Sprievodca výstražnými kontrolkami a symbolmi na prístrojovej doske Honda

Všetci sme to už zažili – na prístrojovej doske sa zrazu rozsvieti žltá alebo červená kontrolka a my sa v duchu pýtame: „Čo to asi znamená?“

Ak si nie ste istí, čo určitý výstražný symbol znamená, nezúfajte – sme tu, aby sme vám vysvetlili všetky symboly na prístrojovej doske, ktoré potrebujete poznať. Tieto symboly sa zobrazujú vo väčšine vozidiel Honda, vrátane najnovších modelov Honda Civic, Honda CR-V, Honda e, Honda Jazz a Honda HR-V.

Význam farieb sa zhoduje so semaforom: 

Zelená výstražná kontrolka – tieto výstražné kontrolky sú len informačné, informujú napríklad o zapnutí systému.

Žltý výstražný symbol – keď sa rozsvieti takáto kontrolka, vyžaduje sa zásah. Pokiaľ ide o problém, na ktorý sa musí pozrieť odborník, je najvyšší čas objednať sa do servisu.

Červená výstražná kontrolka – keď sa na prístrojovej doske rozsvieti červená kontrolka, mali by ste zastaviť hneď, ako to bude bezpečné.

Červené výstražné kontrolky a symboly na prístrojovej doske

Výstražná kontrolka ABS

Kontrolka ABS

Ak svieti kontrolka protiblokovacieho brzdového systému (ABS), znamená to, že protiblokovací brzdový systém nefunguje správne. Ak táto kontrolka svieti, nemali by ste pokračovať v jazde, pretože pri prudkom brzdení hrozí nebezpečenstvo šmyku.

Kontrolka systému automatického podržania bŕzd

Systém automatického podržania bŕzd Brake Hold je zapnutý, môže byť však mimo prevádzky. Podrobnosti nájdete v časti „Kontrolka automatického podržania bŕzd“.

Výstražná kontrolka akumulátora

Akumulátor a systém nabíjania

Každé vozidlo obsahuje akumulátor, či už máte model Honda Jazz so zážihovým motorom, alebo úplne elektrický model Honda e. Ak sa rozsvieti výstražná kontrolka akumulátora, môže to znamenať, že sa životnosť akumulátora vozidla blíži ku koncu. Mali by ste si ho nechať čo najskôr skontrolovať.

Symbol elektrického posilňovača riadenia

Systém elektrického posilňovača riadenia

Táto výstražná kontrolka sa rozsvieti, ak má vozidlo problém s posilňovačom riadenia. Môže to znamenať problém s čerpadlom alebo únik jeho kvapaliny – rozhodne nechajte vozidlo skontrolovať v servise.

Symbol chladenia motora

Systém chladenia motora

Ak sa zobrazí tento výstražný symbol, môže to znamenať, že je málo chladiacej kvapaliny alebo došlo k zablokovaniu, ktoré môže spôsobiť prehriatie. Len čo je to bezpečné, zastavte vozidlo, vyhľadajte nádržku chladiacej kvapaliny v priestore motora a skontrolujte jej množstvo.

Kontrolka motorového oleja

Tlak motorového oleja

Keď sa rozsvieti táto kontrolka, mali by ste vypnúť motor vozidla a skontrolovať hladinu oleja (ak si nie ste istí, ako postupovať, podrobný návod nájdete v príručke k vozidlu). Ak je hladina oleja nižšia než minimálna, je potrebné olej doplniť.

Tlak oleja s výkričníkom

Tlak motorového oleja (s výkričníkom)

Ak sa pri zapnutom motore rozsvieti nádobka na olej s výkričníkom, prenechajte kontrolu hladinu oleja odborníkovi.

Varovný symbol otvorených dverí

Otvorené dvere

Ak sa tento symbol zobrazí za jazdy, mali by ste čo najskôr zastaviť, pretože to znamená, že sú otvorené dvere.

Symbol parkovacej brzdy alebo ručnej brzdy

Kontrolka parkovacej brzdy (ručnej brzdy) a brzdového systému

Pri zastavení: Je zatiahnutá parkovacia brzda. Ak zastavíte, kontrolka po 30 sekundách zhasne.

Počas jazdy: Ak sa rozsvieti počas jazdy, okamžite zastavte, pretože to môže spôsobiť nedostatok brzdovej kvapaliny alebo problém v brzdovom systéme.

