Honda a benzín E10

Vo všetkých nových motorových strojoch Honda je palivo E10 možné použiť bez obmedzenia.

Benzín E10

V produktoch HONDA môžete používať bezolovnaté automobilové benzíny s oktánovým číslom 98, 95 a 95 E-10 s obsahom etanolu do 10%. Nepoužívajte palivo s obsahom etanolu vyšším ako 10% alebo palivo E85.

Iné typy palív

HONDA nezaznamenala žiadne negatívne efekty použitia palív alkylátového typu. Vzhľadom na to, že momentálne sú dostupné rôzne typy alkylátových palív, nemôžme jednoznačne odporučiť použitie tohto typu paliva. Vhodnosť tohto typu paliva si overte aj v návode dodanom výrobcom/dodávateľom paliva

(Alkylátové palivá sa všeobecne vyznačujú čistejším horením s nižšími emisiami, minimálnou tvorbou karbónových usadením v spaľovacom priestore motora a dlhou skladovateľnosťou)

 

Prísady do paliva:

Vyšší obsah etanolu v palive spôsobuje vyššiu absorbciu vody a riziko korózie súčastí palivového systému ak je palivo dlhšie skladované (v palivovej nádrži  alebo skladované v kanistroch). V takýchto prípadoch – ak sa motorový stroj Honda využíva občas a palivo sa nespotrebuje do mesiaca, odporúčame do čerstvého paliva, po natankovaní, použiť stabilizátor paliva.

 

Poznámky:

Stabilizátor HONDA sa tiež časom znehodnocuje. Po otvorení stabilizátor spotrebujte do 2 rokov.

Stabilizátor neobnovuje vlastnosti už starého/znehodnoteného paliva

Prísady do paliva:

Vyšší obsah etanolu v palive spôsobuje vyššiu absorbciu vody a riziko korózie súčastí palivového systému ak je palivo dlhšie skladované (v palivovej nádrži  alebo skladované v kanistroch). V takýchto prípadoch – ak sa motorový stroj Honda využíva občas a palivo sa nespotrebuje do mesiaca, odporúčame do čerstvého paliva, po natankovaní, použiť stabilizátor paliva.

 

Poznámky:

Stabilizátor HONDA sa tiež časom znehodnocuje. Po otvorení stabilizátor spotrebujte do 2 rokov.

Stabilizátor neobnovuje vlastnosti už starého/znehodnoteného paliva