Honda na obchodnej výstave CES 2017 predstavila koncept „Cooperative Mobility Ecosystem“

Streda, 2017, januára 4

Partnerská expozícia predstavuje otvorenú inováciu a ponúka inteligentnú, prepojenú a zábavnú mobilitu pre budúcnosť

·         V prototype motocykla Moto Riding Assist a v prototype automobilu NeuV sa využívajú investície oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti Honda

·         V praktických ukážkach sa prezentuje spolupráca s partnermi vrátane Visa a DreamWorks

 

Spoločnosť Honda odhalila svoj koncept ekosystému kooperatívnej mobility na výstave CES 2017 v Las Vegas. Je založený na prepojení sily umelej inteligencie, robotiky a veľkého množstva údajov pri pretváraní mobility a zlepšovaní kvality života zákazníkov. Koncept spoločnosti Honda sa na výstave CES predstavuje množstvom ukážok prototypov a technológií predvídajúcich budúcnosť, v ktorej vozidlá navzájom komunikujú a infraštruktúru, ktorá znižuje dopravné zápchy a eliminuje dopravné nešťastia, pričom zvyšuje produktivitu používateľov komunikácií a poskytuje nové druhy zábavných zážitkov vo vozidle. Vozidlá budú poskytovať nový prínos autonómnym poskytovaním služieb v čase, keď ich nepoužívajú ich majitelia.

Spoločnosť Honda oznámila aj technologickú spoluprácu so spoločnosťami Visa, DreamWorks Animation s inovatívnymi start-upmi prostredníctvom otvorených inovačných programov Honda Developer Studio a Honda Xcelerator, vychádzajúcich z divízie Honda Silicon Valley Lab.

V rámci konceptu „ekosystém kooperatívnej mobility“ odhalila Honda vývojovú štúdiu elektrického autonómneho automobilu Honda NeuV, vybaveného „emočným motorom“ s umelou inteligenciou (AI) a automatizovaným osobným asistentom, čím vytvorila nové možnosti pre ľudskú interakciu a nový úžitok pre zákazníkov.

Globálna spoločnosť zameraná na mobilitu odhalila aj systém Moto Riding Assist od spoločnosti Honda – vývojovú štúdiu motocykla, v ktorej je na udržiavanie rovnováhy využitá robotická technológia spoločnosti Honda. Návštevníci expozície Hondy (LVCC, severná hala – 7312) si môžu robotickú technológiu spoločnosti Honda vyskúšať priamo „testovacou jazdou“ na samovyvažovacom zariadení pre osobnú mobilitu, nazvanom UNI-CUB.

„Už od nášho založenia sa Honda zameriavala na vytváranie technológií, ktoré pomáhajú ľuďom,“ povedal Yoshiyuki Matsumoto, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Honda R&D Co., Ltd. „Našim cieľom je prezentovať cestu k technológii budúcnosti, ktorej výsledkom je nová definícia zážitku z mobility.“

V ďalšej časti uvádzame prehľad konceptov produktov a technológií, predstavených v expozícii spoločnosti Honda na CES 2017:

 

Motocykel Honda Riding Assist

Pri svojom globálnom debute na CES odhalila Honda svoju technológiu Moto Riding Assist, ktorá pri vytváraní samovyvažovacieho motocykla využíva robotickú technológiu spoločnosti Honda, ktorá výrazne znižuje možnosť pádu, pokiaľ je motocykel v kľude. Moto Riding Assist od Hondy sa nespolieha na gyroskopy, ktoré sa veľkou mierou podieľajú na hmotnosti a podľa vyjadrení iných spoločností menia zážitok z jazdy, ale obsahuje technológiu pôvodne vyvinutú pre UNI-CUB, zariadenie pre osobnú mobilitu.

 

Honda NeuV

NeuV (s výslovnosťou „new-v“), čo je akronym pre New Electric Urban Vehicle (nové elektrické mestské vozidlo), je koncepčné vozidlo, ktorého genéza vychádza zo skutočnosti, že vozidlá v osobnom vlastníctve sú 96 percent času nepoužívané. NeuV skúma nápad, ako poskytnúť pre svojho vlastníka nový úžitok tak, že bude fungovať ako automatizované vozidlo pre zdieľanú jazdu, ktoré bude v čase, keď ho majiteľ nevyužíva, rozvážať zákazníkov v rámci miestnych cieľov. Keď sa NeuV nepoužíva, v čase odberovej špičky dokáže aj predávať energiu späť do rozvodnej siete. Tieto aktivity majú potenciál vytvoriť nový obchodný model pre podnikavých zákazníkov.

„NeuV sme navrhli tak, aby bol pre svojho majiteľa cennejší vďaka optimalizácii a speňažovaniu prestojov vozidla,“ povedal Mike Tsay, hlavný dizajnér spoločnosti Honda R&D Americas.

NeuV funguje aj ako premýšľavý a užitočný pomocník s umelou inteligenciou, takzvaný „Emotion Engine“. Táto technológia bola vyvinutá spoločnosťami Honda a SoftBank (cocoro SB Corp.), pod názvom názvom HANA (Honda Automated Network Assistant - automatický sieťový pomocník od Hondy). Vo vozidle NeuV sa „emočný motor“ učí od vodiča rozpoznávať emócie pri rozhodovaní vodiča a potom, na základe minulých rozhodnutí vodiča, robí nové výbery a odporúčania. HANA dokáže kontrolovať emočný stav vodiča a na základe jeho nálady mu odporúča hudbu a podporuje bežnú jazdnú rutinu majiteľa.

