ZVOLÁVACIE KAMPANE A AKTUALIZÁCIE PRODUKTOV

Na tejto stránke získate dôležité informácie o zvolávacích kampaniach a aktualizáciach produktu týkajúce sa vášho automobilu Honda.

Okrem zaručenia bezpečnosti umožňujú prípadné zvolávacie kampane, či aktualizácie produktov zvýšiť dlhodobú kvalitu našich produktov a vašu skúsenosť s vozidlom Honda. Práve preto vám vrelo odporúčame dohliadnuť na ich dodržanie. Ak chcete získať informácie o prípadných zvolávacích kampaniach, ktoré sa týkajú vášho vozidla, odporúčame sa vždy poradiť s predajcom značky Honda, ako aj sledovať aktualizácie na tejto stránke.

Čo je to zvolávacia kampaň?

Ak výrobca na svojom produkte zistí nejaký problém, ktorý by mohol aj potenciálne viesť k ohrozeniu bezpečnosti, vyhlási zvolávaciu kampaň. Problém môže súvisieť s niektorými časťami, konštrukciou alebo vyhotovením vozidla, ktoré by mohli viesť k vzniku značného rizika ohrozenia bezpečnosti vodiča, posádky alebo ostatných účastníkov cestnej premávky.

Čo je to aktualizácia produktu?

Aktualizácie produktu nemajú súvis s bezpečnosťou. V rámci technologického vývoja môže nastať situácia, že výrobca vyvinie nové komponenty alebo software, ktoré môžu zlepšiť kvalitu, prípadne riešiť niektoré známe problémy produktu.

Online kontrola (táto kontrola je iba pre automobily Honda)

Vyplňte formulár nižšie a skontrolujte, či sú pre váš automobil Honda otvorené nejaké zvolávacie kampane alebo aktualizácie produktu.

Zadajte vaše číslo VIN

Nepodarilo sa získať údaje.

VIN

Jedinečné identifikačné číslo vášho vozidla. Nájdete ho v osvedčení o evidencii vozidla (OEV), ako aj na výrobnom štítku umiestnenom na karosérii.

Online kontrola – zhrnutie informácií o vašom automobile

Číslo VIN:

Podľa našich záznamov sú pre váš automobil otvorené nasledujúce zvolávacie kampane alebo aktualizácie produktu:

    Kontaktuje prosím autorizovaného predajcu automobilov Honda a dohodnite si termín bezplatnej opravy vášho automobilu.

    Vyhľadať predajcu značky Honda

    V tomto čase nie sú otvorené pre váš automobil žiadne zvolávacie kampane ani aktualizácie produktu.

    Skontrolovať ďalšie vozidlo

    Poznámka: uvedené výsledky vychádzajú z informácií získaných z našej servisnej siete. V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv sa obráťte na svojho autorizovaného predajcu značky Honda.