Honda predstavuje svetovú premiéru modelu "Honda 0 Series"

Streda, 2024, januára 10

Spoločnosť Honda predstavila na veľtrhu CES 2024 v svetovej premiére koncepčné modely Honda 0 Series, Saloon a Space-Hub.

V roku 2026 spoločnosť Honda uvedie „Honda 0 Series,“ nový typový rad elektromobilov pre globálne trhy, začínajúc severoamerickým trhom

• Svetovú premiéru mal aj nový „znak H,“ ktorý predstavuje záväzok spoločnosti Honda k novej generácii elektromobilov 

• Rad Honda 0 Series sa vyvíja s novým prístupom – Tenké, ľahké a múdre – ktorý ponúkne jej päť centrálnych hodnôt. 

1) Umelecký dizajn, ktorý rezonuje

2) Systém AD/ADAS, ktorý zaisťuje bezpečnosť a pokoj

3) „Priestor“ pre ľudí, ktorý umožňuje internet vecí a pripojené technológie  

4) Radosť z jazdy a z pocitu jednoty s vozidlom 

5) Vynikajúci výkon elektrickej energie 

TOKIO, Japonsko, 10. januára 2024 – spoločnosť Honda dnes odhalila „Honda 0 Series,“ nový rad elektromobilov, ktorý spoločnosť začne globálne uvádzať od roku 2026, so svetovou premiérou dvoch koncepčných modelov, konkrétne Saloon a Space-Hub. Na veľtrhu CES 2024 v americkom Las Vegas v Nevade, Honda predstavila v svetovej premiére aj nový znak H, ktorý sa bude používať výlučne pre elektrické modely Honda ďalšej generácie. 

Koncepčné modely Honda 0 Series, Saloon (vľavo) a Space-Hub (vpravo)

Špecializovaná webová stránka radu Honda 0 Series:

Spoločnosť Honda podniká na základe svojho globálneho sloganu značky: The Power of Dreams – How we move you. Tento slogan vyjadruje posolstvo, že Honda vytvára produkty a služby mobility, ktoré ľuďom umožnia „prekonávať rôzne obmedzenia, ako sú čas a miesto“, a „rozširovať svoje schopnosti a možnosti“. Vďaka týmto produktom a službám mobility bude spoločnosť Honda podporovať plnenie snov väčšieho počtu ľudí a stane sa hnacou silou, ktorá posúva celú spoločnosť vpred.

Spoločnosť Honda sa navyše snaží dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu všetkých produktov a firemných aktivít, do ktorých sa zapája. Spoločnosť sa preto usiluje dosiahnuť svoj cieľ elektrifikácie automobilov, aby „zvýšila podiel predaja vozidiel EV a FCEV globálne do roku 2040 na 100 %.“

Honda 0 Series je nový rad elektromobilov, ktorý symbolizuje zásadnú transformáciu spoločnosti Honda v súlade so svojím globálnym sloganom značky a politikou elektrifikácie. Názov typového radu predstavuje odhodlanie spoločnosti Honda prijať výzvu vyvíjania nového radu EV návratom k východiskovému bodu spoločnosti ako výrobcovi áut a vytvoriť úplne nové elektromobily „od nuly.“  S týmto novým radom EV sa Honda bude snažiť ďalej rozvíjať svoj „koncept M/M*1“ a „radosť z jazdy,“ ktorú si spoločnosť cení pri svojej výrobe automobilov a pozdvihnúť „radosť a slobodu mobility“ do ešte väčších výšok. 

V roku 2026 začne Honda celosvetovo uvádzať prvý model Honda 0 Series, začínajúc Severnou Amerikou, a následne v Japonsku, Ázii, Európe, Afrike, na Blízkom východe a v Južnej Amerike. 

*1 Koncept „človek maximum, stroj minimum“ je základný prístup k dizajnu vozidiel Honda, prístup zameraný na zvyšovanie efektívnosti interiéru vozidla maximalizovaním priestoru pre ľudí a minimalizovaním priestoru potrebného na mechanické komponenty. 

