Vaša záruka Honda

Vyrábame vysoko kvalitné, efektívne a výkonné štvortaktné závesné lodné motory podľa najvyšších štandardov. Na našu záruku sa môžete spoľahnúť tak, ako aj na naše produkty.

Originál Honda záruka

Na produkty Honda Marine sa vzťahuje naša záruka: 5 rokov pre nekomerčné/domáce použitie (na modely BF2.3, BF4, BF5 a BF6 sú to 3 roky a na člny Honwave 2 roky) a 1 rok pre komerčné použitie (všetky modely).

Poskytnutie záruky je podmienené dodržiavaním intervalov pravidelnej servisnej údržby motora podľa servisnej knižky.

Servisné práce umožnite vykonať len autorizovaným predajcom produktov Honda Marine a vždy používajte originálne diely Honda.

Kompletné podmienky záruky sú uvedené v servisnej knižke stroja.

Základné podmienky

Záruka Honda sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

  • Poškodenie spôsobené zanedbaním pravidelnej údržby podľa pokynov v používateľskej príručke.
  • Poškodenia motora, ktoré sú dôsledkom údržby alebo opráv vykonaných spôsobom, ktorý neschválila spoločnosť Honda.
  • Akékoľvek poškodenie spôsobené použitím neoriginálnych dielov, príslušenstva, nešpecifikovaných mazív, tekutých prostriedkov a paliva, plus poškodenie, ktoré vzniklo v dôsledku iných spôsobov prevádzky, aké uvádza používateľská príručka.
  • Použitie mimo obmedzení stanovených spoločnosťou Honda (napr. rýchlosť motora).
  • Zlyhanie alebo poškodenie motora zapríčinené úpravami motora, ktoré neboli schválené spoločnosťou Honda (napr. zvyšovanie výkonu).
  • Poškodenia palivového systému alebo problémy s výkonom motora, ktoré sú výsledkom kontaminovaného paliva kvôli zlému uskladneniu.