Súhrn brífingu spoločnosti Honda na rok 2024 o smerovaní iniciatív v oblasti elektrifikácie a investičnej stratégie

Štvrtok, 2024, mája 23

TOKIO, Japonsko, 16. mája 2024

Prístup k cieľom v oblasti elektrifikácie:

Spoločnosť Honda je pevne presvedčená, že elektrické vozidlá (EV) sú najefektívnejším riešením v oblasti malých produktov mobility, ako sú motocykle a automobily, a naďalej sleduje svoj cieľ v oblasti elektrifikácie, aby do roku 2040 tvorili vozidlá EV a FCEV 100 % jej celosvetového predaja vozidiel. Honda sa musí pozerať vpred na obdobie popularizácie EV a budovať silnú značku elektrických vozidiel a silný obchodný základ pre EV zo strednodobého až dlhodobého hľadiska.

Štrukturálna reforma operácií obstarávania a výroby:

Vytvorením vertikálne integrovaného hodnotového reťazca EV s ústredným zameraním na batérie zníži Honda do roku 2030 náklady na batérie obstarávané v Severnej Amerike o viac ako 20 % v porovnaní s nákladmi na súčasné batérie.

Honda zavedie konkurencieschopnú obchodnú štruktúru, s cieľom znižovať celkové výrobné náklady približne o 35 %. Už teraz má Honda pozitívne vyhliadky na zaistenie dostatočného množstva batérií na plánovanú výrobu približne 2 miliónov EV ročne.

Stratégia sortimentu EV:

Pri vozidlách Honda 0 Series, globálneho radu EV, ktoré budú hlavným produktovým radom EV Honda, sa do roku 2030 globálne uvedie na trh sedem rôznorodých modelov, od malých až po väčšie. V rámci elektrifikácie s využitím mobilného napájania Honda Mobile Power Pack e: (MPP) predstaví Honda do konca fiškálneho roka 2026 v Japonsku produkt mikromobility, ktorý bude vybavený 4 MPP, čím rozšíri uplatnenie MPP.

Finančná stratégia:

Honda plánuje investovať do zdrojov približne 10 biliónov jenov počas 10-ročného obdobia až do roka 2030, kedy sa očakáva nástup plnej popularizácie EV. Honda bude vykonávať odvážne investície do budúceho rastu aj návratnosti pre akcionárov.

Riaditeľ, prezident a zástupca (globálny generálny riaditeľ) spoločnosti Honda Motor Co., Ltd., Toshihiro Mibe usporiadal tlačovú konferenciu o iniciatívach spoločnosti Honda so zameraním na automobilovú elektrifikáciu.

Nižšie je uvedený súhrn jeho oficiálnych vyhlásení:

1.     Prístup spoločnosti Honda k elektrifikácii a iniciatívy na dosiahnutie cieľov:

Prostredie okolo elektrifikácie automobilov prechádza dramatickými zmenami a v niektorých regiónoch si získava pozornosť spomalenie rastu trhu s EV. K cieľu spoločnosti Honda dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 smeruje viacero prístupov. Na dosiahnutie „nulového environmentálneho dopadu“ poháňania veľkých produktov mobility ako sú lietadlá a veľké lode, sa za riešenie s vysokým potenciálom z hľadiska dojazdu považuje napríklad použitie SAF*1 a e-paliva.

Na druhej strane je spoločnosť Honda pevne presvedčená, že EV sú tým najúčinnejším riešením v oblasti malých produktov mobility ako sú motocykle a automobily. Keď sa na tento trend pozrieme z dlhodobejšej perspektívy, spoločnosť Honda si je istá, že prechod na EV bude stabilne pokračovať. Bez prehnaného zamerania na aktuálne zmeny situácie sa musí Honda pozerať vpred na obdobie popularizácie EV, ktoré sa začne v druhej polovici 20. rokov 21. storočia, a budovať silnú značku EV a stabilný obchod s EV zo strednodobého až dlhodobého hľadiska.

