Ekológia

Ekologické aktivity spoločnosti Honda

Hlavným cieľom Honda Motor Company je stať sa subjektom, ktorého existencia je pre spoločnosť žiadúca. Honda ako taká vždy vyvíjala veľké úsilie, aby v rámci svojich firemných aktivít prispela k ochrane životného prostredia. Minimalizácia vplyvu na životné prostredie je úprimným prianím spoločnosti Honda, ktorá ako prvá v automobilovom priemysle prišla s mnohými vynálezmi, ktoré boli krokom k naplneniu tohto cieľa.

V snahe o zaistenie slobody mobility a trvale udržateľného rozvoja, v rámci ktorého si budú môcť ľudia užívať život, spoločnosť Honda definovala svoje ciele pre zníženie emisií CO2 do roku 2020. Do konca roku 2020 chce znížiť Honda emisie CO2 u všetkých svojich globálnych produktov o 30 percent v porovnaní s hodnotami z roku 2000. Okrem znižovania emisií CO2 v rámci výroby a dodávateľského reťazca sa spoločnosť Honda rozhodla posilniť svoje úsilie v oblasti znižovania emisií CO2 súvisiacich s jej prevádzkovými činnosťami. Ďalej spoločnosť Honda posilní svoje aktivity zamerané na vývoj nových technológií z oblasti riadenia spotreby energií, znižovania emisií CO2 v rámci mobility i v rámci každodenných životov ľudí.

Ekologická vízia spoločnosti Honda

Naplnenie „radosti a slobody mobility“ a „trvale udržateľného rozvoja, v rámci ktorého si budú ľudia môcť užívať život”

Globálny ekologický slogan

Modrú oblohu pre naše deti

Globálny ekologický symbol

Kruhové logo predstavuje zem so slnkom a s modrou oblohou (čistým vzduchom), čistou vodu a sviežu zelenú krajinu vyjadrujúcu bohatstvo prírody, ktoré je dôležité pre vytvorenie trvale udržateľnej spoločnosti, v ktorej si ľudia budú môcť užívať život. Biela línia uprostred kruhu predstavuje cestu umožňujúcu slobodu mobility, zatiaľ čo srdce vyjadruje angažovanosť a odhodlanosť spoločnosti Honda v oblasti ochrany životného prostredia.

http://world.honda.com/environment/index.html

Príklady ekologických tradícií spoločnosti Honda

Tradície pôsobenia spoločnosti Honda v presadzovaní prielomových ekologických aktivít je dobre dokumentovaná. Okrem iného je možné uviesť nasledovné príklady a míľniky.

Od roku 1964 Honda vyrába len štvortaktné lodné prívesné motory Honda, ktoré sú asi o 90 % čistejšie, 50 % tichšie a 50 % úspornejšie než typické dvojtaktné prívesné motory. Dôležitejšie však je, že štvortaktné motory nevypúšťajú olej priamo do vody.

V roku 1997 začala Honda postupne nahrádzať dvojtaktné motocyklové motory ekologickejšími štvortaktnými motormi, a to i napriek lepšiemu výkonu dvojtaktných. Výroba dvojtaktných motorov bola ukončená v roku 2002.

V roku 1972 bol uvedený na trh motor CVCC (Compound Vortex Controlled Combustion) ako prvý motor, ktorý spĺňal ustanovenie amerického zákona o ochrane ovzdušia (USA Clean Air Act).

V roku 1976 Honda zahájila program zalesňovania výsadbou viac než 250 000 stromov v okolí svojich závodov.

V roku 1983 Honda vytvorila výskumný tím, ktorý skúmal zvýšenie úspor pohonných hmôt. Tento výskum viedol k vytvoreniu motoru VTEC, ktorý kombinoval vysoký výkon, ekologickú prevádzku a vyššiu úspornosť pohonných hmôt v nízkych otáčkach.

V roku 1991 Honda zahájila kompletnú recykláciu použitých nárazníkov a v roku 1997 vytvorila nový recyklačný projekt New Recycling Project, ktorý využíva látky s nízkym vplyvom na životné prostredie a propaguje recykláciu zdrojov v každej fáze životného cyklu výrobku.

