Japan Mobility Show 2023

Streda, 2023, októbra 25

Súhrn prejavu generálneho riaditeľa spoločnosti Honda na veľtrhu JAPAN MOBILITY SHOW 2023

TOKIO, Japonsko, 25. októbra 2023 – Riaditeľ, prezident a zástupca spoločnosti Honda Motor Co., Ltd., Toshihiro Mibe, dnes pri príležitosti veľtrhu JAPAN MOBILITY SHOW 2023 usporiadal tlačovú konferenciu.

Nižšie je uvedený súhrn jeho oficiálnych informácií.

• O veľtrhu JAPAN MOBILITY SHOW

Veľtrh, predtým známy ako Tokyo Motor Show, sa teraz „znovuzrodil“ pod názvom Japan Mobility Show. Ponúkne úžasný pohľad do budúcnosti nielen automobilov a motocyklov, ale aj širšieho spektra produktov, služieb a technológií v oblasti mobility.

Honda je spoločnosť, ktorá začínala s motocyklami, ale postupne rozšírila ponuku svojich produktov mobility o automobily, a aktuálne aj lietadlá a ďalšie produkty. S ohľadom na prerod tokijského autosalónu v „JAPAN MOBILITY SHOW“ budeme na stánku spoločnosti Honda vystavovať nielen automobily, ale aj rôzne formy súčasnej a budúcej mobility, ktoré spoločnosť Honda presadzuje.

Ponúkame návštevníkom možnosť vyskúšať si budúcnosť mobility, o ktorej Honda sníva, a zároveň sa spoločne s nami zapojiť do jej vytvárania.

• Naša vášeň za globálnym sloganom značky Honda – „The Power of Dreams — How we move you.“

Na tomto prvom veľtrhu Japan Mobility Show predstavíme súčasnú a budúcu mobilitu, ktorú realizuje spoločnosť Honda.

V stánku Honda ponúkneme návštevníkom možnosť vyskúšať si budúcu mobilitu, o ktorej sníva spoločnosť Honda, a tiež možnosť podieľať sa na jej vytváraní spolu s nami.

Tento rok Honda oslavuje 75. výročie svojho vzniku. Keď sa spätne obzrieme na našu históriu, keď sme ako výrobca produktov mobility ponúkali našim zákazníkom a spoločnosti široké spektrum hodnôt, môžeme povedať, že Honda sa vždy nechávala viesť „snami“ a prijímala výzvy v snahe uskutočniť aj to, čo sa považovalo za nemožné.

Sila snov – Pohneme vami aj vaším srdcom.

Globálny slogan značky Honda obsahuje odkaz, že sny každého zamestnanca spoločnosti Honda boli vždy hnacou silou spoločnosti Honda a rozmanité produkty a služby mobility, ktoré Honda vytvára s takouto silou snov, posunú ľudí fyzicky, pohnú ľudskými srdcami a pomôžu mnohým ľuďom realizovať svoje sny, aby ich sny siahali do budúcnosti.

Ako tému nášho stánku sme zvolili slogan „Cyklus snov Honda“, ktorý má vyjadrovať budúcnosť, smerom ku ktorej budú sny mnohých ľudí tvoriť nekonečnú slučku a ďalej sa rozširovať, počnúc produktmi a službami mobility, ktoré stelesňujú sny spoločnosti Honda.

Takže, aké sú „produkty a služby mobility, ktoré stelesňujú sny spoločnosti Honda“?

• Ponuka hodnôt jedinečná iba pre značku Honda – „Transcend“ a „Augment“

Výrobky a služby v oblasti mobility, ktoré sú stelesnením snov značky Honda, umožnia ľuďom „prekonávať rôzne obmedzenia, ako je čas a miesto“, a „rozširovať ich schopnosti a možnosti“.

Tieto dve hodnoty sú základom všetkých typov produktov a služieb mobility, ktoré spoločnosť Honda ponúka už 75 rokov od svojho založenia, a ktoré chce naďalej ponúkať v súčasnosti aj v budúcnosti.

Mobilita, ktorá nám umožňuje spoznávať nové prostredie, stretávať nových ľudí, objavovať nové veci, ktoré rozširujú náš svet. Na druhej strane, mobilita čelí rôznym obmedzeniam. Už len cesta do cieľa môže trvať dlho a často počas nej nemôžeme robiť nič iné. Alebo sa kvôli nedostatku vhodných spôsobov dopravy na niektoré miesta ani nedostaneme.

Honda chce ľuďom umožniť prekonať tieto obmedzenia a chce aj v budúcnosti ponúkať radosť a slobodu z mobility.

Vďaka novým produktom a službám mobility podľa želania používateľa sa môžeme pohybovať rýchlejšie a dostať sa ďalej. Môžeme sa dostať na miesta, kam sa len s ľudskými schopnosťami nedostaneme. Nové produkty a služby mobility umožnia ľuďom robiť veci, ktoré predtým neboli možné. V tom spočíva hodnota „rozširovania schopností ľudí“.

