Honda Jazz s výhodným úrokom

Pri financovaní vozidla Honda Jazz s obstarávacou cenou 19.590 EUR a pri financovanej hodnote 9.795 EUR, zaplatíte prostredníctvom finančného lízingu na 3 roky s úrokom 0% p.a. 36 mesačných splátok s havarijným a povinným zmluvným poistením v poisťovni Generali vo výške 325,36 EUR. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 EUR, predajná cena je 1,20 EUR, poplatok pri ukončení  lízingovej zmluvy je 60 EUR a RPMN 10,3%.

Celková čiastka s havarijným a povinným zmluvným poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte, je vo výške 11.712,96 EUR.