Honda NSX - zahájenie výroby

SPOLOČNOSŤ HONDA OHLÁSILA ZAČIATOK SÉRIOVEJ VÝROBY MODELU NSX 2017 NA APRÍL 2016

Štvrtok, 2016, marca 17

SPOLOČNOSŤ HONDA OHLÁSILA ZAČIATOK SÉRIOVEJ VÝROBY MODELU NSX 2017 NA APRÍL 2016

  • Performance Manufacturing Centre predstavuje exkluzívne celosvetové výrobné centrum pre model Honda NSX
  • Sériová výroba sa začne v apríli 2016
  • Závod svetovej triedy kombinuje inovatívne technológie s majstrovským spracovaním novej generácie

 

Nový závod Performance Manufacturing Centre (PMC) spoločnosti Honda v Marysville v štáte Ohio, spustí koncom apríla 2016 sériovú výrobu novej generácie superauta Honda NSX. Dodávky európskym zákazníkom sa začnú na jeseň 2016.

 

Performance Manufacturing Centre je nový svetový výrobný závod, postavený výlučne na výrobu najnovšieho modelu NSX. Základom závodu PMC sú inovatívne prostriedky, ako aj spôsob výroby malých sérií špeciálnych vozidiel. Spĺňa požiadavky na kombináciu majstrovského spracovania novej generácie a kvality novými prístupmi ku konštrukcii vozidiel, lakovaniu, montáže a kontrole kvality.

 

Model NSX sa bude celý vyrábať výlučne v závode PMC, ktorý bol navrhnutý s ohľadom na jedinečnú karosériu vozidla NSX pozostávajúcu z viacerých materiálov a jeho priestorovú konštrukciu spevnenú hliníkom.

 

„Všetko inovatívne zmýšľanie a tvrdá práca, ktorú sme vynaložili na vybudovanie tohto supermoderného výrobného závodu, splnila náš cieľ skonštruovať superauto v Amerike,“ povedal Clement D’ Souza, hlavný vedúci inžinier projektu závodu PMC, ktorý riadil budovanie závodu. „Neuveriteľné zanietenie a odhodlanie našich vysoko špecializovaných spolupracovníkov možno na prvý pohľad vidieť v prvotriednej kvalite a neuveriteľnom dynamickom výkone tohto superauta Honda NSX novej generácie.“

 

PMC zamestnáva približne 100 spolupracovníkov, ktorí podporujú alebo sú priamo zapojení do konštrukcie karosérie, lakovania, montáže alebo kontroly kvality. Títo remeselníci spolupracujú s pokročilými robotmi na konštruovaní modelu NSX na najvyššej úrovni kvality a majstrovského spracovania.

 

Kombinácia ľudského majstrovstva a technologických inovácií v procese výroby vozidla NSX viedla k aplikácii 12 amerických patentov.

 

Technológia presného robotického zvárania

Priestorová konštrukcia spevnená hliníkom je kompletne vytvorená pomocou robotického zvárania MIG, pričom táto technika je vôbec prvýkrát použitá v automobilovom priemysle. Osem zváracích robotov vytvorí na priestorovej konštrukcii 800 presných a opakovateľných zvarov MIG, výsledkom čoho je veľmi presný proces montáže karosérie. 360-stupňové otočné upevnenia karosérie v štýle otočného grilu napomáhajú presnosti otáčaním karosérie počas procesu, čím poskytujú optimálny prístup pre zváracie ramená robotov.

 

Predbežná úprava zirkónom

Pred nanesením základného náteru odolného voči korózii použitím materiálu na báze zirkónu prejde priestorová konštrukcia procesom leptania. Použitím zirkónu, ktorý je užitočný na zaistenie prvotriednej kvality, sa taktiež redukuje množstvo environmentálneho odpadu počas procesu lakovania.

 

Aplikácia tesniaceho materiálu v štýle otočného grilu

Použitím dvoch otočných grilov počas procesu aplikácie tesniacich materiálov na priestorovú karosériu, pri ktorom sa konštrukcia položí na mechanizmus, zdvihne a otáča o 360 stupňov, sa zabezpečí presnejšia aplikácia tesniaceho materiálu a zlepší sa ergonómia pre technikov. Otočný gril je taktiež použitý v prvej aplikácii v rámci odvetvia tak, že priestorová konštrukcia sa upevňuje na jednej strane, čím sa zabezpečí efektívnejšie nakladanie a vykladanie. Dizajn čaká na udelenie patentu.

