Honda, X-ADV, displej
Honda, X-ADV, displej

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Ak svoju otázku nájdete nižšie, kliknutím si zobrazte odpoveď, alebo vyjadrite svoj záujem a kontaktujte nás, aby sme vám poskytli ďalšie podrobnosti.

Používanie aplikácie Honda RoadSync

O aplikácii Honda RoadSync

Q.Otázka Čo je to systém hlasového ovládania smartfónu Honda?

Systém hlasového ovládania smartfónu Honda vám umožňuje ovládať smartfón pomocou prepínača na riadidlách na motocykli a hlasového ovládania prepojením smartfónu a motocykla pomocou funkcie Bluetooth. Nainštalujte si aplikáciu Honda RoadSync do smartfónu (platí len pre zariadenia s Androidom) a systém môžete začať používať.

Q.Otázka Aké funkcie má systém hlasového ovládania smartfónu Honda?

Pomocou spínača na riadidlách a hlasového ovládania vám systém hlasového ovládania smartfónu Honda umožňuje ovládať funkcie smartfónu, ako sú navigácia, odosielanie správ, hands-free hlasové hovory a prehrávanie hudby bez toho, aby vás rušili a aby ste museli prestať sledovať cestu.

Q.Otázka Čo je to Honda RoadSync?

Honda RoadSync je aplikácia určená pre smartfóny, ktorá spojí smartfón s motocyklom. Vďaka nej môžete používať systém hlasového ovládania smartfónu Honda.

Q.Otázka Aké funkcie má aplikácia Honda RoadSync?

Počas jazdy na motocykli môžete využívať celý rad funkcií aplikácie Honda RoadSync: navigáciu, odosielanie správ*, hands-free telefonovanie, prehrávanie hudby** a predpoveď počasia pre aktuálnu polohu aj cieľovú destináciu.

* Kompatibilné s konkrétnymi aplikáciami na odosielanie správ. Funkcia sa môže líšiť v závislosti od aplikácie na odosielanie správ.

** Poplatky sa môžu vzťahovať na použité dáta v smartfóne a používanie hudobných aplikácií pripojených k aplikácii Honda RoadSync. Aplikácia Hudba Google Play už nie je kompatibilná z dôvodu ukončenia služby.

Q.Otázka Ktoré jazyky sú podporované?

Aplikácia Honda RoadSync aktuálne podporuje desať jazykov:
japončinu, angličtinu (US/UK), nemčinu, francúzštinu, španielčinu, portugalčinu, taliančinu, turečtinu a ruštinu: Jazyk zvukovej spätnej väzby závisí od jazykov, ktoré podporuje váš smartfón.

Inštalácia aplikácie Honda RoadSync

Q.Otázka Má aplikácia Honda RoadSync funkciu rozpoznávania hlasu?*

Áno. Ak chcete v aplikácii Honda RoadSync používať funkciu rozpoznávania hlasu, musíte byť pripojení k náhlavnej súprave/interkomu so zvukovým vstupom aj výstupom.

* Funkcia rozpoznávania hlasu je k dispozícii pri použití motocyklovej náhlavnej súpravy, ktorá obsahuje mikrofón.

Q.Otázka Je aplikácia Honda RoadSync spoplatnená?*

Aplikáciu Honda RoadSync si môžete stiahnuť a používať zadarmo.

* Poplatky sa môžu vzťahovať na použité dáta v smartfóne a používanie hudobných aplikácií pripojených k aplikácii Honda RoadSync.

Q.Otázka Prečo potrebujem používať aplikáciu Honda RoadSync?*

Budete potrebovať kompatibilný motocykel a nainštalovanú aplikáciu Honda RoadSync v smartfóne.
Okrem toho budete potrebovať vhodnú náhlavnú súpravu pre jazdu na motocykli.

* Ak chcete používať funkciu rozpoznávania hlasu, potrebujete náhlavnú súpravu so zvukovým vstupom.

Q.Otázka S ktorými modelmi smartfónov/operačných systémov je aplikácia Honda RoadSync kompatibilná?*

Aplikácia Honda RoadSync vyžaduje systém Android 7.0 alebo novšiu verziu a Bluetooth BLE 4.2 alebo novšiu verziu.

