Údržba vášho stroja

S trochou starostlivosti vaša Honda vydrží ešte dlhšie.

Údržba a opravy

Váš predajca značky Honda vám najlepšie poskytne pravidelný servis vašej snehovej frézy. Veľa však môžete urobiť aj vy ako majiteľ, aby ste ju udržiavali v dokonalom (a bezpečnom) prevádzkovom stave.

Pravidelne ju čistite

Trochu čistenia spraví veľa. Nielen v súvislosti so životnosťou a každodennou prevádzkou vášho stroja, ale aj pri zachovaní jeho zostatkovej hodnoty. Stačí ostriekať kryt frézovacieho noža a kolesá záhradnou hadicou a poutierať zvyšok snehovej frézy vlhkou handrou.

Kontrola pred prevádzkou

Pred spustením stroja vždy vykonajte kontrolu. Pred začiatkom práce si pozrite používateľskú príručku a skontrolujte hladinu oleja a stav frézovacieho noža a pritom sa uistite, že sa na ňom nenachádza špina a nečistoty.

Tu je zoznam dôležitých bezpečnostných opatrení:

  • Skôr než začnete vykonávať údržbu alebo opravu, uistite sa, že je motor vypnutý.
  • Nechajte motor úplne vychladnúť.
  • Zabezpečte primerané vetranie pracovného priestoru.
  • Nemanipulujte s ohňom v blízkosti paliva a dielov prichádzajúcich do styku s palivom.

Zhoršenie kvality paliva

Pri správnej údržbe budete svoju snehovú frézu Honda používať bez problémov dlhé roky. Platí to aj pre palivový systém. Kvalita benzínu sa však môže rýchlo zhoršiť, čo spôsobuje problémy pri štartovaní a prevádzke a v niektorých prípadoch to môže viesť k poškodeniu palivového systému. 

Časové obdobie uskladnenia benzínu sa môže líšiť, avšak pri uskladnení stroja odporúčame vyprázdniť nádrž a karburátor. Záruka Honda nepokrýva poškodenie palivového systému ani problémy s výkonom motora, ktoré vzniknú v dôsledku kontaminovaného paliva.

Servisné záznamy

Udržujte servisné záznamy svojho stroja vždy aktuálne a v súlade s plánom údržby. Z dlhodobého hľadiska sa tým znižujú náklady a uchováva sa hodnota stroja. Zabezpečte, aby servis vždy vykonával autorizovaný predajca spoločnosti Honda. Uistite sa o tom, že pri servise a prípadných opravách sú použité originálne náhradné diely Honda.