Honda e Advance s výhodným úrokom

Pri financovaní vozidla Honda e s obstarávacou cenou 38.490 EUR prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 4,58% p.a. na 4 roky a pri financovanej hodnote 26.943 EUR zaplatíte 47 mesačných splátok s havarijným a povinným zmluvným poistením vo výške 514,22 EUR a poslednú navýšenú splátku s poistením vo výške 11.657,80 EUR.

Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 EUR, predajná cena je 1,20 EUR, poplatok pri ukončení  lízingovej zmluvy je 60 EUR a RPMN je 11,1%.

Celková čiastka s havarijným a povinným zmluvným poistením, ktorú 48 splátkami zaplatíte, je vo výške 35.826,14 EUR.

Pred splatnosťou poslednej splátky sa klient môže rozhodnúť pre jednu z možností  - (1) poslednú splátku zaplatiť a vozidlo si ponechať, (2) rozložiť poslednú splátku na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi za dohodnutú kúpnu cenu (podmienka max. ročného nájazdu 10.000 km), (4) prenechať vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. (podmienka max. ročného nájazdu 10.000 km a technického stavu vozidla v súlade so Sprievodcom  vrátením vozidla, uverejneným na webovej stránke spoločnosti  UniCredit Leasing Slovakia, a.s. https://www.unicreditleasing.sk/sk/Poradime-vam/Zmluvy/Odovzdanie-vozidla).