Do roku 2030 Honda plánuje, že vozidlá EV a FCEV budú tvoriť 40 % jej globálnych tržieb z automobilov, pri výrobe viac ako 2 miliónov kusov EV. V snahe dosiahnuť túto budúcnosť bude Honda naďalej pokračovať v nasledujúcich troch iniciatívach a zároveň prijímať investičné rozhodnutia so správnym načasovaním:

1)    Uvádzať na trh atraktívne EV, aké môže ponúknuť len Honda

2)    Vytvoriť komplexný hodnotový reťazec pre EV s hlavným zameraním na batérie 

3)    Dosahovať pokrok v technológiách a zariadeniach na výrobu EV

Prostredníctvom týchto iniciatív sa Honda snaží dosiahnuť návratnosť predaja (ROS) 5 % do roku 2030, aby mohla ďalej zvyšovať svoju ziskovú maržu a dosiahnuť v podnikaní s BEV sebestačnosť.

*1 SAF: udržateľné letecké palivá

1-1. Uvádzať na trh atraktívne EV, aké môže ponúknuť len Honda

Rad Honda 0 Series, ktorý bude zohrávať kľúčovú rolu v stratégii Honda EV, bude úplne novým radom elektrických vozidiel, ktorý Honda vytvorí od „nuly“ s novým prístupom k vývoju EV „tenké, ľahké a múdre“. V januári tohto roku boli na veľtrhu CES predstavené dva koncepčné modely, konkrétne Saloon a Space-Hub. Pokiaľ ide o Saloon, ktorý sa stane vlajkovou loďou tohto radu, plánuje Honda v roku 2026 uviesť na trh model veľmi podobný tomuto koncepčnému modelu.

„Tenké“

Honda sa bude snažiť ponúknuť svojim zákazníkom hodnotu v rámci „priestoru,“ ktorá vyniká v jazdnom výkone aj pohodlí, takže stelesňuje dlhodobo presadzovaný koncept spoločnosti Honda v ére EV, M/M (maximum človeka, minimum stroja).

ž Vďaka novej platforme určenej pre stredne veľké až veľké EV a ďalšej pokročilej pohonnej jednotke vznikne balík s bezprecedentným štýlom, nízkou výškou vozidla a krátkym previsom.

ž Novo vyvinutá kompaktná náprava e-Axle a ultratenký akumulátor špičkovej svetovej triedy umožňuje dosiahnuť tenký priestor motora aj podlahu. Okrem toho bude možné dosiahnuť nízku výšku vozidla, ako aj priestranný a pohodlný vnútorný priestor, vďaka použitiu technológií, ktoré Honda zhromaždila počas svojej dlhej histórie výroby automobilov. To zahŕňa optimalizáciu usporiadania dielov, zníženie počtu dielov, ako aj prijatie originálnej technológie spoločnosti Honda na kontrolu kolízií a použitie rámov karosérie, ktoré kombinujú vynikajúci dizajn s výkonom.

ž Popri tom bude kabína navrhnutá tak, aby poskytovala viac pohodlia a radosti z jazdy, s intuitívnym používateľským rozhraním a úchvatným výhľadom.

„Ľahké“

Pri modeloch nových radoch EV sa Honda bude snažiť o športové vlastnosti, ktoré prinesú „radosť z jazdy,“ čo je dlhodobým záväzkom spoločnosti Honda pri výrobe automobilov.

ž Okrem ľahších rámov karosérie budú mať modely nových radov EV vďaka použitiu originálnych technológií Honda zhromaždených pri vývoji strojov F1 a modelov HEV aj úplne novú pohonnú jednotku, ktorá je ľahšia a tenšia. To umožní spoločnosti Honda znížiť celkovú hmotnosť vozidla približne o 100 kg (220 libier) v porovnaní s prvými EV Honda.

ž Ťažké komponenty, ako sú batéria a pohonná jednotka, budú umiestnené nízko a do stredu karosérie, aby sa znížilo ťažisko a dosiahlo stabilné správanie vozidla so svižnými a športovými jazdnými vlastnosťami.

ž V rámci technológie na ovládanie vozidla podľa vôle vodiča bol dosiahnutý ďalší pokrok v systéme riadenia pohybu vyvinutom na základe technológie kontroly polohy, ktorú spoločnosť Honda zhromaždila pri vývoji svojich originálnych robotických technológií.