* Kompatibilné modely smartfónov môžu závisieť od aktualizácií operačného systému.
* Spoločnosť Honda netestovala všetky modely smartfónov.
* Pomocou aktualizácií aplikácie Honda RoadSync plánuje spoločnosť Honda zvýšiť počet kompatibilných smartfónov.

Q.Otázka Je aplikácia Honda RoadSync kompatibilná so zariadeniami iPhone (iOS)?

Je aplikácia Honda RoadSync nie je kompatibilná so systémom iOS. Novinky v oblasti vývoja nájdete na webe spoločnosti Honda.

Q.Otázka Vyžaduje aplikácia Honda RoadSync kompatibilný motocykel?

Áno. Potrebujete kompatibilný motocykel Honda so systémom hlasového ovládania smartfónov od spoločnosti Honda, nainštalovanú aplikáciu Honda RoadSync v smartfóne a samotný smartfón pripojený k motocyklu pomocou funkcie Bluetooth. Aplikáciu nemožno používať samostatne.

Q.Otázka Aplikáciu sa mi nedarí stiahnuť. Čo mám robiť?

Aplikácia Honda RoadSync je dostupná v týchto krajinách. V ostatných krajinách nemusí byť k dispozícii na stiahnutie.

Q.Otázka V ktorých krajinách môžem aplikáciu Honda RoadSync používať?

Aplikáciu Honda RoadSync možno používať v celej Európe.

Q.Otázka Kúpil som si model, ktorý nie je kompatibilný s aplikáciou Honda RoadSync. Možno niektorú z funkcií aplikácie Honda RoadSync pridať neskôr?

Spoločnosť Honda momentálne neponúka žiadne systémy, na ktoré by sa dalo dodatočne nainštalovať aplikáciu Honda RoadSync.

Používanie aplikácie Honda RoadSync

Q.Otázka Ktoré náhlavné súpravy sú kompatibilné? Odporúča Honda nejaké náhlavné súpravy?

Vyberte náhlavnú súpravu ktorá je kompatibilná s vaším smartfónom. Spoločnosť Honda žiadnu konkrétnu náhlavnú súpravu či značky neodporúča.

Q.Otázka Prečo musím aplikácii udeliť rôzne oprávnenia?

Aplikácia Honda RoadSync vyžaduje rôzne oprávnenia na prístup k údajom a prácu s nimi, rovnako ako aj k funkciám informačného a zábavného systému, ako napríklad navigácia, hlasové hovory, odosielanie správ a hudba. V prípade, že príslušné oprávnenia neudelíte, nebudú tieto funkcie k dispozícii.

Q.Otázka Spínač na rukoväti riadidiel neaktivuje aplikáciu.

Na výber máte dva režimy: Režim Honda RoadSync a režim prístrojov. Po pripojení k aplikácii Honda RoadSync sa dlhým stlačením ľavého tlačidla na riadidlách aktivuje režim Honda RoadSync a dlhým stlačením pravého tlačidla sa dostanete do režimu prístrojov.

Q.Otázka Môžem stlmiť hlasitosť?

Áno, hlasitosť môžete stlmiť dlhým stlačením tlačidla nadol v rámci spínača na rukoväti riadidiel. Ak chcete stlmenie hlasitosti zrušiť, toto tlačidlo znova dlho stlačte.

Q.Otázka Nepočujem žiadny zvuk.

Stlmili ste hlasitosť? Stlmenie hlasitosti môžete zrušiť dlhým stlačením tlačidla nadol v rámci spínača na rukoväti riadidiel. Ak ste práve pripojení pomocou funkcie Bluetooth, nemôžete na smartfóne zrušiť stlmenie hlasitosti. V takom prípade zrušte buď najskôr pripojenie pomocou funkcie Bluetooth alebo v rámci spínača na rukoväti riadidiel dlho stlačte tlačidlo nadol.

Q.Otázka Na smartfóne nemožno zadávať žiadny text.

