LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM NA ZAŘÍZENÍ MIIMONITOR

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále jen „EULA“)

NEŽ SI STÁHNETE APLIKACI Z TOHOTO WEBU NEBO SPUSTÍTE JEJÍ STREAMOVÁNÍ Z TOHOTO WEBU, PEČLIVĚ SI PROČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ.

Pro účely těchto podmínek jste „spotřebitelem“, pokud aplikaci používáte jako fyzická osoba pro účely zcela nebo převážně mimo svou obchodní, podnikatelskou, řemeslnou nebo profesní činnost. Jste „firemní zákazník“, pokud aplikaci používáte pro účely související s vaší obchodní činností, podnikáním, řemeslem nebo povoláním. Některé podmínky se na vás a vaše používání vztahují pouze v případě, že jste spotřebitel, a jiné podmínky se na vás a vaše používání vztahují pouze v případě, že jste firemní zákazník, proto si tyto podmínky pečlivě přečtěte.

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem představuje právní dohodu uzavřenou mezi vámi (dále jen „koncový uživatel“ nebo „vy“) a společností Honda Motor Europe Limited (identifikační číslo 857969) se sídlem Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Spojené království (dále jen „Honda“, „my“ nebo „nás“) ve vztahu k předmětu smlouvy:

Software mobilní aplikace Honda Miimo označovaný jako Mii-monitor (včetně služeb, které mohou být prostřednictvím aplikace dostupné) (dále jen souhrnně „aplikace“).

Poskytujeme vám licenci na použití aplikace na základě této smlouvy EULA a s výhradou jakýchkoli pravidel či zásad, které uplatňuje kterýkoli obchod s aplikacemi (dále jen „obchod s aplikacemi“), z něhož koncový uživatel aplikaci stáhl (dále jen „pravidla obchodu s aplikacemi“). Aplikaci vám neprodáváme. Vlastníkem aplikace budeme vždy my.

POŽADAVKY NA OPERAČNÍ SYSTÉM:

TATO APLIKACE VYŽADUJE CHYTRÝ TELEFON S OPERAČNÍM SYSTÉMEM ANDROID NEBO CHYTRÝ TELEFON APPLE S PŘÍSTUPEM K INTERNETU A JEDNU Z 5 NEJNOVĚJŠÍCH HLAVNÍCH VERZÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU ANDROID NEBO JEDNU ZE 4 NEJNOVĚJŠÍCH HLAVNÍCH VERZÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU APPLE. POZOR: TATO APLIKACE JE KOMPATIBILNÍ POUZE S NÁSLEDUJÍCÍMI MODELY ROBOTICKÝCH SEKAČEK HONDA MIIMO:

·        HRM3000 Live

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

JSTE-LI SPOTŘEBITEL, STAŽENÍM APLIKACE Z OBCHODU S APLIKACEMI VYJADŘUJETE SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE, KTERÉ JSOU PRO VÁS ZÁVAZNÉ. PODMÍNKY LICENCE ZAHRNUJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V USTANOVENÍ 6.

JSTE-LI FIREMNÍ ZÁKAZNÍK, STAŽENÍM APLIKACE Z OBCHODU S APLIKACEMI VYJADŘUJETE SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE, KTERÉ JSOU PRO VÁS A VAŠI ORGANIZACI ZÁVAZNÉ. PODMÍNKY LICENCE ZAHRNUJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V USTANOVENÍ 6A.

POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE NESOUHLASÍTE, NEPOSKYTNEME VÁM LICENCI NA APLIKACI A JSTE POVINNI IHNED PROCES STAHOVÁNÍ UKONČIT A APLIKACI SMAZAT.

Tuto smlouvu EULA byste si měli pro pozdější potřeby vytisknout.

SJEDNANÉ PODMÍNKY

1. Potvrzení

1.1 Podmínky této smlouvy EULA platí pro aplikaci a jakékoli služby, které jsou dostupné prostřednictvím aplikace, včetně jejich aktualizací či doplňků. Výjimku tvoří případy, kdy jsou služby poskytovány se samostatnými podmínkami. V takových případech platí příslušné samostatné podmínky.

