Bezpečnosť prevádzky

Chceme mať istotu, že zo svojho záhradného vybavenia Honda vyťažíte čo najviac. Chceme mať však aj istotu, že budete v bezpečí.

Bezpečnosť

Dbajte na bezpečnosť

Venujte preto pozornosť všetkým aspektom bezpečnosti, vlastnej, aj druhých ľudí. Dodržiavanie všetkých pravidiel je nesmierne dôležité. Nájdete ich v používateľskej príručke. Pred začatím práce si dôkladne prečítajte príručku a uistite sa, že rozumiete prevádzkovým postupom špecifickým pre vaše zariadenie a presnému významu nálepiek, ktoré sú na ňom.

Skôr ako začnete

Prečítajte si pokyny!

 • Oboznámte sa s ovládaním a zistite, ako motor rýchlo vypnúť.
 • Nikdy nedovoľte deťom ani nikomu, kto nepozná pokyny, aby ho používali.
 • Stroj používajte len na úlohy, na ktoré je určený.

Príprava

Skôr než stroj zapnete...

 • Uistite sa, že máte obutú odolnú obuv a oblečené dlhé nohavice na kosenie. Zariadenie neobsluhujte naboso ani v sandáloch.
 • Dôsledne prezrite miesto, kde budete zariadenie používať, a odstráňte všetky predmety, ktoré by stroj mohol vymrštiť, napr. kamene, vetvy, drôt atď.
 • Uistite sa, že na mieste, kde chcete pracovať, nikto iný nie je.
 • Palivo uskladňujte vo vhodných nádobách a dopĺňajte ho v exteriéri, keď je motor studený.
 • Pred použitím vizuálne skontrolujte, či na stroji nie sú uvoľnené skrutky a či nie je poškodený.

Obsluha

Keď už pracujete:

 • Motor nespúšťajte v uzavretých priestoroch.
 • Stroj používajte len pri dennom svetle alebo dobrom umelom osvetlení.
 • Vždy stojte pevne na nohách.
 • Ruky a nohy udržujte v dostatočnej vzdialenosti od otáčajúcich sa častí.
 • Stroj nikdy nenechávajte so spusteným motorom bez dozoru.
 • Používajte len doplnky, ktoré sa odporúčajú v používateľskej príručke.

Skladovanie

Čo urobiť po skončení práce:

 • Pred uskladnením v akomkoľvek uzavretom priestore nechajte motor vychladnúť a nikdy ho dlhodobo neuskladňujte s benzínom v nádrži. Nádrž vyprázdnite v exteriéri, keď je motor chladný.
 • Zabezpečte, aby sa na zariadení nenachádzala tráva ani vegetácia. Predchádzate tým riziku vzniku požiaru.

Používateľská príručka je komplexným sprievodcom prípravou, obsluhou a skladovaním stroja.