Ukončite aplikáciu Honda RoadSync a aktualizujte ju na najnovšiu verziu.

Q.Otázka Nedá sa prehrávať hudba.

V nastaveniach aplikácie Honda RoadSync vyberte hudobnú aplikáciu. Uistite sa, že vybratá hudobná aplikácia sa môže spustiť/prehrávať hudbu na pozadí.

Q.Otázka Zobrazuje sa podrobná navigácia?

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti sa podrobná navigácia nezobrazuje. Navigačné pokyny sú k dispozícii iba v zvukovej forme.

Q.Otázka Nemožno vybrať funkciu hlasového vyhľadávania.

Funkcia hlasového vyhľadávania je k dispozícii len pri modeloch motocyklov s prístrojovými panelmi TFT. V prípade ostatných modelov nie je funkcia hlasového vyhľadávania k dispozícii, pretože sa výsledky hľadania nemôžu nijako zobraziť.

Q.Otázka Ako môžem zmeniť hudobnú aplikáciu?

Vybratú hudobnú aplikáciu môžete zmeniť na obrazovke nastavenia aplikácie Honda RoadSync.
Všetky podporované hudobné aplikácie nainštalované v smartfóne sa zobrazia ako možnosti výberu.

Q.Otázka Ako môžem vypnúť aplikáciu Honda RoadSync?

Ak máte zapnutú funkciu automatického pripojenia/odpojenia (ON) (predvolené nastavenie: ON), aplikácia sa automaticky vypne, hneď po vypnutí motocykla a prerušení pripojenia pomocou funkcie Bluetooth.

Vypnutie na obrazovke aplikácie:
Na prístrojovej doske v ponuke vľavo hore vyberte možnosť Quit (Ukončiť).

Vypnutí priamo v smartfóne:
V informáciách o aplikácii vyberte možnosť Force-quit (Vynútene ukončiť).

Q.Otázka Ako odstránim aplikáciu?

V informáciách o aplikácii vyberte možnosť Uninstall (Odinštalovať).

Q.Otázka Ako môžem skontrolovať verziu aplikácie?

Verziu aplikácie zistíte v nastavení aplikácie.

Q.Otázka Ktoré funkcie môžem používať bez náhlavnej súpravy?

Môžete prepojiť svoj smartfón a motocykel pomocou funkcie Bluetooth, prezerať si pokyny na obsluhu v režime výučby, pridávať obľúbené položky a meniť nastavenia aplikácií.
Pretože je aplikácia Honda RoadSync určená na hlasový vstup a spätnú väzbu, spoločnosť Honda vám odporúča používať aplikáciu s vhodnými náhlavnými súpravami pre motocykle.

Q.Otázka Môžem počas používania aplikácie Honda RoadSync zobraziť obrazovku smartfónu?

Najskôr vyjadrite svoj súhlas s bezpečnostným upozornením na displeji. Potom si môžete zobraziť obrazovku smartfónu, ktorý je k motocyklu pripojený pomocou funkcie Bluetooth. Počas jazdy obrazovku smartfónu nesledujte.)

Q.Otázka Aké príkazy môžem použiť v rámci funkcie rozpoznávania hlasu?

Funkciu rozpoznávania hlasu môžete použiť na vyhľadávanie cieľov či kontaktov alebo na vkladanie správ. K dispozícii ale nemáte žiadne hlasové povely.

Q.Otázka Môžem súčasne pripojiť viac smartfónov? Koľko smartfónov môžem pripojiť?

Jednotka Bluetooth motocykla sa môže pripojiť k jednému smartfónu. Ak chcete pripojiť ďalší smartfón, obnovte najprv spárovanie Bluetooth na motocykli a potom spárujte nový smartfón.

Q.Otázka Môžem zastaviť automatické pripájanie funkcie Bluetooth?

Vypnite funkciu Bluetooth vo svojom smartfóne, alebo ak chcete ponechať funkciu Bluetooth zapnutú, ale nechcete, aby sa aplikácia Honda RoadSync automaticky pripájala, nastavte v nastaveniach aplikácie Honda RoadSync možnosť „Bluetooth Auto launch“ na možnosť OFF.