1.2 Součástí aplikace je následující software s otevřeným zdrojem. Z tohoto důvodu mohou podmínky příslušných licencí k softwaru s otevřeným zdrojem platností převážit některé podmínky této smlouvy EULA.

iOS

NVActivityIndicatorView - https://github.com/ninjaprox/NVActivityIndicatorView

·         Licenční MIT: (https://github.com/ninjaprox/NVActivityIndicatorView/blob/master/LICENSE)

MBProgressHUD - https://github.com/jdg/MBProgressHUD

·         Licenční MIT: (https://github.com/jdg/MBProgressHUD/blob/master/LICENSE)

BellaDatiSDK - https://github.com/BellaDati/iOS-BellaDati-SDK

Firebase - https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk

·         Licenční Apache: https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk/blob/master/LICENSE

IQKeyboardManagerSwift https://github.com/hackiftekhar/IQKeyboardManager

·         Licenční MIT:  https://github.com/hackiftekhar/IQKeyboardManager/blob/master/LICENSE.md

Android

 

Adaptér: RxJava 2 - https://github.com/square/retrofit

·         Licence Apache: https://github.com/square/retrofit/blob/master/LICENSE.txt

Appcompat - https://github.com/androidx-releases/Appcompat

·         Licence Apache: https://github.com/androidx-releases/Appcompat/blob/master/LICENSE

AutoFitTextView: https://github.com/grantland/android-autofittextview

·         Licence Apache: https://github.com/grantland/android-autofittextview/blob/master/LICENSE.txt

ConstraintLayout: https://github.com/androidx/constraintlayout

·         Licence Apache: https://github.com/androidx/constraintlayout/blob/main/LICENSE

Retrofit - https://github.com/square/retrofit

·         Licence Apache: https://github.com/square/retrofit/blob/master/LICENSE.txt

AndroidX Core - https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/core

·         Licence Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

ZXing – https://github.com/zxing/zxing

·         Licence Apache: https://github.com/zxing/zxing/blob/master/LICENSE

Dagger - https://github.com/google/dagger

·         Licence Apache: https://github.com/google/dagger/blob/master/LICENSE.txt

Desugar_jdk_libs – https://github.com/google/desugar_jdk_libs

·         Licence GPL: https://github.com/google/desugar_jdk_libs/blob/master/LICENSE

Firebase – https://github.com/firebase/firebase-android-sdk

·         Licence: https://github.com/firebase/firebase-android-sdk/blob/master/LICENSE

Android Retrosterams - https://github.com/retrostreams/android-retrostreams

·         Licence GPL: https://github.com/retrostreams/android-retrostreams/blob/master/GPL_ClasspathException

AndroidX Legacy - https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/legacy

·         Licence Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

Android X Lifecycle – rozšíření: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/lifecycle/lifecycle-extensions

·         Licence Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

Android X Lifecycle – živá data: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/lifecycle/lifecycle-livedata

·         Licence Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

Android X Lifecycle – ViewModel – SavedState: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/lifecycle/lifecycle-viewmodel-savedstate

·         Licence Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

Android X Lifecycle – ViewModel: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/lifecycle/lifecycle-viewmodel

·         Licence Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

Protokolovací nástroj - https://github.com/orhanobut/logger

·         Licence Apache: https://github.com/orhanobut/logger/blob/master/LICENSE

Zachycovač protokolů - https://github.com/square/okhttp/tree/master/okhttp-logging-interceptor

·         Licence Apache: https://github.com/square/okhttp/blob/master/LICENSE.txt

Material Calendar View – https://github.com/prolificinteractive/material-calendarview

·         Licence MIT: https://github.com/prolificinteractive/material-calendarview/blob/master/LICENSE

Hlavní součásti pro Android - https://github.com/material-components/material-components-android

·         Licence Apache: https://github.com/material-components/material-components-android/blob/master/LICENSE

Navigace Android X – uživatelské rozhraní: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/navigation/navigation-ui

·         Licence Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

Navigace Android X – Fragment: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/navigation/navigation-fragment

·         Licence Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

RxAndroid - https://github.com/ReactiveX/RxAndroid

·         Licence Apache: https://github.com/ReactiveX/RxAndroid/blob/3.x/LICENSE