<Čo je typový rad Honda 0 Series>

■ Čo sa skrýva za „0“ (nulou)

1. História spoločnosti Honda: Počiatočný a východiskový („nulový“) bod spoločnosti Honda 

Honda vytvorí nový počiatočný bod pre novú generáciu modelov Honda tým, že sa vráti k východiskovému bodu spoločnosti Honda, vrátane snahy o koncepciu M/M, radosti z jazdy a radosti zo slobody mobility, ktorú si spoločnosť Honda vždy ctila a bude ju naďalej podporovať.

2. Implementácia globálneho sloganu značky: Pohnúť ľudskými srdcami hodnotou vytvorenou „od nuly“

Pod globálnym sloganom značky „The Power of Dreams – How we move you“, bude Honda vždy poháňaná „snami“ a vytváraním novej hodnoty kreatívnym myslením od nuly bude Honda poskytovať zážitky, ktoré sa stanú novým východiskovým bodom pre našich zákazníkov. Takto bude spoločnosť Honda hýbať ľuďmi aj ich srdcami.

3. Iniciatívy na prispievanie k spoločnosti: Odhodlanie dosiahnuť „nulu“

Spoločnosť Honda je odhodlaná dosiahnuť „nulový dopad na životné prostredie“ počas celého životného cyklu vozidla vrátane firemnej činnosti a „nulový počet smrteľných dopravných nehôd“ s účasťou motocyklov a automobilov Honda.

■ „Tenké, ľahké a múdre“ – Nový prístup k vývoju elektromobilov a päť základných hodnôt, ktoré budú elektromobily Honda ponúkať  

Pri vývoji radu Honda 0 Series sa vývojový tím vrátil k východiskovému bodu spoločnosti Honda a prehodnotil, aký druh EV chce spoločnosť Honda v nadchádzajúcej ére vytvoriť.  Značka Honda sa bude snažiť vytvoriť v oblasti elektromobilov novú hodnotu tým, že prekoná obmedzenia konceptu „hrubé a ťažké“ v dôsledku veľkých a ťažkých batérií, potrebných na zabezpečenie dostatočne dlhého dojazdu, ako aj veľkej a ťažkej karosérie a platformy potrebnej na ich umiestnenie. Spoločnosť Honda opisuje tento nový prístup k vývoju EV slovami „Tenké, ľahké a múdre.“

Tenké: 

Rozšírenie dizajnového potenciálu vrátane úpravy s nízkou výškou vozidla a dosiahnutie vynikajúcich aerodynamických vlastností využitím „tenkej“ špecializovanej platformy pre EV na vytvorenie nízkej výšky podlahy.

Ľahké:

Dosiahnutie športovej jazdy a výkonnosti elektrickej energie, ktoré popierajú zaužívané predstavy ľudí o EV prostredníctvom originálnych technológií spoločnosti Honda vytvorených návratom k východiskovému bodu spoločnosti Honda ako výrobcu automobilov.

Múdre:

Uplatnenie originálnych softvérovo definovaných produktov mobility Honda s využitím doterajších poznatkov spoločnosti a múdrejších automobilov vďaka rozvoju inteligentných technológií. 

Elektromobily Honda, ktoré vzniknú na základe tohto prístupu k vývoju a budú obsahovať špecializovanú architektúru EV, ponúknu nasledujúcich päť základných hodnôt: 

1) Umelecký dizajn, ktorý rezonuje

2) Systém AD/ADAS, ktorý zaisťuje bezpečnosť a pokoj

3) „Priestor“ pre ľudí, ktorý umožňuje internet vecí a pripojené technológie  

4) Radosť z jazdy a z pocitu jednoty s vozidlom 

5) Vynikajúci výkon elektrickej energie

 

■ Päť základných hodnôt 

1) Umelecký dizajn, ktorý rezonuje:

Konceptom dizajnu je „Umenie rezonancie.“ V rámci témy „rezonancia so životným prostredím, spoločnosťou a používateľmi“ ponúkne spoločnosť Honda produkty udržateľnej mobility, ktoré budú rezonovať u ľudí, ktorí ich vidia, a rozšíria možnosti každodenného života ľudí.