V stánku Honda vystavujeme rôzne produkty a technológie mobility, ktoré ľuďom umožnia „prekonávať rôzne obmedzenia, ako sú čas a miesto“, a „rozširovať ich schopnosti a možnosti“. 

Dovoľte mi, aby som vám niektoré z nich predstavil.

• Autonómne vozidlo Cruise Origin umožní ľuďom prekonať obmedzenia dané časom

Po prvé, ide o Cruise Origin, autonómne vozidlo, ktoré nám umožní prekonávať časové obmedzenia.

Keďže vnútorný priestor tohto vozidla môže byť plne súkromný, používatelia môžu slobodnejšie využívať čas strávený na cestách, napríklad na stretnutia alebo zábavu s rodinou, bez toho, aby sa museli zaujímať o iné osoby v okolí.

Toto vozidlo nám skutočne umožní prekonávať časové obmedzenia. Pre väčšinu ľudí je čas absolútnym obmedzením. Produkty a služby mobility, ktoré ľuďom umožnia efektívnejšie využívať obmedzený čas, zadelený všetkým rovnako – 24 hodín denne, 365 dní v roku – na zmysluplnejšie činnosti, budú mať pre ľudí obrovskú hodnotu.

V tomto vozidle, do ktorého sa zmestí 6 dospelých osôb s dostatočným priestorom na lakte, môžeme stráviť príjemné chvíle a takmer zabudnúť, že sme na ceste.

Na začiatku roku 2026 plánuje spoločnosť Honda spolu so spoločnosťami GM a Cruise spustiť v Japonsku službu jázd bez vodiča s použitím systému Cruise Origin.

Ďalej mi dovoľte predstaviť Honda eVTOL a HondaJet, ktoré rozšíria našu mobilitu trojrozmerne smerom k oblohe a umožnia nám prekonávať obmedzenia miesta.

• Honda eVTOL a HondaJet rozšíri mobilitu do trojrozmerného priestoru, teda aj na oblohu, čím umožní ľuďom prekonať obmedzenia dané miestom a vzdialenosťou

Keď sa nám podarí skombinovať toto lietadlo so systémami mobility na zemi a umožniť ľuďom slobodnejšie a jednoduchšie cestovanie na zemi, na mori a na oblohe, zmiznú prekážky, ktorým ľudia čelia pri cestovaní na dlhé vzdialenosti.

Pre ľudí by tak bolo jednoduchšie žiť v prímestských oblastiach bohatých na prírodu a pracovať v mestách len v prípade potreby. Dalo by sa to opísať ako „prekonávanie obmedzení miesta a vzdialenosti“.

Táto trojrozmerná a plynulá mobilita pomôže ľuďom žiť príjemnejšie a dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Treťou položkou, ktorú by som vám chcel predstaviť, je vozidlo SUSTAINA-C Concept, ktoré ľuďom umožní prekonávať limity vyplývajúce z obmedzených zdrojov.

• SUSTAINA-C Concept umožní ľuďom prekonať obmedzenia dané nedostatkom zdrojov

Ako všetci viete, produkty mobility sa vyrábajú z rôznych materiálov vrátane kovov, živíc a tkanín. Tieto materiály a zdroje sú však obmedzené. Ak ostaneme len pri súčasných spôsoboch výroby produktov a recyklácie, skôr či neskôr bude náročné našu výrobu produktov mobility udržať.

SUSTAINA-C Concept je auto vyrobené z akrylovej živice, ktorá sa recykluje a používa opätovne. Takýto obeh zdrojov nám umožní prekonávať limity vyplývajúce z obmedzenej dostupnosti zdrojov a dosiahnuť environmentálnu udržateľnosť, ako aj radosť a slobodu z mobility v budúcnosti.

Po štvrté, dovoľte mi predstaviť robota Honda Avatar a zariadenie UNI-ONE, ktoré rozširujú schopnosti a možnosti ľudí.

• Robot Honda Avatar a UNI-ONE rozšíri schopnosti a možnosti ľudí

Keď sa prihlásime a diaľkovo ovládame robota Honda Avatar na vzdialenom mieste, môžeme vykonávať úlohy a zažívať veci na diaľku, akoby sme tam boli osobne.

Používanie robota Honda Avatar umožní všetkým ľuďom, vrátane tých s obmedzenou mobilitou z rôznych dôvodov, vykonávať aktívne úlohy zo vzdialeného miesta.

Robot Honda Avatar navyše umožní používateľovi zostať v bezpečí a pritom vykonávať činnosti v nebezpečnom priestore.

UNI-ONE je mobilné zariadenie, ktoré môže používateľ riadiť jednoduchým presunom váhy svojho tela v sede bez použitia rúk, a tak vykonávať určité úkony v pohybe. UNI-ONE rozšíri príležitosti pre používateľov, ktorí majú problémy s mobilitou.