RxJava - https://github.com/ReactiveX/RxJava

·         Licence Apache: https://github.com/ReactiveX/RxJava/blob/3.x/LICENSE

SimpleXML - https://github.com/shevek/simple-xml

·         Licence Apache: https://github.com/shevek/simple-xml/blob/master/LICENSE.txt

ThreeTen Android Backport – https://github.com/JakeWharton/ThreeTenABP

·         Licence Apache: https://github.com/JakeWharton/ThreeTenABP/blob/trunk/LICENSE.txt

Virtuální joystick Android – https://github.com/controlwear/virtual-joystick-android

·         Licence: https://github.com/controlwear/virtual-joystick-android/blob/master/LICENSE

Integrace ZXing Android – https://github.com/journeyapps/zxing-android-embedded

·         Licence Apache: https://github.com/journeyapps/zxing-android-embedded/blob/master/COPYING

1.3 Tyto podmínky můžeme kdykoli změnit. V takovém případě vás na změnu upozorníme, až budete příště aplikaci spouštět. Nové podmínky se mohou zobrazit na obrazovce a může být nutné si je pročíst a přijmout, abyste mohli pokračovat ve využívání aplikace.

1.4 Příležitostně mohou být vydány prostřednictvím obchodu s aplikacemi aktualizace aplikace. V závislosti na aktualizaci nemusíte být schopni používat aplikaci, pokud nemáte staženou nebo nestreamujete poslední verzi, případně pokud jste nepřijali jakékoli nové podmínky.

1.5 Předpokládá se, že máte souhlas majitele mobilního telefonu či přenosného zařízení, které máte pod kontrolou, ale nevlastníte je, a které je popsáno v ustanovení 2.2 (dále jen „zařízení“), jakož i souhlas se stažením kopie aplikace do zařízení. Vám nebo jim může být vaším nebo jejich poskytovatelem služby přístupu k internetu na zařízení účtován poplatek. V souladu s podmínkami této smlouvy EULA přijímáte odpovědnost za použití aplikace na zařízení nebo ve vztahu k zařízení, bez ohledu na to, zda jste nebo nejste jeho majitelem.

1.6 Naše oznámení o ochraně soukromí najdete zde [https://www.honda.co.uk/lawn-and-garden/useful-links/eu-privacy-policies/mii-monitor.html]. V oznámení o ochraně soukromí vás informujeme, jak zpracováváme vaše osobní údaje ve vztahu k aplikaci. Kromě toho použitím aplikace potvrzujete, že berete na vědomí, že přenosy údajů přes internet nikdy nejsou naprosto soukromé ani bezpečné a že s nimi souhlasíte. Jste srozuměni, že jakoukoli zprávu či informaci, kterou odešlete prostřednictvím aplikace, mohou přečíst nebo zachytit jiné osoby, a to i tehdy, když je ke zprávě připojeno speciální oznámení, že je předmětný přenos šifrovaný.

1.7 Používáním aplikace vyjadřujete souhlas s tím, abychom shromažďovali a používali technické informace z vašeho zařízení a z příslušného softwaru, hardwaru a periferních zařízení s cílem zdokonalovat naše výrobky a poskytovat vám služby. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případě, že k tomu máme příslušný právní základ v souladu se zákony o ochraně osobních údajů.

1.8 Aplikace může obsahovat odkazy na weby nezávislých třetích stran (dále jen „weby třetích stran“). Tyto weby třetích stran nemáme pod kontrolou a neneseme odpovědnost za jejich obsah ani případné zásady ochrany soukromí ani jejich obsah nijak neschvalujeme. Pokud jde o interakci s jakýmikoli weby třetích stran, musíte použít vlastní nezávislý úsudek, mj. i ve vztahu k nákupu či používání jakýchkoli produktů nebo služeb, které mohou být jejich prostřednictvím dostupné.

1.9 Jakákoli slova následující po výrazech včetně, zahrnující, zejména nebo například či po podobných frázích, je třeba vykládat jako ilustrativní příklad a nijak neomezují obecnou platnost předchozích obecných výrazů.

2. Udělení a rozsah licence

2.1 V případě, že se zavážete dodržovat podmínky této smlouvy EULA, udělujeme vám nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k použití aplikace na vašem zařízení, a to s výhradou těchto podmínek a pravidel obchodu s aplikacemi, které jsou do této smlouvy EULA zařazeny formou reference. Všechna ostatní práva si vyhrazujeme.

