Tipy, ako jazdiť s hybridom čo najúspornejšie

Full hybridné pohonné jednotky spoločnosti Honda už dnes patria medzi najdômyselnejšie a najúspornejšie a pomáhajú vodičom šetriť palivo a prevádzkové náklady pri optimálnom výkone.

Maximálna efektivita vášho vozidla však nezávisí len od toho, čo sa skrýva pod kapotou.

Na celkovú efektivitu má vplyv aj to, ako s vozidlom jazdíte. Veľký význam má správny spôsob jazdy – tu nájdete niekoľko jednoduchých rád zameraných na jazdu s hybridným pohonom až po správne nastavenie vozidla.

Nižšie si povieme niekoľko jednoduchých a praktických rád a postupov na dosiahnutie úspornej jazdy, aby ste mohli svoj full hybridný model Honda využívať čo najlepšie.

Pohľad zozadu na model Honda Jazz Hybrid zaparkovaný pred kaviarňou

1. Trasu si naplánujte 

Ak na okamih zabudneme na vplyv vodiča, môže spotrebu paliva vozidla významne ovplyvniť trasa a denná doba jazdy. Pri dosahovaní tej najlepšej úspory paliva môžu pomôcť veci ako plánovanie trasy po hlavných cestách s kvalitným povrchom alebo jazda mimo dopravnej špičky.

Detail zadnej pneumatiky

2. Vozidlo pripravte na jazdu 

Pravidelne kontrolujte stav pneumatík svojho vozidla Honda e:HEV Hybrid. Nahustenie pneumatík na správny tlak zabezpečí tú najefektívnejšiu jazdu vozidla. Správne hodnoty tlaku vzduchu sú uvedené v používateľskej príručke k vozidlu alebo ich nájdete pri dverách vodiča alebo na vnútornej strane veka palivovej nádrže. Tlak vzduchu v pneumatikách treba kontrolovať, keď sú pneumatiky studené. Ak je to možné, snažte sa nerobiť zo svojho vozidla sklad. Nenechávajte v ňom veci každodennej potreby, ako je kočík, strešný nosič alebo strešný box, ak ich nepoužívate.

Bočný pohľad na zaparkovaný model Honda Jazz a na ženu otvárajúcu dvere

3. Vyhraďte si dostatok času 

Nikto nemá rád zhon a to isté platí aj pre riadenie vozidla. Ak si na cestu vyhradíte dostatok času, pravdepodobne sa nebudete ponáhľať, a preto ani nespotrebujete také množstvo paliva.  

Detailný záber na ženu v pozerajúcu sa von otvoreným oknom vozidla

4. Otvoriť či zatvoriť okná?

Zvyšujú otvorené okná vozidla aerodynamický odpor, a tým aj spotrebu vozidla? Na základe skúseností majstra v úspornej jazde to nie je pravda. Fergal McGrath prejazdil v roku 2015 so štandardným modelom Honda Civic Tourer 1,6 i-DTEC všetkých 24 krajín Európskej únie a dosiahol priemernú spotrebu paliva 2,34 l/100 km, čo predstavuje nový svetový rekord zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov. Najazdil takmer 13 500 kilometrov po celej EÚ pri teplotách až do 40 °C a zistil, že najúčinnejšou technikou vetrania nebolo používanie klimatizácie, ale pootvorené okná. Úplne vám však rozumieme, ak naopak dávate prednosť pohodliu klimatizácie!

Detailný záber na ukazovateľ úspornej jazdy

5. Tri displeje, ktoré vám pomáhajú efektívne riadiť hybridné vozidlo Honda

Vedeli ste, že vaše vozidlo Honda e:HEV Hybrid obsahuje tri praktické funkcie, ktoré vám pomôžu v reálnom čase získať prehľad o štýle jazdy?  Prvý z nich je palubný počítač, ktorý dokáže zobrazovať spotrebu paliva v reálnom čase alebo priemernú spotrebu paliva každej jazdy. Prístup do palubného počítača zaisťuje informačné rozhranie vodiča, ktoré sa ovláda dvoma praktickými tlačidlami na volante. Model Honda e:HEV Hybrid prináša aj ukazovateľ úspornej jazdy. Ide o jednoduchú grafiku, ktorá zobrazuje ikonu vozidla v kruhu. Čím bližšie udržiavate ikonu k stredu kruhu, tým je vaša jazda plynulejšia a efektívnejšia. A po skončení jazdy a vypnutí motora sa na prístrojovom paneli zobrazí hodnotenie cyklu jazdy v podobe niekoľkých symbolov listov. Ak sa zobrazí viac listov, viete, že znižujete spotrebu paliva.

Detailný záber na muža sediaceho za volantom

6. Jazdite čo najplynulejšie

Tajomstvo, rovnako ako v prípade bežného vozidla Honda, spočíva v tom, ako vozidlo Honda e:HEV Hybrid využiť čo najúčinnejšie: jazdite a zrýchľujte plynule. Pedál plynu zošľapujte plynule a praxou overené pravidlo znie: nikdy nejazdiť na plný plyn, radšej naberať rýchlosť plynule a stabilne. Používajte informačné displeje (popísané vyššie), ktoré vám pomôžu dosiahnuť čo najväčšiu plynulosti jazdy.

Detailný záber na spínač ekonomického režimu jazdy ECON

7. Používajte ekonomický režim jazdy ECON

Model Honda e:HEV Hybrid ponúka tri jazdné režimy: elektrický, hybridný a režim motora. Systém automaticky prepína medzi týmito režimami. Efektivitu pomáha maximalizovať ekonomický režim ECON. Vďaka tomu je vaše vozidlo Honda e:HEV Hybrid najefektívnejšie – úpravou spôsobu odozvy motora na plynový pedál a fungovania systému automatickej klimatizácie.  

Detailný záber na muža sediaceho za volantom

8. Pádla pre nastavenie úrovne rekuperácie

Pádlo pre ovládanie úrovne rekuperácie je umiestnené za volantom a vodič naň nemá priamy výhľad. Táto užitočná funkcia umožňuje ovládať úroveň spomaľovania pri uvoľňení plynového pedála úpravou účinku rekuperačného brzdenia. Použitím pádla do koncovej polohy dosiahnete účinné spomalenie bez toho, aby ste museli používať brzdy. Súčasne tým dobíjate akumulátor hybridného systému.

K dispozícii len pri modeli CR-V Hybrid

Honda Jazz a Honda Crosstar počas jazdy vedľa seba

9. Majte oči otvorené 

Keď budete pozorní a budete sledovať potenciálne nebezpečenstvá a predvídať zámery ostatných účastníkov premávky, dosiahnete za volantom vyššiu efektivitu aj bezpečnosť. Pozerajte sa dopredu, sledujte cestu a snažte sa čo najviac predvídať a udržiavať dynamiku jazdy.