ž Kombinovaním vysoko efektívnej pohonnej jednotky a vynikajúcej aerodynamickej technológie, ktorú spoločnosť Honda získala pri aktivitách v motoristickom športe, dosiahnu modely nových radov EV športový zážitok z jazdy, jedinečný pre značku Honda, a zároveň špičkový výkon v efektívnosti elektrickej energie. V rámci toho sa spoločnosť Honda bude snažiť dosiahnuť pri každom modeli Honda 0 Series dostatočný dojazd viac ako 480 km*2.

„Múdre“

Modely Honda 0 Series, vybavené originálnym operačným systémom vozidla, ponúknu digitálne UX optimalizované pre každého zákazníka, zároveň s pokrokom v oblasti technológií pripojenia. Funkcie vozidla sa budú priebežne aktualizovať pomocou aktualizácií OTA (over-the-air), vďaka ktorým sa naše EV budú ďalej rozvíjať ako atraktívne produkty, aké môže ponúknuť len Honda.

ž Honda bude nezávisle vyvíjať podkladovú architektúru E&E, operačný systém vozidla, ktorý tvorí hornú vrstvu celkovej architektúry, ako aj rôzne aplikácie v rámci operačného systému vozidla. Polovodiče, ktoré sa budú inštalovať do modelov Honda 0 Series budú upravené originálnym systémom SoC (system-on-chip). Takýto prispôsobený SoC bude napríklad vybavený umelou inteligenciou, ktorá je nevyhnutná pre rozvoj automatizácie a inteligencie, pričom zároveň pomáha znižovať spotrebu energie.

ž Modely EV, ktoré predstavíme v druhej polovici 20. rokov sa budú neustále vyvíjať, pretože budú vybavené inteligenciou, ktorá bude pozorná voči preferenciám a potrebám každého jednotlivého zákazníka.

ž Modely radu Honda 0 Series, uvedené v druhej polovici 20. rokov, budú vybavené centralizovanou architektúrou, ktorá zhrnie viaceré ECU zamerané na jednotlivé funkcie ovládania systémov vozidla, do základnej ECU a bude slúžiť ako jediný „mozog“ pre celé vozidlo. Tým sa zosúladia všetky funkcie a bude možné promptne ponúkať nové a inšpiratívne zážitky, ako nikdy predtým. Vďaka tomu sa modely EV Honda budú neustále vyvíjať, pretože budú vybavené inteligenciou, ktorá bude pozorná voči preferenciám a potrebám každého jednotlivého zákazníka.

ž Čo sa týka AD/ADAS (automatizované riadenie a pokročilý asistenčný systém vodiča), Honda sa snaží ponúknuť hladký zážitok z mobility, nielen vo vnútri vozidla, ale v rámci celého procesu, od okamihu, kedy zákazník do vozidla nastúpi, až kým z neho nevystúpi. S týmto zámerom bude AD/ADAS zdokonalený tak, aby bol viac zladený s ľudskými zmyslami, a to prijatím ďalších pokročilých technológií snímania a inteligentných technológií vrátane AI. Pokiaľ ide o technológie asistencie vodiča, technológia automatizovanej jazdy 3. úrovne, ktorú Honda uviedla do praxe skôr ako ostatné spoločnosti na celom svete, sa využije na sprístupnenie funkcií automatizovanej jazdy v širšom rozsahu rýchlostí na rýchlostných cestách, ale aj na bežných cestách. Poskytovaním neustálej podpory zákazníkom pre všetky oblasti ich mobility vrátane vybavenia vyzdvihnutia a parkovania vozidla na miestach mimo domova, Honda zároveň prináša „radosť a slobodu mobility“ s menším stresom pre svojich zákazníkov.

*2 Dojazd meraný podľa štandardov určených EPA (U.S. Environmental Protection Agency)

1-2.  Vytvoriť komplexný hodnotový reťazec pre EV s hlavným zameraním na batérie

          V snahe dosiahnuť vysokú konkurencieschopnosť z dlhodobého hľadiska bude Honda postupne budovať hodnotové reťazce s hlavným zameraním na batérie, ktoré sú základnými komponentmi EV a určujú ich konkurencieschopnosť.