A na záver mi dovoľte predstaviť Honda CI-MEV – autonómne vozidlo mikromobility, ktoré ľuďom rozšíri životný rádius.

• Samoriadené vozidlo Honda CI-MEV pre segment mikromobility rozšíri ľuďom ich životný rádius

S pribúdajúcim vekom môžu byť činnosti ako šoférovanie a chôdza náročné. Niektorí ľudia žijú v oblastiach, kde nie je k dispozícii verejná doprava. Takíto ľudia majú zvyčajne obmedzený životný rádius.

Ak existujú produkty, ktoré ponúkajú jednoducho dostupnú mobilitu na poslednom kilometri, ľudia sa dostanú na vzdialenejšie miesta rýchlejšie a pohodlnejšie. Ak si každý bude môcť slobodnejšie užívať mobilitu a rozšíriť svoj životný rádius, bude mať väčšiu šancu spoznať nových ľudí, čo podľa nás rozšíri možnosti ľudí.

Rád by som zopakoval, že vystavujeme mnohé typy budúcej mobility, o ktorej sníva Honda.

Takže vás pozývam pozrieť si a precítiť sny spoločnosti Honda o budúcnosti. Dúfame, že aj vy vyjadríte svoje sny a túžby po lepšej mobilite a pridáte sa k nám pri rozširovaní našich snov do budúcnosti.

Ďalšie produkty, bohužiaľ, už dnes predstaviť nestihnem, na stánku Honda je však vystavených veľa ďalších zaujímavostí. Prosím, užite si prehliadku všetkých výrobkov, ktoré stelesňujú budúcnosť tak, ako si spoločnosť Honda predstavuje!

• Vytváranie našej „mobility snov“ prostredníctvom zážitku vygenerovaného umelou inteligenciou

Na tohtoročnom stánku Honda predstavujeme nielen budúcu mobilitu, o ktorej značka Honda sníva. Radi by sme návštevníkov našich webových stránok alebo stánku pozvali na účasť na našom projekte Dream Loop.

V spoločnosti Honda sme začali používať generatívnu umelú inteligenciu, aby sme rozvinuli schopnosti a kreativitu našich dizajnérov. Na tohtoročnom veľtrhu Japan Mobility Show bude generatívna umelá inteligencia vytvárať obrazy s predstavami budúcej mobility, o ktorej snívate, a premietať ich na obrazovky vnútri nášho stánku.

Mojím snom je vytvoriť svet, v ktorom sa budú produkty mobility s logom Honda pohybovať po celom svete – na zemi, v moriach, na oblohe aj vo vesmíre, a ľudia si budú užívať skutočnú slobodu mobility. Dovoľte mi teda zadať predstavy mojej vysnenej mobility.

Rovnako ako môj, aj váš sen o mobilite bude vizualizovaný. Uvažujeme o tom, že po výstave ich niekoľko vyberieme a necháme na nich dizajnérov značky Honda pracovať. Príďte navštíviť stánok spoločnosti Honda a pobavte sa pri vytváraní svojej vysnenej mobility.

• Prelude Concept posunie „potešenie z jazdy“ do plnohodnotnej elektrickej budúcnosti

Predstavil som niekoľko produktov mobility, ktoré stelesňujú sny spoločnosti Honda a ktoré predstavujú súčasnosť aj budúcnosť našej značky. Vieme však, že naši zákazníci očakávajú od značky Honda ešte jednu vec, a tou sú športové modely.

Na prezentácii k elektrifikácii automobilov, ktorú sme usporiadali v minulom roku, som hovoril o budúcich športových modeloch. Dnes by som vám na záver svojej prezentácie rád ukázal jeden z nich – špeciálny športový model.

Dámy a páni, toto je Prelude Concept.

Spoločnosť Honda sa vždy snažila vyrábať športové vozidlá. A slovo „prelude“ znamená „úvodné alebo predohru predstavenia“. Tento model sa stane predohrou pre naše budúce modely, ktoré zdedia „radosť z jazdy“ do plne elektrifikovanej budúcnosti a budú stelesnením nemenného športového zmýšľania značky Honda. Prelude Concept je špeciálny športový model, ktorý ponúkne vzrušujúce zážitky, vďaka ktorým z neho nebudete chcieť nikdy vystúpiť, a aj mimoriadne vzrušenie, aké ste nikdy predtým nepocítili.

Aby sme mohli ponúknuť „radosť z jazdy“, akú dokáže poskytnúť iba značka Honda, usilovne pokračujeme vo vývoji. Preto, prosím, majte od tohto modelu vysoké očakávania.

• Záver

Vystavujeme tu veľa druhov budúcej mobility, o ktorej značka Honda sníva. Prezrite si ich a spoznajte budúcnosť podľa snov spoločnosti Honda. A dúfame, že aj vy vyjadríte svoje sny a túžby po lepšej mobilite a pripojíte sa k nám pri rozširovaní našich snov o budúcnosti.