GM a Honda založia prvú spoločnú prevádzku na výrobu systému palivových článkov.

Pondelok, 2017, januára 30

Pokročilá technológia palivových článkov sa použije v budúcich produktoch oboch spoločností

DETROIT, 30. januára 2017 Spoločnosti General Motors Co. (NYSE: GM) a Honda (NYSE: HMC) dnes oznámili založenie prvého spoločného výrobného podniku v automobilovom odvetví určeného na hromadnú výrobu pokročilého systému vodíkových palivových článkov, ktorý sa bude používať v budúcich produktoch oboch spoločností.

Spoločnosť Fuel Cell System Manufacturing, LLC sa bude prevádzkovať v rámci existujúceho závodu spoločnosti GM na výrobu akumulátorov v meste Brownstown v Michigane, južne od Detroitu. Predpokladá sa, že hromadná výroba systémov palivových článkov sa začne okolo roku 2020, pričom vznikne takmer 100 nových pracovných miest. Spoločnosti investujú do spoločného podniku rovnakým dielom celkovú sumu 85 miliónov amerických dolárov.

Spoločnosti Honda a GM už navzájom spolupracujú na základe rámcovej zmluvy o spolupráci, ktorú ohlásili v júli 2013. Ustanovila sa v nej dohoda o spoločnom vývoji budúcej generácie systému palivových článkov a technológií na skladovanie vodíka. Spoločnosti spojili svoje vývojové tímy a navzájom sa podelili o svoje duševné vlastníctvo z oblasti vodíkových palivových článkov, s cieľom vytvoriť dostupnejšie komerčné riešenie pre systém palivových článkov a systém skladovania vodíka. 

„Počas uplynulých troch rokov pracovali konštruktéri zo spoločností Honda a GM ako jeden tím, pričom každá spoločnosť poskytla know-how zo svojich jedinečných odborných znalostí, v snahe vytvoriť kompaktný a nízkonákladový systém palivových článkov budúcej generácie,“ povedal Tošiaki Mikošiba, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Honda Motor Co., Ltd. pre región severnej Ameriky a prezident a generálny riaditeľ spoločností American Honda Co., Inc. a Honda North America, Inc. „Táto platforma vynikajúcej tímovej spolupráce nás teraz posunie do fázy spoločnej hromadnej výroby systému palivových článkov, čo obom spoločnostiam pomôže vytvoriť novú hodnotu pre svojich zákazníkov v budúcich vozidlách na palivové články.“

Spoločný podnik Fuel Cell System Manufacturing (FCSM) bude prevádzkovať správna rada pozostávajúca z troch vedúcich pracovníkov z každej spoločnosti, s rotujúcou funkciou predsedu. Okrem toho bude vymenovaný prezident, pričom táto funkcia bude rotovať medzi oboma spoločnosťami.

Spoločnosti GM a Honda sú uznávaní lídri v oblasti technológie palivových článkov, ktorí spolu vlastnia viac ako 2 220 patentov, podľa indexu Clean Energy Patent Growth Index. Z hľadiska počtu patentov podaných od roku 2002 do roku 2015 v súvislosti s technológiou palivových článkov sa spoločnosť GM umiestnila na prvom a spoločnosť Honda na treťom mieste.

„Spojenie dvoch lídrov v oblasti inovácií palivových článkov je vzrušujúcou novinkou v rámci procesu približovania palivových článkov k bežne používaným systémom pohonu,“ povedal Mark Reuss, výkonný viceprezident spoločnosti GM pre globálny vývoj produktov, nákup a dodávateľský reťazec. „Výslednom zavedenia tejto technológie do osobných vozidiel bude diferencovanejšia ponuka ekologických dopravných riešení pre spotrebiteľov.”

Technológia palivových článkov rieši mnohé z hlavných problémov, ktorým musia čeliť dnešné automobily: závislosť od ropy, emisie, účinnosť, jazdný dosah a čas tankovania. Vozidlá s pohonom na palivové články dokážu jazdiť na vodík vyrábaný z obnoviteľných zdrojov, ako je vietor a biomasa. Jediné emisie, ktoré vozidlá na palivové články produkujú, tvorí vodná para. 

Okrem snahy o výkonnejší systém palivových článkov je cieľom vzájomnej spolupráce medzi spoločnosťami GM a Honda aj znižovanie nákladov na vývoj a výrobu prostredníctvom úspor z rozsahu a spoločného využívania zdrojov. Obidve spoločnosti navyše stále spolupracujú s vládami a inými zainteresovanými stranami na ďalšom rozvoji infraštruktúry čerpacích staníc, ktorá je zásadná pre dlhodobú životaschopnosť vozidiel na palivové články a ich prijatie spotrebiteľmi.

GM momentálne prezentuje schopnosti palivových článkov na širokom spektre produktov v rámci pozemnej, vodnej a vzdušnej dopravy. Spoločnosť zaznamenala už milióny prejdených kilometrov v reálnych podmienkach s vozidlami na palivové články.

„Budúca generácia systému palivových článkov bude pre spoločnosti GM a Honda znamenať obrovský krok smerom k nízkonákladovým a vysokoobjemovým systémom palivových článkov. Podarilo sa výrazne znížiť podiel vzácnych kovov, pričom tím ľudí z najrôznejších oblastí pracuje na vývoji progresívnych výrobných postupov, ako aj na pokroku v oblasti dizajnu,“ povedal Charlie Freese, výkonný riaditeľ spoločnosti GM pre globálny obchod s palivovými článkami. „Výsledný systém vyžaduje nižšie náklady a zároveň je aj výrazne menší a ľahší.“

V decembri 2016 začala Honda dodávať zákazníkom v USA svoje nové vozidlo Clarity Fuel Cell po jeho uvedení na jar 2016 v Japonsku. Model Clarity Fuel Cell získal od americkej agentúry na ochranu životného prostredia EPA najlepšie hodnotenie za jazdný dosah spomedzi všetkých elektromobilov bez spaľovacieho motora, a to vďaka svojmu jazdnému dosahu 589 km a spotrebe paliva 4,2 l/100 km v prípade ekvivalentu so zážihovým motorom v kombinovanej prevádzke.

„Odborné znalosti zozbierané spoločnosťou Honda, ktoré viedli k vytvoreniu systému palivových článkov pre prvú generáciu modelu Clarity, sú cenné skúsenosti, ktoré investujeme do spoločného vývoja budúcej generácie systému palivových článkov spolu s GM,“ povedal Takaši Sekiguči, výkonný vedúci, riaditeľ a prevádzkový vedúci divízie Automotive Operations v spoločnosti Honda Motor Co., Ltd. „Naša spolupráca je príležitosťou ďalej využiť silné stránky oboch spoločností na čo najskoršiu popularizáciu vozidiel na palivové články.“

GM a Honda spolupracovali aj na základe dohody o vzájomnom dodávaní pohonných jednotiek z roku 1999, na základe ktorej Honda vyrobila 50 000 motorov V6 pre model Saturn VUE a Isuzu. Pridružená spoločnosť GM, dodala spoločnosti Honda vznetové motory na použitie v Európe.