■   Začiatky elektrických vozidiel: prvá polovica 20. rokov 21. storočia

Honda bude stabilne zabezpečovať potrebný objem batérií a zároveň zachovávať nízke náklady upevňovaním externých partnerstiev pre kvapalné lítium-iónové batérie v jednotlivých regiónoch.

Prechodné obdobie elektrických vozidiel: polovica 20. rokov 21. storočia

Honda spustí výrobu batérií so svojimi partnermi v rámci spoločných podnikov.

V roku 2025 sa v USA začne vyrábať batéria pre elektromobily v spoločnom podniku s LG Energy Solution s kapacitou 40 GWh batérií ročne. Vybudovaním pevného hodnotového reťazca so svojím partnerom, ktorý bude mať najväčšiu kapacitu v Severnej Amerike, dosiahne spoločnosť Honda pri výrobe batérií konkurencieschopné náklady. Ľahké a kompaktné batérie, vyrábané pomocou technológií Honda na balenie s vysokou hustotou, sa navyše budú inštalovať do modelov Honda 0 Series a prispejú k zvýšeniu ich hodnoty.

Okrem výroby EV Honda rozšíri svoju podnikateľskú činnosť aj na oblasť životného cyklu batérií, ktorá zahŕňa služby nabíjania, energetické služby a opätovné použitie/recykláciu. Honda bude vytvárať stabilné obchodné základy rozširovaním oblastí obchodu s batériami, ktoré bude prevádzkovať interne.

Obdobie popularizácie elektrických vozidiel: druhá polovica 20. rokov 21. storočia

Honda bude naďalej rozširovať oblasť podnikania s batériami a snažiť sa budovať vertikálne integrovaný a komplexný hodnotový reťazec pre EV s centrálnym zameraním na batérie, ktorý pokryje všetky aspekty výroby EV, od obstarávania surovín najmä pre batérie, cez výrobu hotových EV, ako aj opätovné použitie a recykláciu batérií.

V Kanade spustí Honda internú výrobu batérií pre EV v spolupráci so spoločnosťou GS Yuasa. Pokiaľ ide o základné suroviny pre batérie, bude Honda v Kanade pokračovať v internalizácii produkcie prostredníctvom výroby katódových materiálov so spoločnosťou POSCO Future M a výroby separátorov so spoločnosťou Asahi Kasei vo svojich novo založených spoločných podnikoch.

Okrem toho sa Honda snaží vybudovať komplexný hodnotový reťazec zameraný na sekundárne využitie a recykláciu batérií pre elektrické vozidlá. Popri optimalizácii cien batérií a zaistení stabilných dodávok Honda zabezpečí konkurencieschopnosť celého svojho hodnotového reťazca, vrátane dodávateľskej a spotrebiteľskej časti obchodu s batériami pre EV.

V rámci týchto iniciatív do roku 2030 Honda zníži náklady na obstarávanie batérií v Severnej Amerike o viac ako 20 % v porovnaní s nákladmi na batérie v súčasnosti. Pokiaľ ide o batérie potrebné na výrobu približne 2 miliónov kusov EV plánovaných na rok 2030, už teraz máme pozitívny výhľad na zaistenie ich dostatočného množstva.

1-3.   Dosahovať pokrok v technológiách a zariadeniach na výrobu EV

Obdobie prechodu zo spaľovacích motorov (ICE) na EV do polovice 20. rokov bude fázou, kedy bude Honda pružne reagovať na zmeny v dopyte a obchodnom prostredí a zároveň si zabezpečí ziskovosť. Počas tejto fázy budú naše výrobné závody plne využité na výrobu modelov ICE aj EV na tej istej linke.

Okrem toho bude Honda zdokonaľovať svoje výrobné prevádzky stabilným začleňovaním pokročilých technológií potrebných na realizáciu konceptu „tenké, ľahké a múdre.“ To postupne povedie k vytvoreniu vysoko efektívnej výrobnej štruktúry v špecializovaných závodoch na výrobu EV v budúcnosti.