2) Systém AD/ADAS, ktorý zaisťuje bezpečnosť a pokoj:

V roku 2021 spoločnosť Honda zaviedla do praxe automatizovanú jazdu 3. úrovne uvedením úplne nového modelu Legend vybaveného systémom Honda SENSING Elite, ktorý zahŕňa pokročilú technológiu s kvalifikáciou na automatizovanú jazdu 3. úrovne (podmienená automatizovaná jazda v obmedzenej oblasti). Aby mohla spoločnosť Honda ponúknuť viacerým zákazníkom na celom svete technológie automatizovanej jazdy, ktoré akumulovala, bude rad Honda 0 Series vybavený systémom ADAS (pokročilý systém podpory riadenia), ktorý využíva technológie Honda SENSING Elite. 

 Okrem toho budú v druhej polovici 20. rokov 21. storočia modely Honda 0 Series vybavené systémom AD (automatická jazda) a budú sa ponúkať ako cenovo dostupnejšie elektrické vozidlá s viacerými funkciami automatickej jazdy.

 Tento systém AD sa vyvíja na základe bezpečnostného konceptu spoločnoti Honda „zameraného na človeka.“ Bude ponúkať ďalšie pokročilé technológie umelej inteligencie, snímania, rozpoznávania/rozhodovania a monitorovania vodiča, aby dokázal prirodzenejšie a presnejšie predpovedať riziká podobne človeku, vďaka čomu bude možné ponúkať funkcie automatizovanej jazdy, na ktoré sa môžu ľudia bezpečne spoľahnúť. Takéto pokročilé technológie AD zvýšia počet situácií, v ktorých sa bude môcť automatizovaná jazda používať na rýchlostných cestách, a niektoré funkcie bez potreby používania rúk, ktoré aktuálne dostupné len na rýchlostných cestách, budú dostupné aj na bežných cestách. 

3) Nová hodnota, ako „priestor“ pre ľudí, ktorú umožňuje internet vecí (IoT) a pridružené technológie:

Prostredníctvom IoT a pridružených technológií centrovaných na originálnom operačnom systéme vozidla Honda ponúknu modely Honda 0 Series hodnotu „zábava z jazdy, zábava z používania a zábava z pripojenia.“ S využitím UI a veľkých dát rozpozná vozidlo preferencie používateľa, napríklad hudbu, ale aj správanie vodiča a zvyklosti pri šoférovaní, a bude predkladať rôzne návrhy. Okrem toho bude vozidlo poskytovať informácie o okolití a navigáciu pre „posledný kilometer“ do konečného cieľa, ktorý musia používatelia prejsť sami, keď vystúpia z vozidla. Vozidlo bude ponúkať hodnotu, ako keby rozumelo pocitom používateľa. Čím viac človek svoje vozidlo používa, tým si s ním bude bližší, vďaka čomu ponúkne auto „zábavu z pripojenia“ v rôznych situáciách každodenného života ľudí.

4) Radosť z jazdy a z pocitu jednoty s vozidlom

S originálnymi technológiami elektrifikácie a dynamiky značky Honda ponúknu modely radu Honda 0 Series radosť z jazdy novej éry, povznášajúci pocit zo športovej jazdy a pocitu jednoty vodiča s vozidlom po psychickej aj fyzickej stránke. Navyše, kombinovaním štýlu s nízkou výškou radu 0 Series s plnou škálou aerodynamických technológií osvedčených značkou Honda v motoristických športoch, bude dynamický a aerodynamický výkon zladený na tej najvyššej úrovni. 

5) Vynikajúci výkon elektrickej energie 

Na základe elektrifikačnej technológie, ktorú spoločnosť Honda akumulovala pri vývoji hybridných vozidiel a v ďalších oblastiach, modelový rad sleduje dosahovanie vysokej energetickej účinnosti. Konkrétne, modely radu Honda 0 Series budú vybavené e-Axles*2 s vynikajúcou účinnosťou premeny energie a usporiadaním, sady ľahkých akumulátorov s vysokou hustotou a vynikajúci aerodynamický výkon, ktoré sa zameriavajú na dostatočný dojazd pri minimalizácii kapacity akumulátorov vo vozidle. 