2.2 Jste-li spotřebitel, můžete aplikaci stáhnout do zařízení a zhlédnout ji, používat či zobrazovat na vašem zařízení pouze pro osobní účely.

2.3 Jste-li firemní zákazník, můžete aplikaci stáhnout do zařízení a zhlédnout ji, používat či zobrazovat na vašem zařízení pouze pro firemní účely.

2.4 Souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakékoliv odpovědnosti vůči vám, zcela nebo zčásti podle vlastního uvážení přerušit poskytování aplikace nebo provést změny aplikace nebo jejích služeb, funkcí nebo rozsahu.

3. Omezení licence

S výjimkou případů výslovně uvedených v této smlouvě EULA nebo případů, které upravuje místní legislativa, se zavazujete, že:

(a) nebudete aplikaci kopírovat,

(b) že nebudete tuto aplikaci pronajímat, sublicencovat, půjčovat, překládat, slučovat, přizpůsobovat, měnit nebo upravovat,

(c) nebudete provádět změny ani modifikace aplikace, ať už celé, nebo její části, ani nepřipustíte, aby byla aplikace nebo kterákoli její část spojena s jinými programy nebo začleněna do jiných programů,

(d) nebudete aplikaci demontovat, dekompilovat, aplikovat na ni postupy reverzního inženýrství ani nebudete vytvářet odvozená díla na základě celé aplikace nebo její části,

(e) bez našeho předchozího písemného souhlasu aplikaci, ať už celou, nebo její část neposkytnete ani jinak nezpřístupníte v žádné formě (včetně objektového nebo zdrojového kódu) žádné osobě,

(f) budete dodržovat veškeré zákony a předpisy týkající se kontroly technologií či exportu, které se vztahují na technologii použitou v aplikaci nebo podporovanou aplikací (dále jen „technologie“).

(Dále jen souhrnně „omezení licence“.)

4. Omezení přijatelného použití

Dále nesmíte:

(a) používat aplikaci protiprávně, pro nezákonné účely ani způsobem, který je v rozporu s touto smlouvou EULA, případně jednat podvodně či zlovolně, například formou neoprávněného přístupu nebo vložením škodlivého kódu, například virů, či škodlivých dat do aplikace nebo jakéhokoli operačního systému,

(b) porušovat práva k duševnímu vlastnictví naše ani třetích osob, pokud jde o vaše použití aplikace (za podmínky, že takové použití není předmětem licence dle této smlouvy EULA),

(c) šířit v souvislosti s používáním aplikace jakékoli materiály, které jsou hanlivé, urážlivé nebo jinak problematické,

(d) používat aplikaci způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit, ohrozit naše systémy či zabezpečení, mít na ně negativní dopad nebo jinak rušit ostatní uživatele,

(e) shromažďovat jakékoli informace nebo jakákoli data z našich systémů, nebo se pokoušet dešifrovat přenosy na servery nebo ze serverů, na kterých běží jakákoli služba dostupná prostřednictvím aplikace.

(Dále souhrnně jen „omezení přijatelného použití“.)

5. Práva duševního vlastnictví

5.1 Berete na vědomí, že veškerá práva k duševnímu vlastnictví týkající se aplikace a technologie, a to kdekoli na světě, patří nám nebo našim poskytovatelům licencí, že práva na aplikaci vám poskytujeme na základě licence (tedy neprodáváme vám je) a že nemáte žádná práva ve vztahu k aplikaci ani technologii jiná než právo používat je v souladu s podmínkami této smlouvy EULA.

5.2 Berete na vědomí, že nemáte právo na přístup ke zdrojovému kódu aplikace.

6. Omezení odpovědnosti

Toto ustanovení 6 se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitel.

 

6.1 Berete na vědomí, že aplikace nebyla vyvinuta, aby splňovala vaše individuální požadavky, a proto je pouze na vás, abyste sami zajistili, že nástroje a funkce aplikace vaše požadavky naplní.

