Honda predstavila prototyp ďalšej generácie systému palivových článkov

Streda, 2023, októbra 25

Na Európskom týždni vodíka v Bruseli od 20. do 23. novembra vystaví spoločnosť Honda prototyp svojho vodíkového palivového článku novej generácie.

·         Modul novej generácie otvára značke nové trhové a sektorové príležitosti – napríklad použitie v ťažkých úžitkových vozidlách

·         Produkt demonštruje záväzok spoločnosti Honda k uplatneniu palivových článkov ako súčasti jej globálnej vodíkovej stratégie po spustení novej prevádzky na výrobu ekologického vodíka vo výskumnom a vývojovom centre v Nemecku

Na Európskom týždni vodíka 2023 predstavuje spoločnosť Honda prototyp svojho zásobníkového modulu vodíkových palivových článkov novej generácie ako najnovšiu ukážku svojho prísľubu dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu vo všetkých globálnych prevádzkach.

Kompaktný, ale výkonný koncept, ktorý bude vystavený na veľtrhu Brussels Expo od 20. do 23. novembra, bol navrhnutý tak, aby ponúkal mimoriadnu odolnosť a všestrannosť pri rôznych spôsoboch použitia – vrátane elektrických vozidiel s palivovými článkami (FCEV) a úžitkových vozidiel, stavebných strojov a stacionárnej výroby energie. Honda ponúka víziu spolupráce s obchodnými a technologickými partnermi na rozšírení aplikácií systému palivových článkov a vyzýva všetkých potenciálnych spolupracujúcich partnerov, aby navštívili stánok I90 v hale 7 počas výstavy Hydrogen Week Expo.

Spoločnosť Honda v súčasnosti spolupracuje s viacerými spoločnosťami, ktoré vyvíjajú produkty v rámci uvedených oblastí využitia, s cieľom pomôcť pri fáze balenia a integrácie systému palivových článkov do vývojových programov. Vzhľadom k tomu sa predpokladá, že komerčný predaj systému palivových článkov sa začne do polovice 20. rokov 21. storočia.

„Po viac ako 30 rokoch na čele vývoja vodíkových palivových článkov veríme, že dopyt po tejto technológii čoskoro dosiahne kritický objem potrebný na plné komerčné nasadenie,“ povedal Ingo Nyhues, zástupca generálneho riaditeľa pre obchodné plánovanie a rozvoj za Európu, spoločnosť Honda Motor Europe.

„Vlastnosti nášho prototypu zásobníka palivových článkov novej generácie ideálne plnia naliehavé potreby viacerých priemyselných odvetví, ktoré sa snažia o rýchly prechod na zdroje energie s nulovými emisiami. Vďaka svojim kompaktným rozmerom, silnému výkonu, výnimočnej odolnosti a možnosti rýchleho spustenia – dokonca aj v prostredí s nízkou teplotou – ide o veľmi všestrannú jednotku. Odbornosť, ktorú sme vybudovali za tri desaťročia výskumu a vývoja v oblasti vodíka a komercializácie vozidiel FCEV, nám dáva dokonalý základ na uplatnenie našich technológií v týchto nových odvetviach v Európe a v konečnom dôsledku na podporu ambícií regiónu na dosiahnutie nulovej spotreby.“

Vzhľadom na jedinečné vlastnosti vodíka sa očakáva, že systém palivových článkov bude obzvlášť účinný ako zdroj energie pre intenzívne používané veľké mobilné produkty a infraštruktúru vo veľkom meradle, ako aj pre mobilné produkty, ktoré si vyžadujú rýchle doplnenie paliva tam, kde je zložité byť napájaný batériami. Na základe týchto charakteristík spoločnosť Honda identifikovala štyri kľúčové oblasti pre využitie svojho systému palivových článkov v sektoroch dopravy aj priemyslu.

FCEV a ťažké úžitkové vozidlá

Honda plánuje spustiť predaj úplne nového modelu CR-V FCEV v Severnej Amerike a Japonsku v roku 2024.Spoločnosť Honda bude výrazne investovať do vývoja čistých, tichých a nízkovibračných palivových článkov pre komerčné ťažké úžitkové vozidlá. Táto expanzia reaguje na naliehavú potrebu globálnej nákladnej dopravy, prepravy tovaru a logistiky nájsť udržateľné hnacie technológie schopné prepravovať ťažký náklad na dlhé vzdialenosti.

V máji tohto roka začali spoločnosti Honda Motor a Isuzu Motors spoločne testovať a vyvíjať novú generáciou úžitkových vozidiel poháňaných systémom palivových článkov. Obidve spoločnosti v súčasnosti plánujú spustiť predvádzacie testovanie prototypu modelu na verejných cestách pred koncom aktuálneho fiškálneho roka (končí sa 31. marca 2024) a v roku 2027 majú v pláne uviesť na trh sériový model, pričom plne využijú technológie, skúsenosti a poznatky získané v rámci spoločného výskumu.

Stacionárna výroba energie
S rozšírením technológie cloudu a spracovania veľkých dátových objemov prudko vzrástli požiadavky na napájanie dátových centier, pričom sa zvýšil aj dopyt po záložných zdrojoch energie, pretože spoločnosti zavádzajú robustnejšie plánovanie obchodnej kontinuity (BCP). Na uspokojenie týchto potrieb sa Honda snaží aplikovať svoju technológiu palivových článkov v sektore stacionárnej výroby energie, kde môže ponúknuť čistý a tichý záložný zdroj energie.

Stavebné strojné zariadenia

Honda bude spolupracovať so stavebným priemyslom na vývoji vodíkových riešení pre stavebné stroje. Spoločnosť okrem toho prispeje k vývoju stavebných strojov s nulovými emisiami s využitím svojich systémov palivových článkov v rýpadlách a kolesových nakladačoch a následne bude skúmať ďalšie možnosti v tomto sektore.

Technológia palivových článkov a činnosti spoločnosti Honda využívajúce vodík.

Honda už viac ako 30 rokov vykonáva výskum a vývoj vodíkových technológií a vozidiel FCEV. V roku 2002 uviedla na trh model Honda FCX – prvý FCEV s nulovými emisiami na lízing v USA a Japonsku. Ďalšie vylepšenia sa dosiahli s modelom Honda FCX Clarity, ktorý bol predstavený v roku 2008, a sedanom Clarity Fuel Cell pre päť pasažierov v roku 2016, ktoré by mohli ponúknuť rovnaký výkon ako bežné vozidlá.

Dych vodíkových aktivít spoločnosti Honda presahuje jej produkty. V Európe spoločnosť Honda R&D Europe (Nemecko) zriadila závod na výrobu zeleného vodíka na svojej základni v nemeckom Offenbachu s cieľom rozšíriť pole pôsobnosti do oblasti energetického manažmentu. Táto najnovšia inštalácia bude využívať prebytočnú slnečnú energiu z fotovoltaických polí na výrobu zeleného vodíka elektrolýzou.

Ďalšie informácie o Európskom týždni vodíka na veľtrhu Brussels Expo nájdete na stránke: euhydrogenweek.eu.