Vaša záruka Honda

Na našu záruku sa môžete spoľahnúť rovnako ako na naše motorové stroje.

Originál Honda záruka

Pre všetky motorové stroje Honda platí spotrebiteľská záruka, pokrývajúca výrobné chyby aj chyby materiálu. Podmienky záruky sú uvedené v servisnej knižke stroja.

Ak chcete, aby vaša záruka zostala platná v prípade reklamácie, svoj stroj musíte udržiavať v súlade so servisným plánom, ktorý nájdete v servisnej knižke stroja (so záznamami všetkých servisných prác). Servisné práce umožnite vykonať len autorizovaným predajcom motorových strojov Honda a vždy použite originálne diely Honda.

"Navrhnuté pre výkon a dlhú životnosť" nie je iba prázdna fráza. Je to dôvod, prečo Honda na Slovensku pre vybrané produkty štandardne poskytuje rozšírenú, až 5-ročnú záruku pre spotrebiteľov. Informujte sa u vášho predajcu motorových strojov Honda, či sa rozšírená záruka vzťahuje aj na vami zakúpený model. V rámci záruky bezplatne opravíme alebo vymeníme poruchové diely nájdené počas platnej záručnej doby. Diely vymenené počas záručnej doby zostávajú vlastníctvom spoločnosti Honda a záruka pre ne platí počas zostávajúcej záručnej doby.

Základné podmienky

Záruka Honda sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

  • Poškodenie spôsobené zanedbaním pravidelnej údržby podľa pokynov v používateľskej príručke.
  • Poškodenia motora, ktoré sú dôsledkom údržby alebo opráv vykonaných spôsobom, ktorý neschválila spoločnosť Honda.
  • Akékoľvek poškodenie spôsobené použitím neoriginálnych dielov, príslušenstva, nešpecifikovaných mazív, tekutých prostriedkov a paliva, plus poškodenie, ktoré vzniklo ako výsledok iných spôsobov prevádzky, ako uvádza používateľská príručka.
  • Poškodenia palivového systému alebo problémy s výkonom motora, ktoré sú výsledkom kontaminovaného paliva kvôli zlému uskladneniu.