Symbol bezpečnostného pásu

Bezpečnostné pásy

Tento výstražný symbol pripomína vodičovi aj spolujazdcovi, aby si počas jazdy zapol bezpečnostný pás.

Kontrolka doplnkového bezpečnostného systému

Doplnkový bezpečnostný systém

Výstražná kontrolka SRS sa rozsvieti, ak bol deaktivovaný airbag. Tomuto treba venovať pozornosť čo najskôr, pretože to znamená, že sa airbagy v prípade potreby neaktivujú.

Žlté výstražné kontrolky a symboly na prístrojovej doske

Symbol adaptívnych tlmičov

Kontrolka systému adaptívnych tlmičov

Ak sa rozsvieti táto kontrolka, môže to znamenať poruchu odpruženia.

Nastaviteľný obmedzovač rýchlosti

Nastaviteľný obmedzovač rýchlosti

Po stlačení tlačidla nastaviteľného obmedzovača rýchlosti sa rozsvieti táto kontrolka a vozidlo nebude môcť prekročiť danú rýchlosť.

Systém automatického vypnutia pri voľnobehu Start-stop

Kontrolka systému automatického vypnutia pri voľnobehu Start-stop

Ak je vozidlo vybavené systémom štart-stop, ako v prípade modelu Honda CR-V, znamená to, že sa pri voľnobehu vypne motor, aby sa ušetrilo palivo. Ak výstražná kontrolka svieti na zeleno, pracuje funkcia správne. Ak svieti na žlto, zistila sa porucha.

Kontrolka systému pre elimináciu mŕtveho uhla

Systém pre elimináciu mŕtveho uhla

Detekcia objektov v mŕtvom uhle vás upozorní, ak zistí, že sa na niektorej strane vášho vozidla nachádza iné vozidlo. Symbol sa zobrazí v príslušnom spätnom zrkadle a môže sa ozvať aj výstražný signál.

Denné svietenie

Denné svietenie

Svetlá denného svietenia sú dodatočným bezpečnostným prvkom, ktorý zlepšuje viditeľnosť počas dňa. Ich aktiváciu spoznáte podľa tohto symbolu.

Filter pevných častíc naftového motora

Filter pevných častíc naftového motora

Vozidlá so vznetovými motormi sú vybavené filtrami, ktoré zachytávajú škodlivé častice. Ak sa táto kontrolka na palubnej doske rozsvieti, môžete filter regenerovať pri rýchlosti jazdy 60 km/h, až kým kontrolka nezhasne. Ak sa kontrolka zobrazí znova s výkričníkom, bude možno nutné filter vymeniť.

Výstražná kontrolka motora

Výfukový systém motora je vybavený niekoľkými snímačmi. Dôvodov zobrazenia tohto výstražného symbolu môže byť celý rad, a preto treba odviezť vozidlo čo najskôr do servisu.

Upozornenie na nebezpečenstvo kolízie

Upozornenie na nebezpečenstvo kolízie

Tento systém spolupracuje so systémom upozornenia na vybočenie z jazdného pruhu a v prípade zistenia nebezpečenstva začne brzdiť. V tej chvíli sa rozsvieti táto kontrolka.

Nízka hladina paliva

Nízka hladina paliva

Keď sa rozsvieti výstražná kontrolka stavu paliva, upozorňuje vodiča, že je potrebné doplniť palivo. V nádrži ešte zostáva palivo, ale už nie veľa. Kontrolka paliva sa zvyčajne rozsvieti, keď je v nádrži menej než 10 % paliva.

Žeraviace sviečky

Žeraviace sviečky

Táto kontrolka sa používa len vo vozidlách s naftovým motorom. Symbol žeraviacich sviečok, ktoré pomáhajú naštartovať vozidlo za chladného počasia. Ak kontrolka svieti aj počas jazdy, môže byť potrebná ich výmena.

Systém upozornenia na vybočenie z jazdného pruhu

Systém upozornenia na vybočenie z jazdného pruhu

Ak je vozidlo vybavené systémom upozornenia na vybočenie z jazdného pruhu, upozorňuje táto kontrolka vodiča na vybočenie z jazdného pruhu.

