zavádzaním inovatívnejších recyklovaných prvkov do výrobného procesu.

Aktívnym objavovaním spôsobov, ako eliminovať ťažbu zdrojov a dosiahnuť energeticky efektívnejšiu nízkouhlíkovú recykláciu, sa Honda snaží urýchliť prechod od obchodného modelu masovej spotreby k modelu cirkulácie. To všetko je súčasťou stratégie „Tri kroky k nule“, ktorej cieľom je do roku 2030 znížiť emisie CO2 z podnikových aktivít o 46 % a do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

Ďalšie informácie o Milánskom týždni dizajnu 2024 nájdete tu.