6.2 Aplikaci poskytujeme pouze pro účely domácího a soukromého použití. Zavazujete se, že nebudete aplikaci používat pro žádné účely komerční, obchodní nebo pro účely dalšího prodeje. Neneseme odpovědnost za žádný ušlý zisk, ušlé zakázky, přerušení chodu podnikání ani za ušlé obchodní příležitosti.

6.3 Neseme odpovědnost pouze za ztráty či škody, které vám vzniknou jako předvídatelný výsledek porušení této smlouvy EULA z naší strany nebo v důsledku naší nedbalosti, a to až do limitu uvedeného v ustanovení 6.4, neneseme však odpovědnost za žádné nepředvídatelné ztráty ani škody. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, pokud představuje zřejmý důsledek našeho porušení, nebo pokud jsme o ní vy i my uvažovali v době, kdy jsme uzavírali tuto smlouvu EULA. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody (přímé či nepřímé), které mohou vzniknout v důsledku nedostupnosti aplikace z jakéhokoli důvodu.

6.4 Naše maximální souhrnné ručení na základě této smlouvy EULA nebo ve spojitosti s ní, bez ohledu na to, zda jde o ručení na smluvním, občanskoprávním (včetně nedbalosti) či jiném základě, bude za veškerých okolností omezeno na to, že vám umožníme stáhnout si zdarma další kopii aplikace. Toto omezení se netýká typu ztráty stanoveného v ustanovení 6.5.

6.5 Nic, co tato smlouva EULA obsahuje, neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost za:

(a) smrt nebo újmu na zdraví v důsledku naší nedbalosti,

(b) podvod či podvodná prohlášení,

(c) jakoukoli jinou odpovědnost, kterou není možné na základě práva Anglie vyloučit či omezit.

6A. Omezení odpovědnosti

Toto ustanovení 6 se na vás vztahuje pouze v případě, že jste firemní zákazník.

6A.1 Berete na vědomí, že aplikace nebyla vyvinuta, aby splňovala vaše firemní požadavky, a proto berete na vědomí a jste srozuměni s tím, že nástroje a funkce aplikace nemusí splňovat vaše požadavky.

6A.2 Souhlasíte s tím, že budete aplikaci používat pouze pro interní firemní účely. Souhlasíte s tím, že aplikace není vhodná pro účely dalšího prodeje a že musí být používána pouze pro účely vámi jmenovaného podniku, nikoli pro třetí stranu nebo jejím jménem.

6A.3 S výhradou zbytku tohoto ustanovení 6 platí, že naše maximální souhrnné ručení na základě této smlouvy EULA nebo ve spojitosti s ní, bez ohledu na to, zda jde o ručení na smluvním, občanskoprávním (včetně nedbalosti) či jiném základě, bude za veškerých okolností omezeno na to, že vám umožníme stáhnout si zdarma další kopii aplikace. Toto omezení se netýká typu ztráty stanoveného v ustanovení 6A.4.

6A.4 Nic, co tato smlouva EULA obsahuje, neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost za:

(a) smrt nebo újmu na zdraví v důsledku naší nedbalosti,

(b) podvod či podvodná prohlášení,

(c) jakoukoli jinou odpovědnost, kterou není možné na základě práva Anglie vyloučit či omezit.

6A.5 Na základě těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi nebudeme vůči vám odpovědní (bez ohledu na to, zda taková odpovědnost vznikla na základě deliktu, smlouvy nebo jakýmkoli jiným způsobem a zda byla způsobena nedbalostí nebo podvodným prohlášením) za:

(a)   následné, nepřímé nebo zvláštní škody,

(b)   libovolnou z následujících položek (bez ohledu na to, zda jsou přímé či nepřímé):

(i)            ztráta zisku,

(ii)           ztráta nebo poškození dat,

(iii)          ztráta nebo poškození softwarových systémů,

(iv)          ztráta nebo poškození vybavení,

(v)           ztráta používání,

(vi)          ztráta obchodní příležitosti,

(vii)         ztráta příležitostí,

(viii)        přerušení podnikání nebo ztráta obchodní příležitosti,

(ix)          ztráta úspor, slevy nebo rabatu (skutečných či očekávaných),

(x)           poškození dobrého jména nebo ztráta dobré pověsti.

