Zásady ochrany osobných údajov

My, spoločnosť Honda Motor Europe Limited Slovensko, sa zaväzujeme chrániť a rešpektovať vaše súkromie. Tieto zásady ochrany súkromia sú princípom, na základe ktorého spracovávame všetky osobné údaje, ktoré od vás získame, alebo ktoré nám poskytnete. Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie, aby ste porozumeli našim postojom a postupom, ktoré sa týkajú vašich osobných údajov a nakladania s nimi. 

Na účely zákona o ochrane údajov č. 52/1998 Z.z. je prevádzkovateľom informačného systému, ktorý spracúva údaje, spoločnosť Honda Motor Europe Limited Slovensko, pobočka spoločnosti Honda Motor Europe Limited, so sídlom na adrese:

Prievozská 6, 821 09 Bratislava, Slovensko

Zhromažďovanie informácií

Môžeme zbierať a spracovávať nasledujúce údaje, ktoré sa vás týkajú:

1. Kontaktné údaje, ktoré poskytnete vyplnením formulárov na našej stránke www.honda.sk vrátane informácií, ktoré poskytnete, keď:

• sa prihlásite na odber jednej z našich foriem elektronickej komunikácie,

• si objednáte brožúru,

• si objednáte skúšobnú jazdu,

• zaregistrujete produkt alebo zmeníte údaje týkajúce sa vlastníctva vozidla,

• zisťujete informácie o konkrétnom produkte,

• požiadate o spätné zavolanie,

• zareagujete na kampaň,

• sa zapojíte do súťaže alebo marketingovej akcie,

• nám zašlete otázku alebo nám poskytnete spätnú väzbu.

2. Podrobnosti o vašich návštevách na našej stránke, okrem iného vrátane informácií o prenose údajov, umiestnení, blogoch a iných údajov o komunikácii a zdrojov, ku ktorým využívate prístup. 

Pri poskytovaní vašich údajov a pri každej následnej príležitosti, kedy sa na vás obrátime, máte možnosť odhlásiť sa z odoberania jednotlivých foriem komunikácie z našej strany alebo zo strany našich partnerov.

Adresy IP

Môžeme zhromažďovať informácie o vašom počítači vrátane adresy IP, operačného systému a typu prehliadača, ak sú k dispozícii, na účely správy systému a poskytovania súhrnných informácií našim zadávateľom reklamy. Ide o štatistické údaje o aktivitách a zvykoch používateľov pri prehľadávaní stránky, ktoré vás neidentifikujú ako jednotlivca.

Súbory cookie

Na našej stránke sa súbory cookie využívajú na to, aby sme vás rozpoznali medzi inými používateľmi našej stránky. Pomáha nám to poskytovať vám kvalitné služby pri prehľadávaní našej stránky a súčasne nám to umožňuje skvalitňovať našu stránku. Podrobné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, a účeloch, na ktoré ich využívame, nájdete v našich zásadách používania súborov cookie. Ak chcete zakázať súbory cookie, potrebné informácie nájdete v pomocníkovi k prehliadaču.

Kde sa ukladajú vaše osobné údaje

Údaje, ktoré od vás zozbierame, možno preniesť a ukladať na stránke mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Môžu ich spracovávať aj pracovníci pracujúci mimo EHP, ktorí pracujú pre nás alebo pre niektorého z našich dodávateľov. Poskytnutím vašich osobných údajov súhlasíte s takýmto prenosom, uložením alebo spracovaním.

Podnikneme všetky kroky, ktoré sú oprávnene potrebné na to, aby sme zaistili bezpečnú manipulácie s vašimi údajmi v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Prenos informácií cez internet však nie je úplne bezpečný. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme chránili vaše osobné údaje, nemôžeme však zaručiť zabezpečenie vašich údajov prenášaných na našu stránku – každý prenos je na vaše vlastné riziko. Po doručení informácií od vás využijeme prísne postupy a funkcie zabezpečenia v snahe zabrániť neoprávnenému prístupu. 

Využívanie informácií

Doručené informácie o vás využívame týmito spôsobmi:

• s cieľom zabezpečiť, aby sa obsah našej stránky prezentoval čo najefektívnejším spôsobom pre vás aj pre váš počítač,

• s cieľom poskytnúť vám informácie o našich produktoch, službách, ponukách alebo technickom rozvoji, ktoré ste si od nás vyžiadali alebo o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, ak ste dali súhlas, aby sme sa na vás obrátili na takýto účel,

• aby sme Vás kontaktovali s cieľom zistiť vaše názory na naše produkty a služby, ktoré môžeme využiť v rámci marketingu, výskumu a analýzy, ak ste dali súhlas, aby sme sa na vás obrátili za takýmto účelom.

Vaše údaje môžeme využiť alebo povoliť vybratým tretím stranám, aby ich využili, aj na poskytovanie informácií o tovaroch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať, a my alebo dané tretie strany sa na vás môžeme v týchto prípadoch obrátiť poštou alebo telefonicky. 

My alebo vybraté tretie strany sa na vás budeme obracať iba elektronicky, ak ste k takejto komunikácii dali súhlas.

Výber a možnosť prihlásenia alebo odhlásenia

Pri odoslaní vašich údajov budete mať možnosť prihlásiť sa na využívanie vašich kontaktných údajov spôsobom uvedeným vyššie alebo sa z neho odhlásiť. 