Žltá kontrolka parkovacej brzdy

Kontrolka parkovacej brzdy a brzdového systému (žltá)

Kontrolka sa rozsvieti pri probléme so systémom elektrickej parkovacej brzdy. Pokiaľ zostane svietiť, nepoužívajte parkovaciu brzdu (ak musíte zastaviť, pri vozidlách s manuálnou prevodovkou zaraďte rýchlosť, pri vozidlách s automatickou prevodovkou nastavte polohu P).

Kontrolka systému napájania

Kontrolka systému napájania

Signalizuje problém so systémom elektromobilu alebo nabíjacím systémom plug-in hybridu. Nechajte si vozidlo skontrolovať u predajcu.

Kontrolka pripravené na jazdu

Kontrolka pripravené na jazdu

Táto kontrolka sa rozsvieti, keď je vozidlo pripravené na jazdu, napríklad v prípade úplne elektrického modelu Honda e.

Symbol zadného hmlového svetla

Zadné hmlové svetlo

Táto výstražná kontrolka vás informuje o zapnutých zadných hmlových svetlách.

Pripomenutie servisu

Pripomenutie servisu

Ak svieti táto kontrolka, znamená to, že vozidlo má absolvovať bežnú servisnú prehliadku – výmenu oleja a filtra alebo kompletný servis. Rozsah potrebných prác potvrdí servis.

Systém bezkľúčového vstupu a štartovania

Systém bezkľúčového vstupu a štartovania

Ak je vaše vozidlo Honda vybavené systémom bezkľúčového vstupu a štartovania, môže táto kontrolka signalizovať problém so štartovacím systémom pomocou tlačidla.

Upozornenie na tlak vzduchu v pneumatikách

Tlak vzduchu v pneumatikách

Kontrolka tlaku v pneumatikách je bežný výstražný symbol. Signalizuje, že niektorá z pneumatík má nízky tlak. Mali by ste skontrolovať tlak vzduchu vo všetkých pneumatikách – správny tlak vzduchu sa uvádza v príručke.

Stabilizačný systém

Stabilizačný systém

Tento výstražný symbol sa zobrazuje vo všetkých nových vozidlách Honda. Je súčasťou systému, ktorý môže pomôcť zabrániť šmyku vozidla. Ak táto kontrolka svieti, môže to znamenať, že je stabilizačný systém vypnutý alebo sa vyžaduje jeho kontrola.

Hladina kvapaliny do ostrekovačov

Hladina kvapaliny do ostrekovačov

Tento symbol zvyčajne znamená, že by ste mali doplniť kvapalinu do ostrekovačov. Jazda so znečisteným čelným sklom môže byť nebezpečná, preto je dôležité udržiavať hladinu kvapaliny na optimálnej úrovni.

Zelené symboly na prístrojovej doske

Tempomat

Adaptívny tempomat

Táto kontrolka by sa mala zobraziť, keď je zapnutý adaptívny tempomat.

Režim ECON

Režim ECON

Ekonomický režim ECON je nastavený tak, aby bola prevádzka vášho vozidla Honda čo najúspornejšia. Po stlačení tohto tlačidla sa maximalizuje účinnosť vozidla nastavením rôznych prvkov, napríklad klimatizácie.

Kontrolka EV

Kontrolka EV

Rozsvieti sa na niekoľko sekúnd pri zapnutom režime napájania a keď vozidlo poháňa elektromotor, nie spaľovací motor.

Kontrolka režimu EV

Kontrolka režimu EV

Rozsvieti sa v "zapnutom" režime napájania a keď sa vozidlo nachádza v režime EV.

Predné hmlové svetlá

Predné hmlové svetlo

Táto kontrolka sa rozsvieti, keď zapnete predné hmlové svetlá.

Kontrolka zapnutých svetiel

Kontrolka zapnutých svetiel

Tento výstražný symbol sa zobrazí pri zapnutých svetlách. Prestane sa zobrazovať po zhasnutí svetiel.

Smerovka

Smerovka

Pri použití smerovky sa šípka zodpovedajúca vybratému smeru rozsvieti na zeleno. Zvyčajne sa bude navyše ozývať opakujúci sa akustický signál.

Modré symboly na prístrojovej doske

Automatické diaľkové svetlá zapnuté

Kontrolka automatického prepínania diaľkových svetiel

Diaľkové svetlá sa automaticky rozsvietia v prípade zistenia slabých svetelných podmienok.

Diaľkové svetlá zapnuté

Diaľkové svetlá zapnuté

Táto kontrolka vás upozorňuje na zapnuté diaľkové svetlá.