(c)   ztráty nebo škody (přímé či nepřímé), které mohou vzniknout v důsledku nedostupnosti aplikace z jakéhokoli důvodu.

7. Ukončení smlouvy

7.1 Tuto smlouvu EULA můžeme s okamžitou platností vypovědět tak, že vám zašleme písemnou výpověď:

(a) pokud se dopustíte podstatného porušení této smlouvy EULA nebo se budete vytrvale dopouštět jejího porušování,

(b) pokud porušíte omezení licence nebo omezení přijatelného použití.

7.2 Při ukončení z jakéhokoli důvodu:

(a) zaniknou všechna práva, která vám byla udělena na základě této smlouvy EULA,

(b) musíte okamžitě ukončit veškeré aktivity povolené na základě této smlouvy EULA, včetně používání služeb poskytovaných prostřednictvím aplikace,

(c) musíte okamžitě aplikaci smazat nebo odstranit ze zařízení a musíte nám dosvědčit, že jste tak učinili a že jste zničili všechny kompletní nebo částečné kopie aplikace, které jste si pořídili v rozporu s ustanoveními této smlouvy EULA.

8. Události mimo naši kontrolu

8.1 Neponeseme odpovědnost ani nemůžeme ručit za žádná neplnění ani zpoždění při plnění závazků dle této smlouvy EULA, je-li jejich příčinou jednání či událost mimo naši rozumnou kontrolu, včetně selhání veřejných či soukromých telekomunikačních sítí (dále jen „událost mimo naši kontrolu“).

8.2 V případě, že dojde k události mimo naši kontrolu, která bude mít dopad na plnění našich povinností dle této smlouvy EULA:

(a) naše povinnosti dle této smlouvy EULA budou pozastaveny a doba pro plnění našich povinností se prodlouží o dobu trvání události mimo naši kontrolu,

(b) budeme vyvíjet přiměřené úsilí, abychom našli řešení, jak plnit naše povinnosti plynoucí z této smlouvy EULA navzdory události mimo naši kontrolu.

9. Další důležité podmínky

9.1 Naše práva a povinnosti dle této smlouvy EULA jsme oprávněni převést na jinou organizaci, takový převod se však nijak nedotkne vašich práv a povinností dle této smlouvy EULA.

9.2 Jste oprávněni převést svá práva a své povinnosti dle této smlouvy EULA na jinou osobu pouze na základě našeho písemného souhlasu.

9.3 DŮLEŽITÉ – Pokud uskutečníte převod vlastnictví vaší sekačky Honda Miimo, je třeba, abyste o tom okamžitě uvědomili společnost Honda s využitím kontaktních údajů uvedených v příloze 1 k tomuto dokumentu.

9.4 Pokud nebudeme trvat na tom, abyste splnili kteroukoli z vašich povinností plynoucích z této smlouvy EULA, případně pokud vůči vám neuplatníme naše práva, případně je uplatníme se zpožděním, neznamená to, že se vzdáváme našich práv vůči vám ani že předmětné povinnosti již nemusíte plnit. Pokud bychom vám vaše prodlení v plnění závazku prominuli, učiníme tak výhradně písemně a nebude to znamenat, že automaticky promineme jakékoli vaše další prodlení.

9.5 Každé z ustanovení této smlouvy EULA je účinné samostatně. Pokud kterýkoli příslušný soud rozhodne, že kterékoli z těchto ustanovení je nezákonné nebo nevynutitelné, zbývající ustanovení budou i nadále plně platná a účinná.

9.6 Upozorňujeme, že tato smlouva EULA, její předmět a její uzavření podléhají anglickému právu.

9.7 Jste-li spotřebitel, vy i my souhlasíme, že soudy v Anglii mají nevýhradní soudní pravomoc rozhodovat o jakýchkoli věcech výkladu, nároků či sporů v souvislosti s podmínkami této smlouvy EULA.

9.8 Jste-li firemní zákazník, vy i my neodvolatelně souhlasíme, že soudy v Anglii a Walesu mají výhradní soudní pravomoc rozhodovat veškeré spory nebo nároky v souvislosti s těmito podmínkami, jejich předmětem nebo vznikem (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků).

