Bezpečnosť prevádzky

Na vode sa toho môže udiať mnoho, a nie vždy je to zábava. Pripravili sme pre vás pár tipov, ktoré vám pomôžu obmedziť riziko, aby ste si svoju plavbu čo najlepšie užili.

Vychutnajte si plavbu, ale zodpovedne

Ide o viac než len zdravý rozum, preto venujte dobrú pozornosť všetkým aspektom bezpečnosti, pre dobro vás i vašej posádky.

Dodržiavanie všetkých pravidiel je nesmierne dôležité. Nájdete ich v používateľskej príručke. Skôr než vyrazíte na vodu, preštudujte si celú príručku. Uistite sa, že rozumiete prevádzkovým procesom pre váš konkrétny závesný motor a aj presnému významu všetkých nálepiek, ktoré na ňom nájdete.

Pred inštaláciou motora

  • Prečítajte si pokyny v príručke.
  • Oboznámte sa so všetkými ovládacími prvkami a s tým, ako ich správne používať.
  • Nikdy neštartujte motor v stiesnenom priestore. Nezabúdajte, kde sa vypína.
  • Uistite sa, že poznáte všetky nariadenia, ktoré sa týkajú motorových člnov a plavenia.

Pred tým ako vyrazíte na vodu

  • Pred naštartovaním motora sa uistite, že máte na výlet dostatok paliva.
  • Pri dopĺňaní paliva sa ho snažte nerozliať na horúci motor.
  • Skontrolujte spoje batérie a úroveň elektrolytu.
  • Vždy skontrolujte množstvo oleja.
  • Vždy noste bezpečnostnú vestu.
  • Na zápästie si pripevnite šnúrku s núdzovým vypínačom.