Q.Otázka Ktoré funkcie sa dajú používať, ak nebude mať smartfón žiadny signál?

Smartfón a motocykel môžete prepojiť pomocou funkcie Bluetooth a zmeniť nastavenia aplikácie.

Q.Otázka Musím si v aplikácii Honda RoadSync nastaviť vlastné ID (účet)?

V súčasnosti neponúkame nastavenie vlastného ID. V budúcnosti sa to však môže zmeniť.

Q.Otázka Ako zabránim automatickému spúšťaniu aplikácie pri pripojení pomocou funkcie Bluetooth?

V nastaveniach aplikácie Honda RoadSync vypnite možnosť „Automatické spustenie/vypnutie – automaticky spustiť s pripojením Bluetooth“.

Q.Otázka Kam mám umiestniť svoj smartfón?

Smartfón majte vždy bezpečne pri sebe a neumiestňujte ho na motocykel. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku a predídete pádu telefónu. Smartfón využíva bezdrôtové pripojenie pomocou funkcie Bluetooth. Môžete ho ovládať hlasom alebo spínačom na rukoväti riadidiel. Sústreďte sa na jazdu, nie na obrazovku.

Q.Otázka Aký je rozdiel medzi „jazykom aplikácie“ a „jazykom zvukovej spätnej väzby“ v nastaveniach jazyka?

„Jazyk aplikácie“ určuje jazyk, ktorý aplikácia používa na obrazovke.
„Jazyk zvukovej spätnej väzby“ určuje jazyk hlasovej spätnej väzby.
Skontrolujte obidve nastavenia, pretože vaše požiadavky týkajúce sa jazyka odozvy v zvukovej forme môžu byť k dispozícii aj vtedy, keď daný jazyk nie je k dispozícii ako jazyk aplikácie.

Q.Otázka Na čo slúži história ciest?

História ciest je nová funkcia, ktorá zobrazuje vaše cesty počas jazdy na kompatibilnom motocykli. Aplikácia Honda RoadSync sa musí k motocyklu pripojiť pomocou funkcie Bluetooth, aby mohla zaznamenávať cesty.

Poruchy a ich odstránenie

Q.Otázka Chyba siete

Skontrolujte, či ste pripojení k internetu. Skontrolujte silu signálu siete.
Ak chcete zistiť, či ste pripojení k internetu, vyskúšajte iné aplikácie, ktoré vyžadujú sieťové pripojenie.

Q.Otázka Pri používaní hlasového vyhľadávania v navigácii sa zobrazuje hlásenie „Žiadny výsledok“

Skontrolujte, či ste pripojení k internetu. Skontrolujte silu signálu siete.

Názov cieľa nemusí byť k dispozícii na vyhľadávanie. Skúste iný cieľ.
Funkcia rozpoznávania hlasu nemusí fungovať → pozrite si časť {Funkcia rozpoznávania hlasu nefunguje“.

Q.Otázka Načítaní informácií o počasí sa nedokončí

Skontrolujte, či ste pripojení k internetu. Skontrolujte silu signálu siete.
Ak chcete zistiť, či ste pripojení k internetu, vyskúšajte použiť iné aplikácie, ktoré vyžadujú sieťové pripojenie.

Q.Otázka Nahlas sa predčítajú informácie o počasí, ktoré nesúvisia s aktuálnou polohou

Ak budete chcieť zistiť, aké bude počasie a budete mať v časti „Navigácia“ nastavený cieľ, dostanete informácie o počasí v cieľovej destinácii.
Pokiaľ „Navigáciu“ zrušíte, dostanete informácie o počasí na aktuálnom mieste.

Rôzne

Q.Otázka Ukladajú sa v motocykli nejaké osobné údaje?

V motocykli sa neukladajú žiadne osobné údaje.

Q.Otázka Existuje riziko úniku osobných údajov v prípade, že motocykel predám?

Vzhľadom na to, že sa do motocykla neukladajú žiadne osobné údaje, nie je ich únik možný.