10. Naše vzájemná komunikace a podpora

10.1 Pokud si přejete nás písemně kontaktovat nebo pokud kterákoli podmínka ve smlouvě EULA požaduje, abyste nám poskytli písemné oznámení, můžete nás kontaktovat s využitím kontaktních údajů zobrazených v příloze 1 k tomuto dokumentu. Přijetí oznámení potvrdíme tak, že vás budeme písemně kontaktovat.

10.2 Pokud vás musíme kontaktovat nebo pokud vám máme poskytnout písemné oznámení, použijeme e-mail nebo zašleme oznámení poštou na adresu, kterou nám poskytnete v žádosti o aplikaci.

10.3 Pokud budete ve vztahu k aplikaci potřebovat podporu, můžete nás kontaktovat s využitím kontaktních údajů uvedených v příloze 1 k tomuto dokumentu.

Tato smlouva byla uzavřena k datu vašeho prvního stažení aplikace.

 

PŘÍLOHA 1 – KONTAKTNÍ ÚDAJE

RAKOUSKO

Honda Motor Europe Ltd

Hondastraße 1

2351 Wiener Neudorf

Tel.: +43 (0)2236 690 0

Fax: +43 (0)2236 690 480

http://www.honda.at

HondaPP@honda.co.at

POBALTÍ

(Estonsko/Lotyšsko/Litva)

NCG Import Baltics OU

Meistri 12

13517 Tallinn

Harju County Estonia

Tel.: +372 651 7300

Fax: +372 651 7301

info.baltic@ncgimport.com

 

BĚLORUSKO

JV Scanlink Ltd

Montazhnikov lane 4th, 5-16 Minsk

220019

Republic of Belarus

Tel.: +375172349999

Fax: +375172380404

honda@jpmotors.lt

BELGIE

Honda Motor Europe Ltd

Doornveld 180-184

1731 Zellik

Tel.: +32 2620 10 00

Fax: +32 2620 10 01

http://www.honda.be

bh_pe@honda-eu.com

BULHARSKO

Premium Motor Ltd

Andrey Lyapchev Blvd no 34

1797 Sofia

Bulgaria

Tel.: +3592 423 5879

Fax: +3592 423 5879

http://www.hondamotor.bg

office@hondamotor.bg

CHORVATSKO

AS Domžale Moto center d.o.o.

Brezence

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 1 562 37 00

http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

KYPR

Powerline Products Ltd

Cyprus - Nicosia

Vasilias 18 2232 Latsia

Tel.: 0035799490421

info@powerlinecy.com

http://www.powerlinecy.com

ČESKÁ REPUBLIKA

BG Technik cs, a.s.

U Zavodiste 251/8

15900 Prague 5 - Velka

Chuchle

Tel.: +420 2 838 70 850

Fax: +420 2 667 111 45

http://www.honda-stroje.cz

 

DÁNSKO

TIMA A/S

Ryttermarken 10

DK-3520 Farum

Tel.: +45 36 34 25 50

Fax: +45 36 77 16 30

http://www.tima.dk

FINSKO

OY Brandt AB.

Tuupakantie 7B

01740 Vantaa

Tel.: +358 207757200

Fax: +358 9 878 5276

http://www.brandt.fi

FRANCIE

Honda Motor Europe Ltd

Division Produit d’Equipement

Parc d’activités de Pariest,

Allée du 1er mai

Croissy Beaubourg BP46, 77312

Marne La Vallée Cedex 2

Tel.: 01 60 37 30 00

Fax: 01 60 37 30 86

http://www.honda.fr

espace-client@honda-eu.com

NĚMECKO

Honda Deutschland

Niederlassung der Honda Motor

Europe Ltd.

Kundenbetreuung

Postfach 10 32 33

D-60102 Frankfurt am Main

Tel: (069) 83 00 60

Mo.-Fr. von 8.00 Uhr – 18.00 Uhr

Fax: (069) 83 00 65 – 110

http://www.honda.de

info@post.honda.de

ŘECKO

Technellas S.A.

92 Athinon Ave

10442 Athens, Greece

Tel: +30 210 519 31 10

Fax: +30 210 519 31 14

mail@technellas.gr

 

 

MAĎARSKO

MP Motor Co., Ltd.

Kamaraerdei ut 3.