NeuV sa vyznačuje rozhraním s plne dotykovým panelom, ktorý umožňuje vodičovi a spolujazdcovi prístup k jednoduchému a pohodlnému ovládaniu. Vozidlo má dve sedadlá, skladovací priestor vzadu a elektrický skateboard pre dojazd „posledného kilometra“. Manévrovanie vozidla NeuV uľahčuje aj výnimočný výhľad von cez zaoblené panoramatické predné sklo a dramaticky sklonená bočná vodiaca čiara.

 

Safe Swarm (bezpečný kŕdeľ)

Honda na výstave CES predstavila svoj koncept „Safe Swarm“, ktorý používa biologické napodobňovanie – kopírovanie správania sa rýb v húfe – na vytvorenie bezpečnejšieho, efektívnejšieho a zábavnejšieho zážitku z jazdy. Ukážka Safe Swarm od spoločnosti Honda vnára návštevníkov do sveta, v ktorom vozidlá deliace sa o cestu navzájom komunikujú prostredníctvom špeciálnej komunikácie krátkeho dosahu (DSRC) a tým vodičovi pomáhajú riešiť zložité dopravné situácie. Koncept Safe Swarm umožňuje kooperatívnu prevádzku vozidiel, vďaka čomu sa mobilita stáva efektívnejšou, menej stresovou a hlavne bezkolíznou.

„Prebúdza sa autonómny vek a Honda, podobne ako všetci výrobcovia automobilov, pracuje na zlepšovaní a podporovaní tejto technológie s cieľom dosiahnuť bezkolíznu spoločnosť do roku 2040,“ povedal Frank Paluch, prezident spoločnosti Honda R&D Americas. „Pri využívaní komunikácie typu vozidlo-vozidlo a vozidlo-infraštruktúra a spoľahnutí sa na veľké množstvo údajov a umelú inteligenciu, bude Honda spolupracovať s ďalšími spoločnosťami na vytváraní prostredia, v ktorom sa stav ciest bude dať predvídať a riadiť, čím sa zabráni kolíziám.“

 

Honda UNI-CUB

Vystavený exponát Honda UNI-CUB umožňuje návštevníkom výstavy CES vyskúšať si samovyvažovacie zariadenie pre osobnú mobilitu, ktoré sediacemu jazdcovi umožňuje ovládať rýchlosť, pohybovať sa ľubovoľným smerom a zastaviť, a to všetko jednoduchým presunutím hmotnosti svojho tela. Začiatkom tohto roku sprístupnila spoločnosť rozhranie API UNI-CUB, aby umožnila vytvorenie softvéru, ktorím by sa zariadenie dalo ovládať smartfónom alebo iným zariadením. Tým by sa zabezpečilo  rozšírenie jeho potenciál, úžitku a funkčnosti pre užívateľov. Vďaka schopnosti voľného pohybu dopredu, dozadu, do strán a diagonálne, dokáže UNI-CUB rýchlo a ľahko manévrovať medzi ľuďmi.

 

Otvorené inovácie a spolupráca

V nadväznosti na svoju snahu o otvorené inovácie a spoluprácu Honda oznámila aj iniciatívy s podnikateľmi, start-upmi a globálnymi technickými značkami prostredníctvom svojej spoločnosti Honda Silicon Valley Lab.

 

Visa – na základe spolupráce pri vývoji mobilných platieb, na vlaňajšom podujatí Mobile World Congress predstavuje Honda na CES dve ukážky overenia konceptu, vytvoreného v partnerstve so spoločnosťou Visa. Tieto ukážky sa po prvý krát konajú aj v spolupráci so spoločnosťami Gilbarco Veeder-Root a IPS Group. Pri predvádzaní sa bude prezentovať jednoduchosť a pohodlnosť pri platení za služby, ako je nákup paliva a verejné parkovanie z pohodlia a bezpečia vozidla.

 

DreamWorks Animation – Honda spolupracovala so spoločnosťou DreamWorks Animation na vývoji nového obsahu medzi rôznymi platformami s rozšírenou virtuálnou realitou a na riešeniach pre zážitky z vozidla. Honda na CES predvádza overenie konceptu verzie svojho prototypu virtuálnej reality zabudovanej vo vozidle Honda Dream Drive, ktorý sa vyznačuje exkluzívnym obsahom DreamWorks Animation.

 

Vocal Zoom – prostredníctvom svojho programu Honda Xcelerator spolupracuje Honda so spoločnosťou Vocal Zoom na využití technológie optického mikrofónu pri zážitkoch vo vozidle. Snímaním fyzických vibrácií generovaných hlasom rečníka vymedzuje optický snímač spoločnosti Vocal Zoom dodatočné vrstvy hlasových údajov, nedosiahnuteľné tradičnými mikrofónmi. Táto dodatočná informácia výrazne zvyšuje chápanie hlasových príkazov palubným počítačom, hlavne v hlučnom prostredí.

 

LEIA Inc. – pri inej spolupráci v rámci programu Honda Xcelerator so spoločnosťou LEIA vyvinula Honda nový koncept displeja pre vodiča, ktorý využíva nanotechnológiu spoločnosti LEIA na vytvorenie trojrozmerného zobrazenia, ktoré vytvára plynulé prechody medzi rôznymi uhlami pohľadu na upozornenia a systémami asistenčných technológií. Hoci 3D môže pri nevhodnom dizajne pôsobiť rušivo, nanotechnický prístup spoločnosti LEIA znázorňuje hĺbku spôsobom, ktorý pôsobí prirodzene. Honda predpovedá pre túto technológiu množstvo potenciálnych spôsobov využitia, od navigácie po dopravné informácie.

 

Návštevníci CES sa môžu dozvedieť viac a pozrieť si ukážky „ekosystému kooperatívnej mobility“ spoločnosti Honda v jej stánku (č. 7312) od 5. do 8. januára v Las Vegas Convention Center. Videá, obrázky a ďalšie informácie nájdete na www.honda.us/CES2017.