V rámci riešenia obáv o „dobe nabíjania“ a „degradácii batérie,“ ktoré sú výzvami pri popularizácii elektromobilov, budú modely radu Honda 0 Series ponúkať bezstresové nabíjanie a výkon batérie bez stresu, ktorý minimalizuje degradáciu v priebehu mnohých rokov používania. Pre modely radu 0 Series, ktoré budú uvedené na trh v druhej polovici 20. rokov sa rýchle nabíjanie z 15 % na 80 % skráti približne na 10–15 minút. Medzitým sa spoločnosť Honda snaží obmedziť degradáciu kapacity batérie (pre dojazd) na menej ako 10 % po 10 rokoch používania, a to pomocou technológie riadenia akumulátorového systému zdokonalenej na základe obrovského množstva jazdných údajov z viac ako 1 milióna elektrifikovaných vozidiel Honda.

*2 Systém, ktorý pozostáva z motora, invertora a prevodovky, a mení elektrickú energiu na jazdnú silu.

■ Koncepčné modely, ktoré reprezentujú rad Honda 0 Series – Saloon a Space-Hub 

<Saloon>

Saloon je kľúčovým koncepčným modelom radu Honda 0 Series, ktorý stelesňuje prístup „tenké, ľahké a múdre.“ Špecializovaná architektúra EV rozširuje stupeň voľnosti v dizajne a pozdvihuje koncepciu M/M v ére elektromobilov. Nízky športový štýl, ktorým sa Saloon na prvý pohľad odlišuje od ostatných elektromobilov, prináša fascinujúci dizajn aj vnútorný priestor, ktorý je priestrannejší, než si dokážete predstaviť na základe vonkajšieho vzhľadu. Prístrojová doska okrem toho ponúka rozhranie človek-stroj (HMI), ktoré umožňuje jednoduché a intuitívne ovládanie, čím uplatňuje prepracované a bezproblémové používateľské rozhranie (UI). Vďaka úžasnej viditeľnosti a intuitívnemu UI sa Saloon snaží poskytovať zábavný zážitok z jazdy, ktorý rezonuje s vnímavosťou vodiča. 

Vďaka použitiu systému elektronického riadenia a ďalšiemu zdokonaleniu systému riadenia pohybu vrátane kontroly polohy, ktoré spoločnosť Honda získala vďaka vývoju originálnych robotických technológií, sa Saloon snaží realizovať riadenie podľa vôle vodiča v rôznych jazdných situáciách. Ako kľúčový model radu Honda 0 Series nasleduje Saloon čistú „radosť z jazdy“ v ére elektromobilov. Okrem toho, Saloon je vyvíjaný ako jedinečný model, ktorý vrátane použitia udržateľných materiálov v interiéri a exteriéri rezonuje s používateľmi a prírodným prostredím.

<Space-Hub>

V rámci spoločného dizajnového jazyka radu Honda 0 Series bol Space-Hub vyvinutý s ohľadom na tému „rozširovania každodenného života ľudí.“ Vďaka priestrannej kabíne a vynikajúcej viditeľnosti na základe vývojového prístupu „tenké, ľahké a múdre“ ponúka Space-Hub flexibilný priestor, ktorý sa okamžite prispôsobí predstavám používateľov, a stáva sa centrom, ktoré spája ľudí s ľuďmi, ľudí so spoločnosťou a vytvára vzájomnú rezonanciu.

Aktuálny „znak H“ má dlhú históriu, ktorá siaha do roku 1981, kedy bola inovovaná predchádzajúca verzia. Na oslavu vývoja novej generácie EV sa Honda rozhodla navrhnúť nový znak H, ktorý predstavuje automobily Honda, aby vyjadrila odhodlanie spoločnosti pokračovať v transformácii, ako aj firemný postoj spoločnosti Honda, ktoré prekračujú pôvod spoločnosti Honda a neustále sa usilujú o nové výzvy a pokroky. Výraz tohto dizajnu, ako dve napriamené ruky, predstavujú záväzok spoločnosti Honda rozširovať možnosti mobility a úprimne slúžiť potrebám používateľov elektromobilov Honda. Tento nový znak H sa bude používať na EV Honda novej generácie, vrátane modelov radu Honda 0 Series.