Honda predstavila novú generáciu bezpečnostného systému Honda SENSING Elite s autonómnym riadením tretej úrovne.

Štvrtok, 2021, marca 4

Spoločnosť Honda predstavuje nový bezpečnostný systém Honda SENSING Elite

·        Vo výbave modelu Honda Legend Hybrid EX, ktorý je k dispozícii na lízingový predaj v Japonsku

·        Honda SENSING Elite je vybavený funkciou navádzania v dopravnej zápche „Traffic Jam Pilot“, prvou autonómnou technológiou úrovne 3, ktorú uznávajú japonské úrady

·        Medzi ďalšie funkcie patrí „Hands-off“ (bez používania rúk) a asistent núdzového zastavenia „Emergency Stop Assist“.

Spoločnosť Honda Motor Co., Ltd. začne v Japonsku 5. marca 2021 na lízing predávať vozidlo Honda Legend EX vybavené systémom Honda SENSING Elite.

V rámci svojej snahy vytvoriť spoločnosť bez dopravných kolízií na základe svojho globálneho bezpečnostného sloganu „Bezpečnosť pre všetkých“ je spoločnosť Honda dlhodobo na čele výskumu a vývoja bezpečnostných technológií. Predstavenie modelu Legend vybaveného funkciou Honda SENSING Elite predstavuje ďalší krok vpred v oblasti pokrokovej bezpečnostnej technológie.

Honda SENSING Elite stavia na funkčnosti systému Honda SENSING, ktorý je súčasťou štandardnej výbavy celého európskeho radu automobilov Honda.

Jednou z najlepších „elitných“ technológií je funkcia navádzania v dopravnej zápche „Traffic Jam Pilot“, pokročilá technológia spĺňajúca podmienky pre autonómne riadenie tretej úrovne (podmienené automatizované riadenie v obmedzenej oblasti), pre ktorú spoločnosť Honda získala typové označenie od japonského ministerstva pôdohospodárstva, infraštruktúry, dopravy a cestovného ruchu (MLIT)*1. Technológia navádzania v dopravnej zápche Traffic Jam Pilot umožňuje systému autonómneho riadenia viesť vozidlo za určitých podmienok namiesto vodiča, napríklad keď je vozidlo v preťaženej premávke na rýchlostnej komunikácii*2.

Na účely riadenia vozidla systém určuje polohu vozidla a podmienky na ceste pomocou údajov z 3-rozmerných máp s vysokým rozlíšením a globálneho navigačného satelitného systému (GNSS*3),  pričom pomocou niekoľkých externých senzorov sleduje a rozpoznáva 360-stupňové okolie vozidla. Prostredníctvom monitorovacej kamery namontovanej vo vnútri vozidla systém zároveň sleduje stav vodiča. Na základe tak širokého spektra informácií robí hlavná ECU správne rozpoznávanie, predpovede a rozhodnutia a aplikuje vysokoúrovňové riadenie na akceleráciu, brzdenie a riadenie, ktoré pomáha vodičovi dosiahnuť kvalitnú a plynulú jazdu.

Pri vývoji systému, ktorý kládol najvyššiu prioritu na bezpečnosť a spoľahlivosť, sa použili simulácie, pri ktorých sa simulovalo celkovo asi 10 miliónov patentov na možné situácie v reálnom svete a vykonalo sa niekoľko demonštračných testov pri jazde s testovacími vozidlami na rýchlostných cestách v celkovom rozsahu približne 1,3 milióna kilometrov (800 000 míľ). Systém navyše obsahuje dodatočné prvky, ktoré zaisťuje bezpečnosť a spoľahlivosť v prípade problému s ktorýmkoľvek zo zariadení.

Vonkajšia výbava navrhnutá výhradne pre tento úplne nový model Legend obsahuje modré doplnkové svetlá a špeciálne hliníkové kolesá. Niekoľko senzorov je zabudovaných tak, aby boli menej nápadné, aby sa vzhľad, ktorý sa hodí k vlajkovej lodi sedanov, ešte vylepšil, pritom ale diskrétne poukazujú na skutočnosť, že ide o vozidlo vybavené autonómnym riadiacim zariadením.

Výbava interiéru exkluzívne pre tento model obsahuje kontrolky systému Honda SENSING Elite, ktoré disponujú starostlivo vybraným umiestnením, veľkosťami, farbami, jasom a ďalšími detailmi, ako aj grafický prístrojový panel s 12,3-palcovým LCD displejom. Táto výbava bola začlenená na zabezpečenie intuitívneho porozumenia prevádzkového stavu, aktuálnej situácie a akýchkoľvek požiadaviek na spätné odovzdanie riadenia vodičovi.

Kľúčové vlastnosti systému Honda SENSING Elite

Funkcia „hands-off“ (bez používania rúk)

Počas jazdy s adaptívnym tempomatom (ACC) s aktivovaným systémom nasledovania pomalou rýchlosťou a asistentom udržiavania v jazdnom pruhu (LKAS), ak sú splnené určité podmienky na rýchlostnej ceste, bude systém pomáhať pri jazde, aj keď vodič nemá ruky na volante.

·         Adaptívne riadenie v jazdnom pruhu:

Systém pomáha pri jazde a sledovaní automobilu pred vozidlom v jazdnom pruhu. Systém vedie vozidlo stredom jazdného pruhu pri zachovaní vopred nastavenej rýchlosti vozidla. Ak je pred vozidlom auto, systém pomáha auto sledovať a dodržiavať správnu vzdialenosť odstupu.