Pokiaľ ide o výrobnú linku na tenké batérie, ktoré budú pre výrobu EV kľúčové, nová linka na výrobu batérií, ktorá bude nainštalovaná v našom závode Anna Plant v Ohiu a bude vybavená obrovskými strojmi, konkrétne vysokotlakovými odlievacími strojmi s kapacitou 6 000 ton. Tým sa výrazne zníži celkový počet dielov, z ktorých pozostáva puzdro batérie, a sekundárnych dielov z vyše 60 na 5 dielov. Vďaka technológii zvárania trením s premiešaním (FSW) bude možné znižovať investície a zároveň zvyšovať efektívnosť výroby.

Honda sa stala prvou spoločnosťou v Japonsku,*3 ktorá nainštalovala obrovský odlievací stroj s kapacitou 6000 ton vo svojom zariadení na výskum a vývoj výrobných technológií v japonskom meste Tochigi, ktorý sa v súčasnosti overuje na účely sériovej výroby.

V budúcnosti sa bude technológia tlakového liatia neustále zdokonaľovať, vrátane uplatnenia pri výrobe veľkých dielov hliníkového rámu karosérie.

Čo sa týka montážnej linky na batérie, bude zavedený patentovaný systém spoločnosti Honda, „Flex Cell Production System“. Tento systém kombinuje 1) modulárnu konfiguráciu dielov podľa funkcie vozidla a 2) „bunkový výrobný systém“, ktorý v jednom priestore združuje zariadenia, nástroje a výrobných spolupracovníkov potrebných pri každom výrobnom procese. Zavedenie systému Flex Cell Production System ešte pred začatím plnokapacitnej výroby EV umožní flexibilne reagovať na zmeny vo výrobných modeloch a výkyvy v objeme. Okrem toho, využitím systému Digital Twin, ktorý reprodukuje podmienky výrobnej linky v reálnom čase zároveň v kybernetickom priestore, budú optimalizované rôzne aspekty efektivity výroby, vrátane dodávky dielov do tovární, výrobné objemy a rýchlosť. Týmto spôsobom dokáže Honda dodávať produkty včas a v súlade s potrebami trhu. V budúcnosti plánuje Honda pokračovať v rozširovaní rozsahu uplatnenia týchto technológií nad rámec linky na výrobu batérií a aplikovať ich na všetky linky vo svojich závodoch na výrobu EV.

Tieto iniciatívy vyvrcholia vybudovaním špecializovaného závodu na výrobu EV, ktorý bude uvedený do prevádzky v roku 2028 v Kanade. Dosiahnutím špičkovej svetovej efektívnosti výroby vrátane výrazného zvýšenia miery využitia kapacity a zníženia fixných nákladov sa Honda snaží znižovať celkové výrobné náklady približne o 35 % v porovnaní s bežnými výrobnými linkami so zmiešaným tokom.

*3 Interný výskum spoločnosti Honda

2.     Pokroky v celkovej prevádzke s prepojením dát v reálnom čase

Popri iniciatívach v oblasti produktov, obstarávania a výroby bude Honda vďaka softvérovému prepojeniu pokračovať v rozvoji všetkých svojich automobilových obchodných operácií, od plánovania až po popredajné služby. Využitím údajov získaných z patentovaných produktov mobility Honda so softvérovou podporou bude možné ponúkať produkty a hodnoty založené na skúsenostiach, ktoré sú lepšie prispôsobené každému zákazníkovi vo akejkoľvek situácii a s väčšou rýchlosťou. Údaje o najnovších trendoch na trhu a preferenciách zákazníkov získané „v mieste“ predaja sa budú napríklad v reálnom čase odovzdávať našim tímom pre vývoj a výrobu produktov, čo umožní čo najrýchlejšie dodanie produktov optimalizovaných na plnenie potrieb našich zákazníkov a trhu.

Okrem toho sa údaje o vozidle získané prostredníctvom pripojenej funkcie v reálnom čase prepoja so servisnou prevádzkou spoločnosti Honda, takže bude môcť pre zákazníkov v reálnom čase formulovať a navrhovať optimálnu servisnú ponuku prostredníctvom špecializovanej aplikácie Honda.

Okrem týchto príkladov vytvorí Honda neustálym prepájením celého hodnotového reťazca s najnovšími údajmi systém, ktorý umožní rýchlo a flexibilne reagovať na rýchle zmeny na trhu s EV.