2040 Budaors

Tel.: +36 23 444 971

Fax: +36 23 444 972

http://www.hondakisgepek.hu

info@hondakisgepek.hu

IRSKO

Two Wheels ltd

M50 Business Park, Ballymount

Dublin 12

Tel.: +353 1 4381900

Fax: +353 1 4607851

http://www.hondaireland.ie

sales@hondaireland.ie

IZRAEL

Mayer’s Cars and Trucks Co.Ltd. -

Honda Division

Shevach 5, Tel Aviv, 6777936

Israel

+972-3-6953162

OrenBe@mct.co.il

ITÁLIE

Honda Motore Europe Ltd

Via della Cecchignola, 13

00143 Roma

Tel.: +848 846 632

Fax: +39 065 4928 400

http://www.hondaitalia.com

info.power@honda-eu.com

SEVERNÍ MAKEDONIE

AS Domžale Moto center d.o.o.

Brezence

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 1 562 37 00

http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

MALTA

The Associated Motors

Company Ltd.

New Street in San Gwakkin Road

Mriehel Bypass, Mriehel QRM17

Tel.: +356 21 498 561

Fax: +356 21 480 150

mgalea@gasanzammit.com

 

 

NORSKO

Berema AS

P.O. Box 454 1401 Ski

Tel.: +47 64 86 05 00

Fax: +47 64 86 05 49

http://www.berema.no

berema@berema.no

POLSKO

Aries Power Equipment

Puławska 467

02-844 Warszawa

Tel.: +48 (22) 861 43 01

Fax: +48 (22) 861 43 02

http://www.ariespower.pl

http://www.mojahonda.pl

info@ariespower.pl

PORTUGALŠTINA

GROW Productos de Forca

Portugal

Rua Fontes Pereira de Melo, 16

Abrunheira, 2714-506 Sintra

Tel.: +351 211 303 000

Fax: +351 211 303 003

http://www.grow.com.pt

geral@grow.com.pt

RUMUNSKO

Agrisorg SRL

Sacadat Str Principala

Nr 444/A Jud. Bihor

Romania

Tel.: (+4) 0259 458 336

info@agrisorg.com

SRBSKO A ČERNÁ HORA

AS Domžale Moto center d.o.o.

Brezence

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 1 562 37 00

http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

SLOVENSKO

Honda Motor Europe Ltd

Slovensko, organizačná zložka

Prievozská 6 821 09 Bratislava

Tel.: +421 2 32131111

Fax: +421 2 32131112

http://www.honda.sk

 

 

SLOVINSKO

AS Domžale Moto center d.o.o.

Brezence

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 1 562 37 00

http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

ŠPANĚLSKO a všechny provincie

Greens Power Products, S.L.

Poligono Industrial Congost –

Av Ramon Ciurans n°2

08530 La Garriga - Barcelona

Tel.: +34 93 860 50 25

Fax: +34 93 871 81 80

http://www.hondaencasa.com

ŠVÉDSKO

Honda Motor Europe Ltd filial Sverige

Box 31002 - Långhusgatan 4

215 86 Malmö

Tel.: +46 (0)40 600 23 00

Fax: +46 (0)40 600 23 19

http://www.honda.se

hpesinfo@honda-eu.com

ŠVÝCARSKO

Honda Motor Europe Ltd.

Succursale de Satigny/Genève

Rue de la Bergère 5

1242 Satigny

Tel.: +41 (0)22 989 05 00

Fax: +41 (0)22 989 06 60

http://www.honda.ch

TURECKO

Anadolu Motor Uretim Ve

Pazarlama As

Sekerpinar Mah

Albayrak Sok No 4

Cayirova 41420

Kocaeli

Tel.: +90 262 999 23 00

Fax: +90 262 658 94 17

http://www.anadolumotor.com.tr

antor@antor.com.tr

UKRAJINA

Dnipro Motor LLC

3, Bondarsky Alley,

Kyiv, 04073, Ukraine

Tel.: +380 44 537 25 76

Fax: +380 44 501 54 27

igor.lobunets@honda.ua

 

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Honda Motor Europe Ltd

Cain Road

Bracknell

Berkshire

RG12 1 HL

Tel.: +44 (0)845 200 8000

http://www.honda.co.uk