V roku 1993 sa Honda prihlásila do automobilovej súťaže World Solar Challenge s dĺžkou 3 000 km, v ktorej so svojim vozidlom na solárny pohon zvíťazila. Toto vozidlo najazdilo 803 km za jeden deň. Honda znovu prekonala rekordy v roku 1996, kedy dokončila Challenge za menej než 4 dni pri priemernej rýchlosti 89,76 km/h.

V septembri 2006 Honda zahájila výstavbu závodu na hromadnú výrobu solárnych článkov v areáli továrne Kumamoto a v decembri založila novú dcérsku spoločnosť Honda Soltec Co, Ltd., prostredníctvom ktorej vstúpi do priemyslu solárnych článkov.

V roku 1995 Honda uviedla na trh vozidlá spĺňajúce nízke emisné normy LEV (Low Emission Vehicle) a znížila emisie oxidu dusného spôsobujúceho smog, uhľovodíkov a oxidu uhoľnatého v priemere o 80 %.

V roku 1999 Honda uviedla na trh svoj prvý hybridný automobil. Insight bol prvým hybridným sériovo vyrábaným vozidlom predávaným v USA i v Európe.

V roku 2000 Honda vybudovala výrobné závody s vysokou energetickou účinnosťou, ktoré sú založené na ekologicky šetrnom plánovaní a dizajne, efektívnom využití vodných zdrojov, vyššej energetickej účinnosti a nižších emisiách CO2. Neoddeliteľnou súčasťou výstavby závodu bola taktiež riadna likvidácia stavebného odpadu, prevratné hospodárenie s odpadovou vodou a inštalácia strešných solárnych panelov.

V roku 2000 bol v Číne prostredníctvom iniciatívy Zalesňovanie púšte Korchin (Korchin Desert Afforestation) zahájený 30ročný projekt výsadby a pestovania lesov v tejto vyprahnutej púšti, ktorá by sa mala znovu premeniť na svieži les a plodné pastviny, aké tu existovali pred 100 rokmi.

V roku 2002 Honda po prvýkrát dodala vozidlo FCX (pohon na vodíkové palivové články) do vládnych úradov v Japonsku a USA. Jediným odpadovým produktom vozidla FCX je voda. Honda od tej doby dodala 30 vozidiel FCX do Japonska a USA. V roku 2008 Honda zaháji obmedzenú výrobu a predaj úplne nového modelu palivového článku založeného na koncepcii FCX.

V marci 2003 Honda uviedla v Japonsku na trh malú kogeneračnú jednotku pre domácnosti. Táto jednotka kombinuje GE160V – najmenší piestový motor na zemný plyn s efektívne navrhnutým malým, ľahkým generačným systémom, ktorý využíva unikátnu technológiu meniča s výstupnou sínusoidou spoločnosti Honda a vytvára tak kompaktnú jednotku schopnú poskytovať vysoko kvalitný elektrický výkon v domácnostiach, ktorá je na úrovni komerčného energetického zdroja.

V roku 2007 bolo vozidlo Civic GX s pohonom na zemný plyn ocenené Agentúrou pre ochranu životného prostredia (Environmental Protection Agency) ako automobil s najčistejším vnútorným spaľovaním na svete.

V roku 2009 automobil s vodíkovými palivovými článkami FCX Clarity od spoločnosti Honda bol na medzinárodnom autosalóne v New Yorku ocenený titulom World Green Car.

2010 - Nový športový hybridný model CR-Z prichádza na trh. Po prvýkrát je úsporný paralelný hybridný systém s nízkymi emisiami kombinovaný s mimoriadne presnou šesťstupňovou manuálnou prevodovkou

2011 Vaillant a Honda predstavujú miniatúrny kombinovaný zdroj tepla a elektrickej energie pre domácnosti.

2011 Celosvetové súhrnné predaje hybridných vozidiel Honda dosiahli 800 000 kusov. Tento míľnik spoločnosť dosiahla po 12 rokoch a 2 mesiacoch od zahájenia predaja prvej generácie Hondy Insight v Japonsku v novembri 1999.

Úvod Honda Ekológia