Čo sú to nízkoemisné zóny?

V celej Európe sa stovky veľkých miest rozhodli podporiť čistejšie ovzdušie. Ich cieľom je znížiť miestne znečistenie obmedzením vozidiel s vysokými emisiami – zvyčajne ide o staršie vozidlá so vznetovými motormi a ťažké nákladné vozidlá – zákazom alebo spoplatnením ich používania.

V závislosti od toho, v ktorej krajine sa nachádzate, sa môžu tieto oblasti nazývať rôzne: zóny ultranízkych emisií (ULEZ), zóny čistého ovzdušia, nízkoemisné zóny (LEZ) alebo zóny Crit’Air.

Mnohé zóny používajú rozpoznávanie EČV na identifikáciu vozidiel, inde sa využívajú nálepky na čelnom skle. Aby ste sa vyhli neočakávaným poplatkom, je dôležité uvedomiť si, aké systémy jednotlivé krajiny využívajú na dohľad nad svojimi zónami LEZ.

parížska zóna crit air

Čo znamená zóna Crit'Air?

Zóny Crit'Air, ktoré sa nachádzajú iba vo Francúzsku, sú nízkoemisné zóny obmedzujúce typy vozidiel, ktoré sa v nich môžu pohybovať. Zóny Crit'Air nájdete v Paríži, Lyone, Grenobli a Štrasburgu.

Využíva sa 6 úrovní certifikácie Crit'Air (od 0 do 5), do ktorých sa vozidlá radia v závislosti od úrovne produkovaných emisií. V zónach Crit'Air môžu platiť obmedzenia, ktoré určujú, kam môžete ísť v závislosti od stupňa, do ktorého vaše vozidlo patrí. Pre staršie vozidlá s vysokou úrovňou emisií nie je certifikácia k dispozícii, preto majú do týchto oblastí vjazd zakázaný.

Čo znamená zóna Clean Air Zone?

Zóny čistého ovzdušia sú podobné nízkoemisným zónam a využívajú sa v Spojenom kráľovstve. Boli zriadené v oblastiach, v ktorých znečistenie ovzdušia prekračuje limit stanovený európskymi právnymi predpismi.

Najvyššie poplatky sa týkajú vozidiel, ktoré nespĺňajú emisné normy Euro 6 (napríklad so starými vznetovými motormi) a produkujú vysoké množstvo škodlivín.

Čo je to zóna s ultra nízkymi emisiami (ULEZ)?

Zóna s ultra nízkymi emisiami (ULEZ) sa v súčasnosti nachádza len v Londýne. Zóna s ultra nízkymi emisiami, ktorá platí nepretržite (okrem Štedrého dňa), sa rozkladá na celom území medzi severnými a južnými cestami mestského okruhu.

Ak vaše vozidlo nespĺňa emisné požiadavky, zaplatíte za vjazd do zóny ULEZ £12,50. Hybridy a elektromobily, ktoré tieto normy spĺňajú, poplatok platiť nemusia.

Aké vozidlá majú v nízkoemisných zónach výnimku?

Elektromobily sú od poplatkov za nízkoemisné zóny oslobodené. Hybridy so zážihovými motormi musia spĺňať normu Euro 4 a hybridy so vznetovými motormi musia spĺňať normu Euro 6, aby mohli v týchto zónach jazdiť.

Vo všeobecnosti sa toto obmedzenie najviac dotýka starších vozidiel, ktoré nemusia zodpovedať európskym normám. Na väčšie vozidlá, ako sú dodávky a nákladné vozidlá, sa zvyčajne vzťahujú vyššie poplatky.

Kde sa nachádzajú nízkoemisné zóny?

V Európe existujú stovky nízkoemisných zón, ktoré sa nachádzajú v mnohých krajinách.

Každý región má vlastné pravidlá, ktoré treba dodržiavať:

Rakúsko – v štyroch rakúskych mestách vrátane Viedne platia obmedzenia na používanie niektorých nákladných vozidiel.

Belgicko – v Belgicku sa nízkoemisné zóny nazývajú aj „Zones de Basse Émissions“ a nachádzajú sa v Bruseli a Antverpách, pričom používanie vozidiel so vznetovými motormi sa v nich obmedzuje na vozidlá registrované pred rokom 2011.

Dánsko – nízkoemisné zóny sa nachádzajú v Kodani, Frederiksbergu, Aalborgu, Odense a Århuse. Nákladné vozidlá, autobusy a dodávky so vznetovými motormi musia mať pri vjazde do nízkoemisných zón namontovaný filter výfukových plynov.

Francúzsko – na jazdu vo francúzskych nízkoemisných zónach budete potrebovať certifikačnú nálepku Crit’Air.

Nemecko – ako jedna z prvých krajín zaviedlo Nemecko nízkoemisné zóny „Umweltzone“ a v každej z nich platia obmedzenia pre vozidlá so vznetovými a zážihovými motormi. Aby ste sa vyhli pokute, budete potrebovať nálepku, ktorá vám umožní jazdu v týchto zónach.

Taliansko – oblasť „Zona a traffico limitato“ určuje, kde môžete jazdiť, nesúvisí však priamo s úrovňou emisií. Cieľom týchto pravidiel je obmedziť dopravu v okolí miest a známych pamiatok.

Holandsko – tu nájdete zóny „milieuzones“, ktoré obmedzujú používanie vozidiel so vznetovými motormi vyrobených pred rokom 2001. Nízkoemisné zóny nájdete v Amsterdame, Rotterdame, Arnheme, Maastrichte a Utrechte.

Portugalsko – ak jazdíte autom po Lisabone, môžete sa do centra dostať iba s vozidlom registrovaným po roku 2000. Ak jazdíte po jeho okolí, musí byť vaše vozidlo uvedené do prevádzky po roku 1997.

Španielsko – v Barcelone sa nachádza oblasť „zona de baja emission“, v rámci ktorej sa do veľkej časti mesta nedostanú vozidlá so vznetovými motormi vyrobené pred rokom 2006 a vozidlá so zážihovými motormi vyrobené pred rokom 2000.

Švédsko – nízkoemisné zóny, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v ôsmich mestách, obmedzujú vjazd nákladných vozidiel a autobusov. Existujú pravidlá na vjazd automobilov do niektorých častí Štokholmu.

Spojené kráľovstvo – Veľký Londýn má svoju vlastnú nízkoemisnú zónu a v centre sa navyše nachádza zóna s ultra nízkymi emisiami. Zóny čistého ovzdušia majú aj ďalšie mestá a každý rok pribúdajú ďalšie, napríklad zóna v meste Bath, oblasť veľkého Manchestru alebo Portsmouth.

Ako si poradiť s nízkoemisnými zónami

Počet nízkoemisných zón v Európe rastie, preto je dobré si pred jazdou do niektorého z veľkých európskych miest zistiť aktuálne informácie.

Ak sa obávate poplatku za vjazd do nízkoemisnej zóny, overte si, či vaše vozidlo spĺňa príslušné emisné normy Euro, a to aj v prípade, že používate hybridné vozidlo.

Pokiaľ ich vaše vozidlo nespĺňa, môžete si naplánovať trasu, ktorá povedie mimo zóny, alebo zaparkovať mimo zóny a využiť verejnú dopravu.

Od poplatkov je oslobodená väčšina elektromobilov.