Bezpečnostné upozornenie

Túto aplikáciu nepoužívajte počas šoférovania ak sa dotýkate alebo držíte smartfón. Pri používaní aplikácie buďte vždy opatrní a sústreďte sa na premávku. Dbajte v prvom rade na bezpečnosť šoféra, bezpečnosť iných účastníkov a dodržiavanie miestnych pravidiel cestnej premávky. V opačnom prípade môže dôjsť k porušeniu pravidiel cestnej premávky, ako aj k zníženiu pozornosti šoféra čo môže mať za následok dopravnú nehodu, vážne zranenie alebo smrť.