Najlepšie európske krajiny pre hybridné a elektrické vozidlá

Holandsko sa podľa údajov vyhľadávača Google zaujíma o hybridné a elektrické vozidlá viac než ktorákoľvek iná krajina v Európe.

Prieskum sa zameral na údaje z vyhľadávačov, aby zistil, koľko ľudí hľadá výrazy týkajúce sa elektromobilov a hybridov. Hoci prvé miesta v rebríčku celkového počtu vyhľadávaní obsadilo Nemecko a Francúzsko, pri porovnaní celkového počtu vyhľadávaní s počtom obyvateľov sa na prvé miesto dostalo Holandsko. 

V celej Európe sme v uplynulom roku zaznamenali viac než 600 000 vyhľadávaní výrazov „hybridné vozidlo“ a „elektromobil“.

Vzostup hybridných a elektrických vozidiel v Európe

Európa je jedným zo svetových lídrov v podpore hybridných a elektrických vozidiel.

V roku 2020 sa v Európe predalo približne 1 365 000 elektromobilov a hybridov. Len vo Veľkej Británii došlo k medziročnému nárastu predaja elektromobilov o 180 %.

Do roku 2040 bude vo Francúzsku zakázaný predaj automobilov so vznetovými a zážihovými motormi, čo podporuje niekoľko významných právnych predpisov EÚ vrátane stimulačného balíčka v hodnote 750 miliárd eur. EÚ prisľúbila 20 miliárd eur na podporu predaja ekologických vozidiel a do roku 2025 bude inštalovaných 1 milión nabíjacích staníc pre elektromobily a vozidlá na vodíkový pohon.

EÚ prisľúbila 20 miliárd eur na podporu predaja ekologických vozidiel a do roku 2025 bude inštalovaných 1 milión nabíjacích staníc pre elektromobily a vozidlá na vodíkový pohon.

Európa má aj naďalej veľký záujem zvýšiť počet elektromobilov na svojich cestách, pretože sa usiluje o znižovanie emisií CO2.

Ako sme to vyriešili?

Do výskumu bolo zahrnutých celkom 18 krajín. Mesačné údaje o vyhľadávaní vysoko frekventovaných výrazov „elektromobil“ a „hybridný automobil“ na internete sme lokalizovali pre jednotlivé krajiny a analyzovali od júla 2016.

5 európskych krajín s najväčším záujmom o hybridné a elektrické vozidlá

Aby sme získali presnejšiu predstavu o tom, v ktorých krajinách je o elektromobily a hybridy najväčší záujem, vyhodnotili sme údaje tak, aby zobrazovali mesačné vyhľadávanie v jednotlivých krajinách v závislosti od počtu obyvateľov.

Získali sme tak údaj o počte vyhľadávaní na 1000 osôb, ktorý sme použili na určenie prvých piatich krajín. Regióny s najväčším počtom kombinovaných mesačných vyhľadávaní elektrických a hybridných automobilov sú Škandinávia a západná Európa. Nižšie uvádzame krajiny s najväčším počtom vyhľadávaní podľa počtu obyvateľov.

1. Holandsko

Na prvom mieste rebríčka je Holandsko, kde mesačný počet vyhľadávaní elektromobilov dosiahol úctyhodných 40 500, zatiaľ čo počet vyhľadávaní hybridov je 12 100.

Holandsko má fantastickú infraštruktúru pre elektromobily a najväčší počet nabíjacích staníc v Európe. Vláda navyše ponúka majiteľom elektromobilov daňové úľavy, dotácie a stimuly.

Môže to byť jedným z dôvodov, prečo majú taký vysoký počet registrácií elektromobilov – v roku 2020 malo 25 % všetkých novo registrovaných vozidiel elektrický alebo hybridný pohon.

2. Švédsko

Druhý najvyšší počet vyhľadávaní elektrických a hybridných vozidiel je vo Švédsku – celkovo je to 30 000.

To zodpovedá záujmu obyvateľov Škandinávie o elektromobily, ktorý od marca 2020 neustále rastie.

Medzi stimuly švédskej vlády patria daňové úľavy a zľava 60 000 švédskych korún (6 000 eur) na elektromobily. Tento trend podporuje 12 556 nabíjacích staníc, čo naznačuje, že rozšíreniu elektrických a hybridných vozidiel môžu napomôcť investície do infraštruktúry.

3. Dánsko

Na treťom mieste je Dánsko, v ktorom sa mesačne vyhľadáva 15 700 elektromobilov a hybridov, čo predstavuje pomer 2,71 na 1000 obyvateľov.

Obrovské investície krajiny do elektrickej infraštruktúry – v súčasnosti je tu približne 3 000 verejných nabíjacích staníc – sú jasným dôkazom toho, že sa Dánsko zameriava na elektromobily. Vodiči, ktorí sa rozhodnú pre elektromobil, získajú aj daňovú úľavu.

Dánska vláda sa usiluje o to, aby do roku 2030 jazdilo po miestnych cestách 775 000 elektromobilov.

4. Nórsko

Na štvrtom mieste zoznamu sa umiestnilo Nórsko, čo je ďalším dôkazom dominantného postavenia Škandinávie na trhu s elektromobilmi.

Nórska vláda ponúka majiteľom elektromobilov oslobodenie od dane z nákupu a DPH. Vodiči elektromobilov a hybridných vozidiel majú tiež k dispozícii bezplatné parkovanie na vybraných miestach, nulové mýto, bezplatný prístup na trajekty a možnosť využívať pruhy pre autobusy – to znie celkom lákavo.

5. Francúzsko

Na piatom mieste je Francúzsko, v ktorom celkový počet mesačných vyhľadávaní elektrických a hybridných vozidiel dosiahol hodnotu 114 500. V celej krajine je vyše 45 000 nabíjacích staníc pre elektromobily a pri nákupe nového vozidla sa ponúka prémia až 12 000 eur za vlastníctvo elektromobilu a aj daňová úľava.

Francúzska vláda do roku 2040 zakáže predaj nových vozidiel so zážihovým alebo vznetovým motorom, preto možno predpokladať, že záujem o elektromobily a hybridy bude aj naďalej rásť.

10 najlepších európskych krajín zoradených podľa miery vyhľadávania hybridných a elektrických automobilov

Nižšie uvedené údaje zahŕňajú 10 krajín s najväčším počtom mesačných vyhľadávaní elektrických a hybridných automobilov. Zoradili sme ich podľa pomeru k počtu obyvateľov danej krajiny.

Poradie
Krajina
Celkový počet vyhľadávaní
Počet vyhľadávaní na 1 000 obyvateľov

1

Holandsko

52 600

3,07

2

Švédsko

30 000

2,97

3

Dánsko

15 700

2,71

4

Nórsko

10 490

1,93

5

Francúzsko

114 500

1,75

6

Švajčiarsko

14 130

1,63

7

Nemecko

123 600

1,48

8

Belgicko

16 200

1,40

9

Spojené kráľovstvo

82 700

1,22

10

Taliansko

67 600

1,12

Očakáva sa, že s pribúdajúcim počtom nabíjacích staníc a dostupných modelov v Európe aj mimo nej bude tento počet naďalej stúpať.

Spoločnosť Honda sa zaviazala znižovať emisie uhlíka a podporovať hybridné a elektrické vozidlá na celom svete. Náš nový európsky rad vozidiel bude do roku 2022 len elektrický alebo hybridný.