Údržba a servis produktov Honda

Udržať závesný lodný motor v takom dobrom stave ako pri prvej plavbe vôbec nie je zložité – stačí len dodržiavať niekoľko zásad.

Servis produktov Honda

Pri dodržaní pravidelného servisu v správnych intervaloch pobeží váš motor Honda ako hodinky. Pri záručnom servise si nechajte vždy zaznačiť servisné záznamy do servisnej knižky vášho stroja.

Ak lodný motor používate v náročných podmienkach alebo na komerčné účely, môže si vyžadovať častejší servis. Viac informácií vám poskytne váš predajca.

Údržba produktov Honda

Váš predajca produktov Honda Marine vám poskytne kvalitnú pravidelnú údržbu a servis vášho stroja. Odporúčame, aby údržbu a servis vždy vykonával len autorizovaný predajca značky Honda – len tak si udržíte záruku počas celej záručnej doby.

V záujme zaručenia čo najvyššej kvality a spoľahlivosti odporúčame používať iba nové originálne diely Honda.

Vyhrňte si rukávy

Pre to, aby ste udržali vybavenie v optimálnom stave, môžete veľa urobiť aj vy ako majiteľ stroja. Pravidelná údržba predĺži životnosť lodného motora, takže si bezproblémovú plavbu môžete užívať ešte celé roky. Aby bol v špičkovej forme, servis a údržbu vykonávajte podľa plánu v servisnej knižke.

Základná údržba pred použitím

  • Pred naštartovaním motora vždy skontrolujte úroveň oleja.
  • Keď motor naštartujete, chvíľu počúvajte, či nevydáva nezvyčajné zvuky, a skontrolujte, že voda na chladenie motora voľne prúdi.
  • Skontrolujte, či sú všetky skrutky a úchytky pevne utiahnuté a či je motor bezpečne upevnený na čln.

Základná údržba po použití

  • Pred vykonaním údržby vždy nechajte motor vychladnúť.
  • Vždy dôkladne opláchnite alebo vypláchnite slanú vodu čistou sladkou vodou.
  • Ak motor uskladňujete na dlhšiu dobu, odpojte batériu a vyprázdnite z nádrže palivo.
  • Ak motor Honda používate na komerčné účely, po dlhých hodinách prevádzky môže byť potrebná častejšia údržba.

Kompletné rady na údržbu a servis závesných lodných motorov a nafukovacích člnov nájdete v používateľskej príručke.