·         Aktívny asistent zmeny jazdného pruhu s funkciou hands-off (bez používania rúk)

Keď vodič počas jazdy pomocou využíva adaptívne riadenie v jazdnom pruhu a potvrdí že okolie je bezpečné, a zapne smerové svetlo, systém pomáha pri akcelerácii či spomalení a riadení počas zmeny jazdného pruhu.

·         Aktívna zmena jazdného pruhu s funkciou hands-off (bez používania rúk)

Keď vodič počas jazdy pomocou využíva adaptívne riadenie v jazdnom pruhu a zapne aktívnu zmenu jazdného pruhu s funkciou hands-off (bez používania rúk), systém vyhodnotí situáciu a za určitých podmienok pomôže pri zmene jazdného pruhu a/alebo pri predídení druhého vozidla. Keď systém zistí, že auto idúce pred vozidlom ide nízkou rýchlosťou, upozorní vodiča a potom pomôže pri predídení a návrate do pôvodného jazdného pruhu.

Funkcia navádzania v dopravnej zápche Traffic Jam Pilot

Pokiaľ sa vozidlo pri riadení s využitím adaptívneho riadenia v jazdnom pruhu za určitých okolností ocitne v dopravnej zápche, systém preberá kontrolu nad akceleráciou, brzdením a riadením a za vodiča sleduje okolie vozidla. Systém jazdí, zastavuje a obnovuje jazdu v rovnakom jazdnom pruhu, pričom dodržiava správnu vzdialenosť odstupu v súlade s rýchlosťou auta idúceho pred vozidlom. Keď je vozidlo pod kontrolou systému, vodič môže na obrazovke navigácie sledovať televíziu/DVD alebo ovládať navigačný systém pri hľadaní cieľovej adresy, čo pomáha zmierniť únavu a stres vodiča počas jazdy v dopravnej zápche.

·         Asistent núdzového zastavenia:

Ak vodič naďalej nereaguje na požiadavky systému na prevzatie (odovzdanie riadenia späť vodičovi), systém vozidlo postupne spomaľuje, mení jazdné pruhy, až prejde do krajného jazdného pruhu alebo na krajnicu vozovky, kde vozidlo zastaví. Konkrétnejšie, v prípade, že vodič nereaguje na požiadavky systému na prevzatie riadenia vodičom, pretože funkcia navádzania v dopravnej zápche Traffic Jam Pilot/Hands-off (bez používania rúk) sa deaktivovala, systém ďalej vyzýva vodiča, aby na požiadavku na prevzatie riadenia reagoval – pomocou vizuálnych, zvukových a hmatových upozornení vrátane stupňovaných zvukov alarmu a vibrácií na bezpečnostnom páse vodiča. Ak vodič naďalej nereaguje, systém pomôže spomaliť a zastaviť vozidlo a varovať ostatné vozidlá v okolí pomocou výstražných svetiel a klaksónu. Ak je na ceste krajnica, systém pomáha spomaliť a zmeniť jazdný pruh tak, aby sa vozidlo dostalo na krajnicu vozovky, aby mohlo bezpečne zastaviť. *4

Rozhranie človek-stroj (HMI)

Toto rozhranie umožňuje vodičovi okamžite rozpoznať prevádzkový stav systému, jazdnú situáciu a požiadavky na odovzdanie riadenia vydané systémom. Indikátory systému Honda SENSING Elite sú umiestnené na volante, v hornej časti obrazovky navigácie a na odkladacej skrinke palubnej dosky. Keď je aktivovaná funkcia Hands-off (bez používania rúk), rozsvieti sa kontrolka na volante a keď je aktivovaná funkcia navádzania v dopravnej zápche Traffic Jam Pilot, rozsvietia sa aj ďalšie modré kontrolky. Keď systém požiada o prevzatie riadenia, všetky svetelné indikátory zmenia farbu na oranžovú a blikaním signalizujú vodičovi zrozumiteľnú správu. Prevádzkový stav systému, jazdná situácia a požiadavky na prevzatie riadenia sa jednoducho, ale zároveň výrazne zobrazujú aj na veľkom 12,3-palcovom LCD displeji združeného palubného panela.

S obmedzeným leasingovým predajom modelu Honda Legend Hybrid EX sa v Japonsku začína od 5. marca.

*1 Prijatie typového označenia bolo oznámené 22. novembra 2020.

     Prečítajte si tlačovú správu: https://global.honda/newsroom/news/2020/4201111eng.html

*2 Schopnosti jednotlivých funkcií systému Honda SENSING Elite (napr. schopnosť rozpoznávania a schopnosť ovládania) majú však aj svoje obmedzenia. Možnosti žiadnej funkcie systému Honda SENSING Elite nepreceňujte a jazdite bezpečne, pričom neustále venujte pozornosť okoliu. Buďte stále v stave, v ktorom môžete reagovať na žiadosť o prevzatie riadenia vydanú systémom a na základe tejto žiadosti okamžite prevziať riadenie a pokračovať v jazde osobne.

*3 GNSS je skratka pre Global Navigation Satellite System, súhrnný názov pre satelitné systémy na určovanie polohy, navigáciu a meranie času (PNT).

*4 V závislosti od situácie môže systém zastaviť vozidlo bez zmeny jazdného pruhu.