Trinásť popredných globálnych spoločností sa spojilo, aby propagovali vodík s cieľom splniť klimatické ciele

Utorok, 2017, januára 17

Trinásť popredných spoločností z odvetvia energetiky, dopravy a priemyslu dnes predstavili globálnu iniciatívu, ktorej cieľom je propagácia jednotnej vízie a dlhodobej ambície v oblasti prechodu na energiu získavanú z vodíka.

V rámci prvej globálnej iniciatívy svojho druhu je Rada pre vodík odhodlaná začleniť vodík medzi kľúčové riešenia prechodu na iné zdroje energie. Vodík je univerzálny prenášač energie s priaznivými vlastnosťami, keďže sa pri jeho využívaní vo forme čistého paliva alebo čistej energie neuvoľňuje CO2 a môže zohrávať dôležitú úlohu v prechode na systém čistej energie s nízkym obsahom uhlíka. Vodíkové technológie a produkty sa za posledné roky posunuli výrazne vpred a v súčasnosti sa zavádzajú na trh. Rada bude spolupracovať s niekoľkými kľúčovými stranami, napríklad zákonodarcami, podnikmi a podnikateľmi z odvetvia vodíka, medzinárodnými agentúrami a občianskymi spoločnosťami a bude im poskytovať odporúčania s cieľom dosiahnuť tieto ciele.

Počas predstavovania potvrdili členovia Rady pre vodík ambíciu zvýšiť svoje významné investície do vývoja a komercionalizácie odvetví vodíka a palivových článkov. Výška týchto investícii v súčasnosti dosahuje celkovú odhadovanú hodnotu 1,4 miliardy Eur ročne. Toto zvýšenie bude možné, ak kľúčové strany zvýšia svoju podporu vodíka ako súčasti budúceho energetického mixu vhodnými politikami a podpornými schémami.

Rada pre vodík, ktorá sa prvýkrát zišla v utorok v Davose, v súčasnosti pozostáva z 13 generálnych riaditeľov a predsedov predstavenstiev z rôznych odvetví priemyslu a energetických spoločností, v ktorých záujme je pomôcť dosiahnuť ambiciózny cieľ v podobe 2 stupňov Celzia podľa Parížskej dohody z roku 2015. V súčasnosti sú zapojené nasledujúce medzinárodné spoločnosti: Air Liquide, Alstom, Anglo American, BMW GROUP, Daimler, ENGIE, Honda, Hyundai, Kawasaki, Royal Dutch Shell, The Linde Group, Total a Toyota. Radu vedú dvaja predsedovia z rôznych regiónov a odvetví, ktorí v súčasnosti reprezentujú spoločnosti Air Liquide a Toyota.

„Parížska dohoda z roku 2015, ktorej cieľom je boj proti klimatickým zmenám, je výrazný krok správnym smerom, no vyžaduje aj prijímanie opatrení obchodného sektora, aby sa takýto záväzok stal realitou. Rada pre vodík predstavuje spojenie popredných svetových spoločností z automobilového a energetického odvetvia s jasnou ambíciou vysvetľovať, prečo sa vodík stal jedným z kľúčových riešení pri prechode na iné zdroje energie, v rámci mobility, ako aj v odvetví energie, priemyslu a bytovej výstavby. Preto vyžaduje vývoj nových stratégií v miere, ktorá umožní podporu tejto myšlienky. Nedokážeme to však sami. Potrebujeme, aby vlády podporovali vodík vlastnými opatreniami, napríklad formou schém veľkých investícií do infraštruktúry. Dnes predkladáme svetovým lídrom výzvu na podporu vodíka, aby sme dokázali spoločne naplniť naše klimatické ambície a poskytnúť ďalší impulz rozvíjajúcemu sa vodíkovému ekosystému.“ Benoît Potier, generálny riaditeľ, Air Liquide.

„Rada pre vodík bude zodpovedným lídrom, ktorý bude predstavovať vodíkovú technológiu a jej výhody pre ľudstvo. Bude sa usilovať o spoluprácu, spolupôsobenie a porozumenie od vlád, priemyslu a, čo je najdôležitejšie, od verejnosti. V spoločnosti Toyota sme sa vždy pokúšali zastávať poprednú rolu v environmentálnom a technologickom pokroku v rámci automobilového priemyslu, aj prostredníctvom vozidiel s palivovými článkami. Okrem toho vieme, že okrem prepravy má vodík potenciál podporovať náš prechod na spoločnosť produkujúcu nízke množstvo emisií uhlíka v rámci viacerých odvetví a celom hodnotovom reťazci. Cieľom Rady pre vodík je aktívne podporovať tento prechod.“ Takeshi Uchiyamada, predseda predstavenstva, Toyota.

„Spoločnosť Honda vyvíja a vylepšuje technológiu elektrického pohonu vo všetkých jeho formách, keďže sa snaží o zníženie závislosti od fosílnych palív a rozvoj udržateľnej spoločnosti. Cieľom spoločnosti Honda približne do roku 2030 je, aby globálny objem predaja jej automobilov tvorili z dvoch tretín vozidlá s technológiami elektrifikácie, konkrétne vozidlá s nulovými emisiami, ako sú napríklad elektrické vozidlá s vodíkovými palivovými článkami a elektrické vozidlá s batériami, ako aj elektrické vozidlá typu plug-in a hybridy. Veríme, že vozidlá na vodík a palivové články majú potenciál stáť v centre energetického systému spoločnosti. Ako jedna z popredných spoločností vyvíjajúcich technológiu FCV sa spoločnosť Honda snaží posilniť úsilie v rozvoji spoločnosti využívajúcej vodík na celom svete. Rada pre vodík spája niektoré z popredných svetových priemyselných a energetických spoločností a veríme, že snahy o spoluprácu tento proces urýchlia.“ Seiji Kuraishi, výkonný viceprezident, Honda Motor Co., Ltd.

Správa s názvom „How Hydrogen empowers the energy transition“, ktorej vypracovanie zadala Rada pre vodík, obsahuje ďalšie podrobnosti o tomto potenciáli pre budúcnosť, ktorý je vodík pripravený poskytnúť, a stanovuje víziu Rady a kľúčové opatrenia, ktoré by mali zákonodarcovia zaviesť, aby sa kompletne rozvinuli možnosti vodíka prispieť k prechodu na iné zdroje energie.

Pre globálne spoločnosti z hlavných odvetví energetiky a priemyslu je súčasťou korporátnej zodpovednosti poskytovať riešenia na správu prechodu na iné zdroje energie a posúvať sa smerom k udržateľnej ekonomike založenej na nízkych objemoch emisie uhlíka. Na zdolanie tejto náročnej výzvy sú potrebné spoločné riešenia. Z tohto dôvodu vyzývame spoločnosti a kľúčové strany spoločnosti, aby taktiež uznali príspevok vodíka k prechodu na iné zdroje energie a spolupracovali s nami na vytváraní efektívneho plánu implementácie.

Členovia Rady pre uhlík spoločne dosahujú celkové výnosy vo výške 1,07 bilióna Eur a zamestnávajú 1,72 miliónov zamestnancov na celom svete.