 

Ablačné odlievanie

Ablačné odlievanie, úplne prvá aplikácia novej technológie odlievania v automobilovom priemysle, sa využíva na vytvorenie šiestich uzlov v priestorovej konštrukcii, ktoré slúžia ako pevné odpruženie a montážne body pohonnej jednotky a ako dôležité prvky nárazovej konštrukcie. Uzly ablačného odliatku vyrába závod na výrobu motorov Anna spoločnosti Honda v štáte Ohio, kde sa montuje aj motor V6.

 

Kontrola kvality počas výrobného procesu

Vysoko špecializovaní zvárači vizuálne skontrolujú a presne zmerajú každý diel v každej fáze procesu zvárania. Týmto postupom sa overí kvalita, precíznosť a rozmerová presnosť priestorovej konštrukcie, čo je veľmi dôležité pre dynamický výkon vozidla, ako aj pre presné osadenie jeho pohonnej jednotky, odpruženia, panelov karosérie a ostatných komponentov.

 

 

Presklené stredisko kontroly kvality

Prístup „dokonalej kvality“ výrobného procesu je zrejmý nie len v zmýšľaní každého jedného technika, no aj v usporiadaní závodu. Závod PMC disponuje preskleným strediskom kontroly kvality, ktoré sa nachádza v strede závodu. Vďaka nemu môžu technici zo všetkých oddelení monitorovať všetky aspekty vozidla, pohybujúceho sa jednotlivými fázami výrobného procesu.

 

Prvotriedne majstrovské spracovanie

V priebehu celej montáže dopĺňa pokročilé robotické procesy ručné spracovanie. Výrobní technici strávia montážou pohonnej jednotky, odpruženia, elektroniky, komponentov interiéru a vonkajších panelov karosérie vyše 14 hodín. Pokročilé štandardy vizuálnej prevádzky pomáhajú technikom zaisťovať, že každý proces sa vykonáva podľa zavedených požiadaviek.

 

Každú skrutku najprv zaskrutkuje technik ručne a následne sa skrutky utiahnu na presné hodnoty v rámci tolerancie pomocou bezdrôtových momentových kľúčov. Vďaka tejto technológii je možné zaznamenávať nastavenia krútiaceho momentu pre každú skrutku v každom vozidle, čím sa ešte väčšmi zaistí kvalita procesu montáže.

 

Na rozdiel od bežných jednoliatych konštrukcií, u ktorých sa vonkajšie panely pripevňujú počas zvárania, NSX disponuje priestorovou konštrukciou, ktorá vyžaduje, aby sa vonkajšie panely karosérie montovali ako posledné. Vďaka tomu je možné tieto vonkajšie panely nainštalovať s vysokou presnosťou a dosiahnuť tak výnimočnú kvalitu osadenia.

 

Prvotriedna vonkajšia povrchová úprava

Okrem dôkladnej prípravy podkladu a procesov leštenia disponuje každý kus vozidla NSX až 11 vrstvami základného náteru a farby, vďaka čomu dosahuje povrchová úprava vysokú kvalitu, bezkonkurenčnú vo svojej triede.

 

Kontrola dynamického výkonu

Na základe bohatých skúseností spoločnosti Honda s pretekmi, prechádza vozidlo NSX pred dodaním procesom dôkladnej kontroly dynamického výkonu. Tento dôkladný proces zahŕňa podrobný 45-minútový proces vyrovnávania kolies, štvorbodovú kontrolu hmotnosti a jazdnej výšky a presné meranie brzdového výkonu na všetkých štyroch kolesách spolu s ostatnými dôležitými kontrolami kvality výkonu. Polovica z 12 amerických patentov súvisí s jedinečnými procesmi vytvorenými v tejto oblasti.

 

Motor V6 s dvomi turbodúchadlami

Prispôsobený motor V6 s dvomi turbodúchadlami a tzv. suchým systémom mazania je precízne ručne montovaný malou skupinou špičkových technikov v závode spoločnosti na výrobu motorov v neďalekom meste Anna v štáte Ohio. Ručná montáž každého motora trvá vyše šesť hodín a používajú sa pri nej techniky a postupy podľa vzoru prvotriednych inžinierskych programov spoločnosti používaných pri pretekoch, s cieľom zabezpečiť súlad s normami pre najvyššiu možnú kvalitu a výkon. Každý komponent sa, napríklad, montuje ručne a každá z 547 skrutiek sa uťahuje ručne na presné tolerancie uťahovacieho momentu.

 

Po kompletnom zmontovaní sa každý motor vozidla NSX strojovo vyváži, otestuje sa na skúšobnej lavici a zabehne na ekvivalent vzdialenosti 240 kilometrov, čím sa zaistí, že každý kus vozidla NSX bude po dodaní majiteľovi pripravený na jazdu.