3.     Stratégia sortimentu EV

V rámci príprav na začiatok obdobia popularizácie elektrických vozidiel do roku 2030 bude spoločnosť Honda strategicky uvádzať na trh modely EV na celom svete, najmä modely radu Honda 0 Series. Okrem toho bude Honda naďalej zvyšovať výkon a zlepšovať globálnu ponuku hybridných elektrických modelov, po ktorých je na súčasnom trhu veľký dopyt.

Nižšie uvádzame prehľad plánov zavedenia nových modelov,

<EV>

ž Honda 0 Series – globálny rad EV

Modely Honda 0 Series budú uvedené na trh najprv v Severnej Amerike v roku 2026 a následne po celom svete. Celkovo bude do roku 2030 uvedených na trh globálne sedem modelov, od malých po väčšie.

ž Sortiment EV v Číne

Do roku 2027 uvedie Honda celkovo 10 modelov EV svojej značky a do roku 2035 budú elektrické vozidlá predstavovať 100 % predaja našich automobilov v Číne. Honda už predstavila „Ye Series“, nový rad EV, ktorý bude nasledovať po aktuálnom rade e:N Series, a bude tak pokračovať v rozširovaní svojho sortimentu EV v Číne.

ž Sortiment malých EV      

Začínajúc modelom N-VAN e:, mini EV na úžitkové účely, ktoré sa začne predávať v Japonsku na jeseň tohto roku, bude Honda postupne uvádzať malé EV v regiónoch, kde sú potrebné. To sa týka aj uvedenia modelov mini EV pre osobné použitie v roku 2025, ako aj malých EV, ktoré zdôrazňujú „radosť z jazdy,“ v roku 2026.

<Elektrifikácia s využitím batérie Honda Mobile Power Pack>

ž V roku 2024: Uvedenie modelov elektrických motocyklov, poháňaných dvomi MPP

ž Vo fiškálnom roku, ktorý sa končí 31. marca 2026: Uvedenie produktu mikro-mobility, ktorý bude vybavený 4 MPP v Japonsku

<Pokroky v modeloch HEV>

ž Obnoví sa pôvodný dvojmotorový hybridno-elektrický systém Honda, konkrétne systém e:HEV, ako aj platformy HEV. Po obnovení bude systém e:HEV ľahší a účinnejší, a platformy budú tak isto efektívnejšie a bude ich využívať viacero modelov, čím sa dosiahne lepšia hospodárnosť paliva a kvalitný, vzrušujúci zážitok z jazdy.

ž Honda preorientuje svoje technológie vývoja EV na hybridné elektrické modely a zavedie systém elektrického pohonu všetkých kolies (e-AWD), ktorý využíva motor inštalovaný v modeloch EV. Systém e-AWD zvýši v porovnaní s konvenčným mechanickým systémom pohonu všetkých kolies maximálny výkon hnacej sily a umožní citlivejšie a presnejšie riadenie rozloženia hnacej sily. Vďaka kooperatívnemu riadeniu v kombinácii so systémom Motion Management System dosiahne e-AWD navyše vynikajúce jazdné vlastnosti a zároveň stabilizuje správanie vozidla, čo prinesie zákazníkom pohodu a radosť z jazdy.

Honda ponúkne svoje pokročilejšie hybridné modely veľkému počtu zákazníkov po celom svete. Zároveň sa bude ďalej posilňovať štruktúra našej divízie spaľovacích motorov (ICE), ktorá zahŕňa hybridné elektrické modely, s cieľom zaistiť stabilné príjmy. Následne sa prostriedky generované predajom ICE investujú do EV a ďalších nových oblastí podnikania.

4.   Finančná stratégia – zaistenie zdrojov na investovanie/alokácia kapitálu

Aby mohla Honda uskutočniť svoju stratégiu elektrifikácie, bude zásadne dôležité investovať strategicky a so správnym načasovaním. Preto Honda plánuje investovať do zdrojov približne 10 biliónov jenov počas 10-ročného obdobia až do roka 2030, kedy sa očakáva nástup plnej popularizácie EV.