Keď si napríklad objednáte brožúru, môžete nás pri poskytnutí svojich údajov informovať, ak nechcete, aby sme vám zasielali akékoľvek ďalšie informácie od spoločnosti Honda ani našich partnerov, alebo nám môžete oznámiť, ako najlepšie sa môžeme na vás obrátiť s informáciami, ktoré by vás mohli zaujímať.

Ak nechcete, aby sme vaše údaje použili spôsobom uvedeným vyššie alebo aby sme poskytli vaše údaje tretím stranám na marketingové účely, začiarknite príslušné políčka uvedené vo formulári, prostredníctvom ktorého zhromažďujeme údaje. 

Ak už nechcete dostávať e-maily alebo iné marketingové materiály od nás, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z tohto spôsobu komunikácie jedným z týchto spôsobov:

• odpovedaním na e-mail s uvedením slova „odhlásenie“ v predmete e-mailu,

• zvoľte na formulári možnosť zrušenie odberu a formulár odošlite

• napíšte mail na info@honda.sk

Poskytovanie vašich informácií

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť ktorémukoľvek členovi skupiny, oprávneným opravovniam alebo tretím stranám pracujúcim v mene spoločnosti Honda. 

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj tretím stranám, ak je našou povinnosťou poskytnúť alebo zdierať vaše osobné údaje s cieľom dodržať právne záväzky alebo uplatňovať naše podmienky používania alebo chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti Honda, našich zákazníkov a iných subjektov. 

Podvodné e-maily využívajúce názov spoločnosti Honda

Spoločnosť Honda si je vedomá existencie podvodných e-mailov, ktoré sa bežne označujú ako neoprávnené získavanie údajov (phishing), pričom takýto e-mail môže obsahovať oznámenia, ako sú inzercia pracovných miest, pracovné ponuky a oznámenia o získaní ceny v súťaži. V týchto e-mailoch sa využíva názov spoločnosti Honda na to, aby predstierali, že sú pravé, a existujú výlučne na účely získania súkromných informácií o spotrebiteľoch (napr. čísel kreditných kariet alebo hesiel). Tieto e-maily žiadnym spôsobom nesúvisia so spoločnosťou Honda a spoločnosť Honda nepoužíva tieto spôsoby na inzerciu pracovných miest ani na komunikáciu s víťazmi súťaží. 

Tieto podvodné e-maily sú žiaľ súčasťou rozširujúcich sa podvodov na internete. Tieto praktiky sa realizujú zaslaním falošného e-mailu priamo obeti alebo jej presmerovaním na webovú stránku, na ktorej sa vyžadujú osobné informácie.

Podvodné ponuky pracovných miest sa obvykle zameriavajú na osoby v zahraničí, pretože žiadajú o peniaze, ktoré je potrebné zaslať napríklad na účely získania víz do Spojeného kráľovstva. Spoločnosť Honda nikdy nepožaduje platobné údaje v súvislosti so žiadnou žiadosťou o získanie pracovného miesta ani žiadnou súvisiacou komunikáciou. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa ponuky voľných miest sa obráťte na info@honda.sk.

Nedávno sa vyskytli e-maily s oznámením o víťazstve v súťaži, ktoré predstierali, že pochádzajú od spoločnosti Honda. Spoločnosť Honda nikdy nepožaduje platobné údaje v súvislosti s víťazmi súťaže ani v rámci žiadnej súvisiacej komunikácie.

Spoločnosť Honda odporúča, aby ste v prípade doručenia e-mailu, ktorý využíva názov spoločnosti Honda a požaduje od vás osobné alebo finančné informácie a pri ktorom máte pochybnosti o jeho pravosti, postupovali vo vzťahu k tomuto e-mailu mimoriadne opatrne. 

Aktivity v rámci webovej lokality

Oprava a aktualizácia osobných údajov a prístup k nim

Ak sa vaše osobné údaje zmenia (napr. PSČ, e-mailová adresa atď.) alebo ak máme nepresné údaje, budeme sa snažiť vykonať opravu, aktualizáciu alebo odstránenie vašich osobných údajov z našej databázy. Ak nás chcete informovať o zmene alebo nepresnosti údajov, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom formulára Aktualizácia údajov alebo telefonicky na čísle 004251 02 3213 1111

Žiadosti o poskytnutie prístupu

Ak chcete získať prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchováva spoločnosť Honda, obráťte sa písomne na info@honda.sk.

Prepojenia na stránky tretích strán

Na našej stránke môžu byť niekedy uvedené prepojenia na webové stránky v rámci sietí našich partnerov, zadávateľov reklám a pridružených spoločností. Spoločnosť Honda nenesie zodpovednosť za obsah žiadnej webovej stránky, ktorá je prepojená s jej stránkou. Pri vstupe na stránku tretej strany preberáte zodpovednosť za to, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov a právne podmienky, ktoré sa vzťahujú na danú stránku.

Oznámenie zmien

Ak sa rozhodneme zmeniť zásady ochrany osobných údajov, zverejníme tieto zmeny na našej domovskej stránke tak, aby ste vždy mali informácie o tom, ktoré informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností ich prípadne zverejníme. Ak sa v ktoromkoľvek bode rozhodneme použiť vaše osobné údaje iným spôsobom, ako bolo uvedené v čase ich získania, oznámime vám túto skutočnosť e-mailom. Budete mať možnosť rozhodnúť, či môžeme alebo nemôžeme použiť informácie týmto odlišným spôsobom.