Investície vo výške 10 biliónov jenov sa rozdelia nasledovne:

ž   Približne 2 bilióny jenov do nákladov na výskum a vývoj zameraný na vozidlá so softvérovou podporou

ž   Približne 2 bilióny jenov do investícií a kapitálových príspevkov v súvislosti s budovaním komplexných hodnotových reťazcov EV na kľúčových trhoch, ako sú USA, Kanada a Japonsko

Približne 6 biliónov jenov rozdelených na 3 bilióny jenov do nákladov v súvislosti s vývojom a 3 bilióny jenov do investícií, v oblastiach súvisiacich s naším Monozukuri (umenie robiť veci), napríklad:

-        Oblasť produkcie, ktorá zahŕňa výstavbu špecializovaných závodov na výrobu EV novej generácie

-        Elektrifikácia motocyklov,

-        Vývoj nových modelov EV

-        Investície do výroby lisovacích zariadení

Popri starostlivom posudzovaní úrovne popularizácie elektrických vozidiel na trhu bude Honda flexibilne prijímať investičné rozhodnutia s vhodným načasovaním.

Hotovosť, ktorú Honda vygeneruje, bude pridelená na 1) investície do zaistenia nášho budúceho rastu a 2) návratnosť pre akcionárov. Nižšie uvádzame plány na alokáciu kapitálu v rámci celej spoločnosti.

Od roku 2021 do 2025 (fáza posilnenia obchodu s produktmi ICE a investovania zdrojov do oblasti EV

Honda vygeneruje 12 biliónov jenov v prevádzkovom peňažnom toku posilnením svojho podnikania v oblasti motocyklov a ICE/HEV. Tieto peňažné prostriedky sa budú rozdeľovať medzi oblasti elektrických vozidiel, ICE/HEV a investície do nových oblastí, pričom sa zároveň budú stabilne a nepretržite vyplácať dividendy.  Keďže Honda naďalej plní plán spätného odkúpenia vlastných akcií v hodnote 780 miliárd jenov počas štvorročného obdobia od fiškálneho roku 2022 do fiškálneho roku 2025, aby čo najskôr dosiahla hodnotu PBR (pomer ceny k účtovnej hodnote) vyššiu ako 1, kapitálová efektívnosť vrátane optimalizácie výšky vlastného kapitálu nahromadeného z minulosti sa zlepší.

Od roku 2026 do 2030 (fáza plného prechodu podnikania z ICE na EV)

Honda sa bude snažiť dosiahnuť peňažný výnos na rovnakej úrovni ako v období 2021-2025 zvyšovaním prevádzkového peňažného toku prostredníctvom zvyšovania jednotkového predaja motocyklov prevažne v novo sa rozvíjajúcich krajinách a ďalším zlepšovaním obchodnej štruktúry v oblasti ICE/HEV. Navyše Honda zlepší ziskovosť svojho podnikania v oblasti EV s cieľom smerovať k 5 % návratnosti predaja (ROS) a zvýšiť jednotkový predaj EV a dosiahnuť tak vyšší prevádzkový peňažný tok. V obidvoch oblastiach sa bude Honda snažiť generovať viac prostriedkov ako za obdobie 2021-2025.

Pokiaľ ide o alokáciu zdrojov, Honda bude ďalej urýchľovať investície do oblastí elektrifikácie a softvéru, aby zabezpečila rast svojho podnikania v oblasti EV. Zároveň bude pokračovať v stabilných a plynulých výplatách dividend a v urýchlenom spätnom odkupovaní akcií s cieľom dosiahnuť návratnosť pre akcionárov.

Pokiaľ ide o dividendy, plánuje Honda vyplatiť viac ako 1,3 biliónov jenov za obdobie fiškálnych rokov 2022-2026 a viac ako 1,6 biliónov jenov za obdobie fiškálnych rokov 2027-2031. Tieto sumy na výplatu dividend naznačujú náš zámer vyplácať ich stabilne a nepretržite bez zníženia hodnoty dividendy na akciu, aj v prípade, že budú krátkodobé zisky kolísať kvôli prebiehajúcim počiatočným investíciám potrebným počas transformačného obdobia.

Honda bude maximalizovať generovanie peňažných prostriedkov z príjmovej základne vybudovanej doteraz, ako aj z nových oblastí rastu. Tým bude možné vykonávať odvážne investície do budúceho rastu aj návratnosti pre akcionárov.